• news.cision.com/
  • Arlandastad Group/
  • Arlandastad Groups delårsrapport januari – september 2021: Organisk expansion och möjlighet till strategiska förvärv och samarbeten

Arlandastad Groups delårsrapport januari – september 2021: Organisk expansion och möjlighet till strategiska förvärv och samarbeten

Report this content

Arlandastad Group AB (Publ): Delårsrapport januari - september 2021 i korthet.

Januari – september 2021

  • Intäkterna ökade med 38 % och uppgick till 122,7 (89,0) Mkr.
  • Det årliga underliggande hyresvärdet uppgick till 139 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 5 procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 131,6 Mkr (-107,6).
  • Periodens resultat uppgick till 92,7 (-92,5) Mkr, motsvarande 10,3 kronor (-10,32) per aktie före utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,0 miljarder kronor (4,9).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick 1,6 miljarder kronor (1,4), motsvarande en belåningsgrad om 26 % (29).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) ökade till 79 kr (56).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 20 % den senaste tolvmånadersperioden (20 % för helåret 2020).

Hyresintäkterna har mer eller mindre fördubblats under det tredje kvartalet och uppgick till 24 Mkr (13), drivet av färdigställandet av första etappen av Scandinavian XPO samt såväl nytecknade hyresavtal som högre hyresnivåer. Samtidigt ökade orderstocken för våra event och utbildningar inom verksamhetsområde Operativa bolag med 49 procent för att uppgå till 134 Mkr vid periodens slut, varav dryga 6o Mkr bedöms bidra till intäkterna den kommande tolvmånadersperioden. Sammantaget ökade koncernens omsättning under årets första nio månader med 38 procent till 123 Mkr (89). Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj uppgick per sista september till 5 998 Mkr (4 858), en ökning med 23 procent det senaste året, med en belåningsgrad om 26 procent (29). Genom noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i september, samt genom kapitaltillskottet om närmare en halv miljard får vi möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Idag, den 18 november klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.  Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Johanna Klingvall, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information: https://tv.streamfabriken.com/arlandastad-group-q3-2021. Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand:  https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

Taggar: