Arbetslösheten minskar i alla grupper

Report this content

I oktober var 9 300 länsbor inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa, 1 000 färre än för ett år sedan. Minskningen har skett i alla grupper och i alla kommuner utom en. Minskningen förklaras till stor del av en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft.

Länets högsta arbetslöshet har fortfarande Härnösand och länets lägsta har Ånge. Det är också Ånge följt av Sollefteå och Kramfors som har haft den största nedgången i arbetslösheten. Enda uppgången har skett i Timrå medan det är i kommunerna Sundsvall och Örnsköldsvik som störst andel inskrivna arbetslösa har fått jobb.

– Konjunkturen är fortsatt god och fler börjar studera eller arbeta, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall Ånge Härnösand Timrå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län.

Kort om oktober 2018, Västernorrland län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för samma månad förra året)

  • 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt 9 311 personer (10 315) varav 1 170 inom etablering (1 715).
  • 12 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9).* Sammanlagt 1 536 personer (1 803) varav 220 inom etablering (352).
  • 4 936 personer var öppet arbetslösa (5 281).
  • 4 375 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 034) varav 759 inom etablering (715).
  • 691 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (775).
  • 1 088 personer fick arbete (989) varav 18 inom etablering (55).
  • 36 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mer information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44

För kommentarer: Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall Ånge Härnösand Timrå, 010-486 75 55

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se