Citat

Det är glädjande att vi har ett fortsatt förtroende från vår bank. Vi utvecklas tillsammans och ser ett stort värde i att fortsatt jobba med lokala aktörer. Finansieringen ger oss möjlighet att fortsätta följa vår utvecklingsplan för platsen. Det i kombination med det stöd vi har av kommun och näringsliv vad gäller Skavstas utveckling känns fantastiskt
Dieter Sand, CEO Arlandastad Group
Vi tror på Arlandastad Group som huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats AB. Bolaget har levererat det man lovat och vi har en stark tilltro om att det fortsatt kommer vara så. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga samarbete
Sören Schelander VD, Sörmlands Sparbank
Här har vi hittat en plats som passar perfekt för vår verksamhet. Med ett toppenläge fem min från Arlanda, rymliga, ljusa lokaler, goda inlastnings- och parkeringsmöjligheter och med möjlighet till boende under samma tak för våra inresande kunder skapar vi Skincare by us nya hem. Här kan vi fortsätta växa och ge vår varma och kvalitativa service
Therese Mathisen, ägare av Skincare by us
Det är glädjande att få välkomna våra nya hyresgäster. Det visar på ett fortsatt intresse för etablering i Explore Arlandastad. Vi jobbar långsiktigt med våra hyresgäster och tillika samarbetspartners för att få till en så hållbar utväxling som möjligt, gröna hyresavtal är ett exempel. Här finns utrymme för fler verksamheter att etablera sig, att tänka stort och växa över tid
Catarina Sjömark, Affärsutvecklare Arlandastad Group
För att hantera vår pågående expansion har vi letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen. Arlandastad Group var unika i sitt erbjudande med ett strategiskt läge. Vi är otroligt nöjda med hur professionella de är och viljan med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för alla parter. Vi tror på platsens utveckling och vi ser fram emot att öppna i våra nya lokaler 
Stefan Wikman, värdehanteringschef på Bankomat AB
Trots osäkerheten i omvärlden fortsätter vi att framgångsrikt skapa affärer och utveckla våra områden. Det är glädjande att få välkomna Bankomat som ny hyresgäst samtidigt som vi ser fram emot ett nära samarbete med BRA Bygg för att utveckla fastigheten
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Marknaden präglades av fortsatt osäkerhet och högre räntenivåer under perioden. Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av högre finansiella kostnader. Åtgärder för att förbättra lönsamheten börjar ge effekt och är högt prioriterade. En positiv signal är att vi ser ökad affärsaktivitet både i Arlandastad och Skavsta, och vårt fokus på att fylla vakanser har gett resultat i form av ett antal nya och omförhandlade avtal
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
i ska vara en accelerator för utvecklingen i de områden vi verkar i. För att driva utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv är det av största vikt att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte. Vi vill vara en möjliggörare och hoppas att våra två hubbar ska bidra till inspiration, ge möjlighet för kunskapsutbyte och att nätverk breddas.
Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group
Konferensen är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus. Som exempel kan vårt aktuella projekt med fullstora autonoma eldrivna bussar eller lanseringen av vårt nya hållbarhetsramverk ”Framtiden” vara relevant kunskapsdelning till andra aktörer. Vi ser fram emot att bli en officiell hubbarrangör för Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens som sänds 15 september från hubbar runt om i hela Sverige.
Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group
Jag har under min första tid hos Arlandastad Group sett den potential som bolaget har. Att ta klivet över till en fast tjänst där jag kan bidra med expertis i ett långsiktigt perspektiv känns helt rätt. Med min erfarenhet inom bank, bygg och fastighet i kombination med ett driv att förstå affären kommer jag kunna bidra till ytterligare utveckling av bolaget
Henrik Morén blivande CFO, Arlandastad Group
Fantastiskt roligt att få med Henrik i vårt Dreamteam. Med hans fantastiska driv och analysförmåga, i kombination med bred och lång erfarenhet är jag helt övertygad om att detta blir en perfect match
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Vi ska fortsatt vara en drivkraft för förändring och investera i flera projekt och initiativ som främjar en hållbar framtid​​​​​​​
Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
Omvärldsläget är alltjämt utmanande. Våra hyresintäkter och övriga intäkter mer än fördubblades första kvartalet. Trots det minskade resultatet till följd av ökade finansiella kostnader, planenligt ökade kostnader i Skavsta samt negativ orealiserad värdeförändring för förvaltningsfastigheterna. I en osäker marknad står vi stabilt, vilket stöds av vår fastighetsvärdering och vår finansiella ställning
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
I ett nära samarbete med kommunen och regionen ser vi att platsen kommer få en stor vikt inte bara den närmsta tiden, utan på lång sikt. Därför känns det spännande att vi, som ett ungt bolag, kan lyfta unga arkitekter som har samma stora planer och visioner som vi. Att vi tillsammans bygger för framtiden. Här finns utrymme och mark att tänka stort! Och vi triggas av att bryta mönster och att inte gå i andras fotspår för att våga tänka nytt
Maria Karlsson, Chef för Fastighetsförädling i Explore Skavsta som ägs av Arlandastad Group.
Med tävlingsbidragen får vi full utväxling i arbetet att hitta de innovativa lösningar som vi som kommun och våra partners tillsammans vill samlas kring och bygga mot. Med en välrenommerad och internationell tävlingsorganisation får den spridning, publicitet och uppmärksamhet kring områdets unika förutsättningar som vi önskar oss
Tobias Ossmark, arkitekturstrateg Nyköpings kommun
Under årets sista kvartal har vi fokuserat på att utveckla de stora affärer som vi skapat under året. Vi fortsätter bygga ett bolag med stark finansiell ställning och tar hand om de möjligheter som våra stora utvecklingsprojekt skapar. Vår låga belåningsgrad om 25 procent, en snittlöptid på koncernens lån på 3,1 år samt en kassa på cirka 400 Mkr skapar trygghet i en turbulent marknad
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.
Det är väldigt glädjande att välkomna Anna till Arlandastad Group när vi nu accelererar vårt hållbarhetsarbete. Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer hon att bli en stor tillgång i bolagets fortsatta resa mot en hållbar omställning genom egna åtgärder och i samverkan med andra
Dieter Sand, vd för Arlandastad Group
Arlandastad Group är inne i ett expansivt skede och ska nu ytterligare stärka hållbarhetsarbetet. Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med nya kollegor på Arlandastad Group få vara med på en oerhört spännande resa och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Det som dessutom lockade mig till rollen var bolagets värdegrund och löfte, utrymme att tänka stort
Anna Stenströmer, blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group
Jag brinner för ny teknik, nya idéer och nya sätt att tänka för en hållbar framtid. Med digitalisering, digital transformation och elektrifiering kan vi ta oss an de största utmaningarna och göra dem till våra största möjligheter
Anna Stenströmer, blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group
Vi är glada över att Norwegian lanserar två nya direktlinjer från Stockholm Skavsta Airport då de tidigare inte har trafikerat flygplatsen. Det här innebär att vi utökar tillgängligheten mellan Sverige och Spanien, något som har efterfrågats av resenärer sedan en tid tillbaka. Det här är ett viktigt steg i vår långsiktiga plan att utveckla flygplatsen och området runt omkring tillsammans med vår huvudägare Arlandastad Group
Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport. 
Vi är glada över att kunna lansera direktflyg till Spanien från en flygplats i Sverige som vi inte tidigare har trafikerat. Med den nya direktlinjen från Stockholm Skavsta Airport blir det både lättare och snabbare för ännu fler resenärer i denna region att kunna flyga till spanska solkusten. Vi ser fram emot att välkomna resenärer ombord i våra moderna och bränsleeffektiva flygplan
Magnus Thome Maursund, EVP Network, Pricing & Optimisation på Norwegian
Vi har nu lagt grunden för utvecklingen av Stockholm Skavsta Airport. Vi har rekryterat flygplatsens nya vd Jesper Fredmark och även rekryterat Maria Karlsson, nuvarande näringslivschefen för Nyköpings kommun som kommer bli Chef för Fastighetsförädling för Explore Skavsta. Båda börjar sina tjänster i början av januari
Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport
Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat JV- och intressebolag med externa parter för att säkra en fortsatt hög takt framåt samt etablerat oss på en ny plats med förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB. En viktig milstolpe för vår framtida tillväxt
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Jespers bakgrund och hans starka ledarskap ger oss goda förutsättningar att leda Stockholm Skavsta Flygplats utveckling in i framtiden. Han har i sitt tidigare arbete visat på stor förmåga att vända verksamheters resultat till positiva, så väl organisatoriskt som ekonomiskt. Att Jesper dessutom delar koncernens värderingar inom gott affärsmannaskap och fokus på utveckling av vårt starka team borgar för en positiv utveckling
Kjell-Åke Westin, Styrelseordförande Stockholm Skavsta Flygplats
Den framtidstro som finns på flygplatsen, de nya ägarna och inte minst utvecklingen kring flygplatsen gjorde det omöjligt för mig att tacka nej. Det här är en fantastisk utmaning med möjligheter
Jesper Fredmark
Ett starkt team med ett gemensamt mål och driv är nyckeln till framgång. Nu ger vi Sverige, Nyköping och oss som arbetar på Stockholm Skavsta Flygplats en ännu större anledning att känna stolthet om flygplatsen och dess långsiktiga utveckling!
