Vad händer på arbetsmarknaden i Västernorrland den närmaste tiden?

Hur ser arbetsgivare i Västernorrlands län på utvecklingen framöver? Planerar de för att anställa mer personal? Hur ser utbudet av arbetskraft ut? Det och mycket mer får du ta del av under pressträffen 13 december.

Under hösten har Arbetsförmedlingen intervjuat mer än 500 arbetsgivare inom samtliga branscher i länet. Svaren har sammanställts i en unik prognos över utvecklingen på länets arbetsmarknad. Prognosen innehåller bland annat förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, rekryteringsbehov och utmaningar på arbetsmarknaden i länet.

Presentationen sker i seminarieform med inbjudna deltagare, bland annat kommer Länsstyrelsen och Com Hem att ge sina respektive reflektioner om utmaningar och möjligheter kopplat till rekrytering av arbetskraft.

Efter seminariet läggs länsprognosen med ett kompletterande material ut på Arbetsförmedlingens hemsida. Där finns förutom länsprognosen också prognosen för hela riket.

Tid:
Onsdag 13 december kl. 10

Plats:   
Arbetsförmedlingen i Härnösand, Köpmangatan 5, konferensrum 11

Du möter:
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
Bitte Lyrén, arbetsmarknadsanalytiker

Välkommen!

Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera