Historiskt låga varsel i Västernorrland

Arbetslösheten fortsätter nedåt i Västernorrlands län i december. Samtidigt är antalet varsel historiskt låga.

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslöshetsnivån i slutet av december var 8,1 procent. Det motsvarar 9 576 personer som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 1 145 personer färre än för ett år sedan då nivån var 9,0 procent.

Den starka arbetsmarknaden visar sig också i att antalet varsel under hela 2018 var historiskt låga då sammanlagt 565 personer varslades om uppsägning. Antalet varsel har inte varit så låga sedan före finanskrisen.

– Genom att arbetsmarknaden och konjunkturen har varit stark de senaste åren och att konkurrensen om personal är hårdare väljer fler företag att behålla personal, säger Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker för Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län.

Kort om december 2018, Västernorrlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017)

  • 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 9 576 personer (10 721) varav 1 624 inom etablering (1 148).
  • 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,6).* Sammanlagt 1 496 personer (1 761) varav 210 inom etablering (324).
  • 5 206 personer var öppet arbetslösa (10 721).
  • 4 370 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 114) varav 795 inom etablering (674).
  • 619 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (643).
  • 663 personer fick arbete (802) varav 15 inom etablering (44).
  • 62 personer varslades om uppsägning (224).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

 

Statistiken för januari månad presenteras 12 februari.


Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mer information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44

För kommentarer: Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall Ånge Härnösand Timrå, 010-4885792

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Genom att arbetsmarknaden och konjunkturen har varit stark de senaste åren och att konkurrensen om personal är hårdare väljer fler företag att behålla personal
Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker