Arbetsmarknadsläget i Västenorrland maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet för Västernorrlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Västernorrland län (Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

·       7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 9 213 personer (10 104) varav 1 326 inom etablering (2 000).

·       10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 367 personer (1 670) varav 234 inom etablering (404).

  • 4 596 personer var öppet arbetslösa (5 088).

·       4 617 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 016) varav 698 inom etablering (757).

·       540 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (565).

  • 1 593 personer fick arbete (1 541) varav 52 inom etablering (51).

·       10 personer varslades om uppsägning (11).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften

 

För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef, 010-488 57 92
För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera