Kort om länets arbetsmarknad

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet. Bifogat finns även ett faktaunderlag och kartor med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet samt i riket.

Kort om februari 2018, Västernorrland län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 10 483 personer (10 927) varav 1 475 inom etablering (2 039).
  • 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,0).* Sammanlagt 1 603 personer (1 964) varav 272 inom etablering (398).
  • 5 345 personer var öppet arbetslösa (5 750).
  • 5 138 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 177) varav 581 inom etablering (716).
  • 528 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (660).
  • 978 personer fick arbete (862) varav 26 inom etablering (33).
  • 6 personer varslades om uppsägning (142).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april kl. 8:00

För kommentarer: Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef, 010-488 57 92
För information: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
Presskontakt: Urban Isberg, pressansvarig 010-486 46 40

Följ oss på Twitter: @PressAf