Arbetsmarknadsläget i Västernorrland mars 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet för Västernorrlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om mars månad 2018, Västernorrlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 10 202 personer (10 794) varav 1 456 inom etablering (2 079).
  • 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,5).* Sammanlagt 1 563 personer (1 889) varav 262 inom etablering (405).
  • 5 125 personer var öppet arbetslösa (5 570).
  • 5 077 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 224) varav 742 inom etablering (723).
  • 546 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (682).
  • 1 044 personer fick arbete (1 106) varav 21 inom etablering (22).
  • 77 personer varslades om uppsägning (90).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 8:00

Bifogat finns även ett fördjupande faktaunderlag och en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef och talesperson för länet, 010-488 57 92

Presskontakt: Urban Isberg, pressansvarig, 010-486 46 40


Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se