Rivstart för AcadeMedia i 100-klubben

I december 2015 skrev AcadeMedia en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 100 nyanlända på arbetsplatspraktik inom tre år.

Efter bara drygt ett år har snart 70 nyanlända, många av dem lärare, fått praktikplats i AcadeMedias verksamheter.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är regeringens initiativ Sverige tillsammans, som syftar till att tillvarata nyanländas kompetens.

 AcadeMedia var ett av de företag som var först ut att inom ramen för initiativet samarbeta med Arbetsförmedlingen i 100-klubben. Där ingår de koncerner som åtar sig att inom tre år ta emot minst 100 nyanlända.

– För oss är det inte bara en fråga om att ta ansvar. Det är också en kompetensförsörjningsfråga. Vi behöver fler lärare att anställa både idag och i framtiden och det finns otroligt mycket kompetens och engagemang bland många nyanlända, säger Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor på AcadeMedia.

Inblick i att jobba som lärare i Sverige   

Det är framför allt arbetspraktik för lärare som AcadeMedia har satsat på i 100-klubben. AcadeMedia har även tagit fram ett eget bedömningsmaterial, som kompletterar det bedömningsmaterial Arbetsförmedlingen har för akademikeryrken.

– Syftet är att de som gör praktik hos oss ska få ett kvalitativt omdöme kopplat till pedagogiskt arbete, berättar Linn Johansson och fortsätter:

– Det är viktigt att nyanlända lärare snabbt får kontakt med svensk skola där de kan få en inblick i hur det är att jobba som lärare i Sverige. Genom att göra praktik kan de lättare avgöra om de vill ta de vidare steg som krävs för att få en svensk lärarexamen, exempelvis via snabbspår eller kompletterande ämnesstudier på universitetet.

Lever upp till avsiktsförklaringen med råge

Johanna Sjödin, sektionschef och ansvarig för rikstäckande uppdrag på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm, tycker att samarbetet med AcadeMedia har fungerat bra.

– Arbetsförmedlingen ser fram emot det fortsatta samarbetet med AcadeMedia. Det är ett positivt exempel på vårt samarbete med företag som tar emot nyanlända i sin verksamhet. Att nyanlända lärare snabbt kommer ut i arbete är viktigt för oss och samarbetet är även av betydelse för svensk arbetsmarknad eftersom det råder brist på lärare, säger hon.

Både Linn Johansson, AcadeMedia, och Johanna Sjödin, Arbetsförmedlingen, ser fram emot att fortsätta samarbetet under de knappa två år som återstår. Det mesta pekar mot att AcadeMedia kommer att leva upp till avsiktsförklaringen med råge.

– Ute på våra förskolor och skolor är det mycket uppskattat med fler vuxna bland barn och elever. Personer med språkkunskaper i exempelvis arabiska är värdefulla tillgångar i flera av våra verksamheter. Detta är verkligen ett win-win-upplägg, och i de fall praktiken leder till anställning är det givetvis ett extra plus, säger Linn Johansson.

För mer information:

Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor, AcadeMedia, 072 -545 50 98

Johanna Sjödin, sektionschef, Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter Stockholm, 010-488 50 63

Presskontakt:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, Academedia, 0733 - 34 87 50

Jonas Hansson, regionkommunikatör, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns otroligt mycket kompetens och engagemang bland många nyanlända
Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor på AcadeMedia