Dela

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGENSwedish Public Employment Service Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Citat

Långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast
Annika Sundén, analyschef
Livslångt lärande blir allt viktigare för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen
Maria Mindhammar, generaldirektör
Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden
Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker
Läget på svensk arbetsmarknad kräver att fler ställer om
Annika Sundén, analyschef
Trots omständigheterna finns det förvånansvärt många lediga jobb
Johan Eklöf, analytiker
Fler arbetsgivare, både offentliga och privata, behöver se till kompetens och inte ålder när de anställer
Maria Mindhammar, generaldirektör
Kompetensutvecklingen är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd
Maria Mindhammar, generaldirektör
Svensk arbetsmarknad får ett välkommet tillskott av agronomer och hortonomer
Jannika Nordwall, projektkoordinator
Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden
Maria Mindhammar, generaldirektör
När man väljer en utbildning är det viktigt att tänka på att det leder till ett yrkesområde som intresserar en
Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker
Med tanke på att arbetsgivarna inte vet vad som kommer att hända med restriktioner kopplade till pandemin kan man tänka sig att de väntar in i det längsta med rekrytering
Johan Eklöf, analytiker
Fler utbildningsplatser gör det möjligt för fler ungdomar att utbilda sig viket håller tillbaka ungdomsarbetslösheten
Annika Sundén, analyschef
Det är roligt att det är sådan bredd på mässan
Sandra Larsson, företagsrådgivare
Tudelningen är väldigt tydlig och krisen är i högre grad koncentrerad till vissa näringsgrenar
Annika Sundén, analyschef
Coronapandemin slog hårt i en konjunktur som redan var på väg att mattas av
Annika Sundén, analyschef
Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
Tiden i arbetslöshet ökar på bred front och fler närmar sig nu långtidsarbetslöshet
Annika Sundén, analyschef
Krisens effekt på arbetsmarknaden kommer att bli långvarig men vi ser en ljusning
Annika Sundén, analyschef
Län där den privata tjänstesektorn är mer utbredd har drabbats hårdare av pandemin
Annika Sundén, analyschef
När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten
Annika Sundén, analyschef
Det är de som drabbades i början av krisen som nu blir arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Inledningsvis slog krisen hårt mot den privata tjänstesektorn, efter hand har industrin tagit en större andel
Annika Sundén, analyschef
Med en avslutad högskoleutbildning har man i de allra flesta fall lätt att få jobb
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker
Det här visar att arbetsmarknaden börjar komma igång
Annika Sundén, analyschef
Det här indikerar att uppsägningarna kommer snabbare än under finanskrisen 2008
Annika Sundén, analyschef
Vi ser tecken på att ekonomin kommer igång, det är fler som lämnar Arbetsförmedlingen än som skriver in sig
Annika Sundén, analyschef
I dessa tider med en pågående pandemi är en digital mässa optimal, deltagarna kan delta i sin hemmiljö och behöver inte trängas i en mässlokal
Charlotte Lindman, programledare webbinar och poddar
Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer ligga på 13 procent i år och strax över 15 procent år 2021
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
Många slutar skolan nu och skriver in sig på Arbetsförmedlingen
Annika Sundén, analyschef
Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden
Annika Sundén, analyschef
Har man funderat på att vidareutbilda sig så kan det vara ett bra tillfälle nu
Annika Sundén, analyschef
Sverige är ett exportberoende land och hur krisen fortsätter att slå mot industrin kommer att vara viktigt för utvecklingen på arbetsmarknaden
Annika Sundén, analyschef
De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar
Annika Sundén, analyschef
Vi står inför en oerhört stor utmaning, men jag känner en trygghet i alla professionella medarbetare och att regeringen noga följer utvecklingen och även fortsatt ger myndigheten förutsättningar att hantera situationen
Maria Mindhammar, generaldirektör
Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri
Annika Sundén, analyschef
Arbetslösheten ökar nu på bred front – både geografiskt och bland olika grupper av arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka
Annika Sundén, analyschef
Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft
Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker
Den stora fördelen är att arbetssökande från hela landet kan delta, var de än befinner sig
Barbro Hellström, ambassadör för digitala möten på Arbetsförmedlingen
Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn takt med samhällsutvecklingen
Erik Sandström, chef på Arbetsförmedlingen Direkt
De första åren var det enbart myndigheter som deltog, men i år är det en i princip jämn fördelning mellan både offentliga och privata aktörer av de över 90 organisationer som är en del av vår community. Hack for Sweden har successivt växt fram som en allt viktigare plattform för medborgardriven innovation, där det offentliga och det privata möts för att skapa det Sverige vi vill ha i framtiden. Vi har gått från ett regeringsuppdrag till en folkrörelse – och en sådan arena behövs.
Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden.
I april på Stockholmsmässan blir drömmar verklighet när hackare gör verkliga lösningar på myndigheters öppna data. Vi har samlat in massor av drömmar för Sveriges framtid från privatpersoner och våra partners, och har nu i linje med dessa utformat utmaningar till tävlingskategorierna.
Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden
Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars.
Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen
Det är fortsatt stor efterfrågan på svensk arbetsmarknad. Sjukvården och äldreomsorgen måste bemannas även under sommaren men det är positivt att många andra branscher har en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft.
Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen.
Många branscher söker personal just nu och under sommaren har du chansen att få in en fot i en bransch som kanske just du är intresserad av. Håll ögonen öppna, för redan nu kommer sommarjobben ut. Sociala medier, företagens hemsidor, jobbmässor kontakter – kolla alla tänkbara kanaler för att inte missa en jobbmöjlighet.
Priya Eklund, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen
Arbetsgivare som ansluter sig till 100-klubben har betydelse för nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad
Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter Stockholm
Det finns otroligt mycket kompetens och engagemang bland många nyanlända
Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor på AcadeMedia
Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen.
Fredrik Gren, VD Ambea
Målet är besöka 150 000 arbetsgivare i ett 30-tal medverkande länder.
Mattias Buvari, regiondirektör Arbetsförmedlingen.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Twitter