Mässa skapar unika möten mellan statliga arbetsgivare och arbetssökande

Fredag den 20 oktober möts arbetssökande i prioriterade grupper (nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionshindrade) och statliga myndigheter i Härnösandsområdet på en informations- och matchningsmässa. Mässan är den andra av sitt slag i länet och syftet är att skapa en mötesplats för praktik, jobb och integration

Intresset för mässan är stort, minst tio statliga myndigheter kommer att delta för att informera om just sin verksamhet och möta de som söker praktik eller ett modernt beredskapsjobb. Deltagande myndigheter är bland annat Skogsstyrelsen, Riksarkivet MSB, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Alla myndigheter kommer att svara på frågor om sin verksamhet och vissa har praktikplatser och beredskapsjobb att erbjuda under hösten och vintern. Syftet är också att besökarna spontant skall kunna lämna in ansökningar till myndigheter de finner intressanta. Utifrån individens kunskap och erfarenhet är det också möjligt att skapa helt nya platser.
– Undersökningar visar att tillväxt hos företagen i Västernorrland i stor utsträckning hämmas av kompetensbrist. Det gör att dessa målgrupper är viktiga för länets framtida kompetensförsörjning, säger Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland.

Praktik i staten och Moderna beredskapsjobb

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att tillhandahålla praktikplatser och erbjuda moderna beredskapsjobb till arbetssökande som står långt utanför arbetsmarknaden.

Praktik i staten vänder sig till nyanlända och till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Praktiken syftar till att ge praktikanter ökade möjligheter att förbättra sitt kontaktnät, få arbetslivserfarenhet och utveckla sina svenska språkkunskaper. Detta kommer i förlängningen att öka möjligheterna till arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Moderna beredskapsjobb vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Beredskapsjobben syftar till att erbjuda nyanlända och långtidsarbetslösa enklare jobb som i förlängningen kan förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden.

En praktikplats ger erfarenhet som kan leda till ett jobb och moderna beredskapsjobb är vanliga anställningar där personen får avtalsenlig lön. De båda åtgärderna stöttar varandra men de också kan vara helt oberoende.
– De här insatserna kommer att öka möjligheterna till ett jobb och samtidigt ger de viktig arbetslivserfarenhet för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Mohsen Latifi, chef på Arbetsförmedlingen Härnösand.

På några års sikt är ambitionen på nationell nivå 2 000 praktikplatser och 5 000 moderna beredskapsjobb. I Västernorrland är målet 30 praktikplatser och 20 moderna beredskapsjobb under 2017.

– Hittills i år har det skapats drygt 20 praktikplatser och några fler beredskapsjobb vilket är en bra start, men givetvis hoppas vi på ännu fler platser i samband med mässan. Under hösten kommer dessutom många verksamheter igång igen efter semestern och många myndigheter har nu större möjligheter att erbjuda praktik- och arbetsuppgifter, handledare med mera, säger Tommie Sjödin, Länsstyrelsens koordinator för praktik i staten och moderna beredskapsjobb.

Dag: 20 oktober
Tid: 13-15

Plats: Arbetsförmedlingen Härnösand, kundmottagningen

 

Media är välkomna att delta under dagen för prata med både utställare och de arbetssökande som vill ställa upp på intervjuer.

För kommentarer:  
Sverker Bodevärn, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen i Härnösand, 010-486 15 75
Tommie Sjödin, koordinator för Praktik och Moderna Beredskapsjobb i staten vid Länsstyrelsen, 076-139 82 12
Presskontakt:
Urban Isberg, press-och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera