Färre funktionsnedsatta får jobb

Report this content

Arbetslösheten i Västernorrland fortsätter nedåt i mars i god takt, 581 personer färre än för ett år sedan till 9 621. Samtidigt har det skett en kraftig minskning av andelen personer som har en funktionsnedsättning som får jobb.

I mars fick 109 personer som har en funktionsnedsättning ett jobb. Det är en minskning med 34 procent jämfört med mars 2018. I riket är minskningen 12 procent.

– Det är en stor efterfrågan på kompetens i alla branscher trots det har personer som har en funktionsnedsättning svårt att få jobb. Arbetsförmedlingen har olika stöd att erbjuda arbetsgivaren för att underlätta möjligheten för en person som har en funktionsnedsättning att få en anställning, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå.

För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”

Kort om arbetsmarknaden mars 2019, Västernorrlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

  • 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 9 621 personer (10 202)
  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 407 personer (1 563)
  • 5 029 personer var öppet arbetslösa (5 125).
  • 4 592 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 077)
  • 522 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (546).
  • 837 personer fick arbete (1 044)
  • 39 personer varslades om uppsägning (77).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Statistiken för april månad presenteras 14 maj.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mer information: Pernilla Tingvall, arbetsmarknadsanalytiker 010-487 03 81

För kommentarer: Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall Ånge Härnösand Timrå, 010-488 57 92

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se