Jesper Fredmark
Jag ser fram emot att bli en del av en kraftig tillväxtresa i ett område som jag känner så väl och arbetat med i många år. Att få vara med och skapa en destination från grunden och utmana gamla sanningar. Och framför allt att bli en del av ett bolag med ett stort driv och engagemang. Det passar mig och min personlighet. Nu ska vi utveckla morgondagens stad och en kommunikationsnod av rang
Maria Karlsson
Vi är väldigt glada över att Maria har valt att arbeta med oss. Hennes långa erfarenhet som affärsutvecklare, med ett starkt ledarskap, hennes goda lokalkännedom och ett nätverk på både lokal och regional nivå gör henne till rätt person på rätt plats. Marias erfarenhet från offentlig sektor kommer även säkerställa ett fortsatt professionellt samarbete med kommun och region som är viktigt för områdets utveckling
Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
Jag är mycket nöjd med att vi har säkrat en stabil och långsiktig grund för vår resa i Skavsta. Givet att vi befinner oss mitt i en utmanande period med en osäker omvärld uppskattar vi naturligtvis våra bankers förtroende för vår affär. Finansieringen med Sörmlands Sparbank är starten på ett nytt långt samarbete. Att banken dessutom är lokal går helt i linje med hur vi arbetar nära våra samarbetspartners
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Finansieringen ger oss en bra bas för utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats. Inledningsvis tar vi oss tiden att utreda vilken typ av flyg och verksamheter som ska finnas på plats med ambition att framtidssäkra driften för flygplatsen. Med Sörmlands Sparbank som tror på oss och affären får vi möjlighet att arbeta än mer framåtlutat
Kjell-Åke Westin Styrelseordförande, Stockholm Skavsta Flygplats.
Det är glädjande att Bake My Day valt Explore Arlandastad som platsen för sin expansion. Bageriet bidrar till områdets utveckling och 150 till 200 nya arbetstillfällen. Och förhoppningsvis även nya kommuninvånare
Dieter Sand, Arlandastad Group
Bolagets fastighetsbestånd närmar sig ett värde av sju miljarder. Halvårsresultatet på 680,9 Mkr, en sänkt belåningsgrad till 23 procent och en stärkt kassa ger stabilitet och långsiktighet i en utmanande tid. Andra kvartalet har inneburit tillträde till dels ett Joint Venture för F60 Företagspark och dels Stockholm Skavsta Flygplats AB som bolaget avtalade om under årets första kvartal. Resultatet för halvåret uppgick till 680,9 Mkr. Det ökade resultatet beror till stor del på transaktionerna för F60-affären och förvärvet av Skavsta som gav positiva resultateffekter om cirka 70 Mkr respektive 337 Mkr exklusive skatt. Belåningsgraden minskade till 23 procent (27), en effekt av att marknadsvärdet på fastigheterna har ökat. Den låga belåningsgraden ger stabila förutsättningar i en orolig omvärld. Den ger oss även goda förutsättningar för framtida finansieringslösningar. Totalt ökade intäkterna från 78,8 till 131,1 Mkr, en ökning med 67 procent. Intäktsökningen är drivet av en normalisering för våra operativa bolag, nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Belåningsgraden var 23 procent (27)
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Med tillträdet säkrar vi en framtida produktionsvolym i ett ökat tempo tillsammans med erfarna partners. F60 Företagspark kommer bidra till hela områdets tillväxt. Ett område som växer och som vi har lång erfarenhet av att verka i
Dieter Sand, vd för Arlandastad Group
Läget för företagsparken är unikt, direkt vid E4, granne med Arlanda flygplats och med klara och generösa byggrätter belägna mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är redan igång med att erbjuda kundanpassade lokaler för både mindre och stora verksamheter med mycket bra respons och även produktionen har påbörjats, så vi ser fram emot en intensiv höst till att börja med
Joakim Einarsson Chef Fastighetsutveckling, Cavandium
Trots en turbulent omvärld med kriget i Ukraina och en ökad inflation och osäkerhet har året startat bra för Arlandastad Group. Intäkterna ökade med 26 procent jämfört med föregående år, ökningen kommer främst från hyresintäkter. Under årets första kvartal avtalade vi om tre stora affärer som har lagt grunden för en ökad utvecklingstakt i Explore Arlandastad samtidigt som vi förverkligade vårt mål att finnas på fler platser. Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 24 Mkr (18), drivet av nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Totalt ökade intäkterna från 37 till 47 Mkr, en ökning med 26 procent, hänförligt till en normalisering av dotterbolaget Training Partners verksamhet samt att omsättningshyran påverkats positivt av att pandemirestriktionerna upphört. Belåningsgraden var 25 procent (27)
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Vi har ett växande intresse för etableringar i Explore Arlandastad. För vår del har det därför handlat om att hitta rätt partner som kan leverera hög kvalitet till området och andra hyresgäster för att ge en god service till våra många nuvarande och kommande hyresgäster, säger  Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare Explore Arlandastad.
Thomas Cassel, Kommersiell projektledare Explore Arlandastad
Phoenix-koncernen och OTRE är två stora investerare som varit aktiva på den nordiska fastighetsmarknaden i många år. Vi känner dem väl och ser fram emot att bredda investerarbasen med ytterligare starka, långsiktiga internationella investerare som stöttar Arlandastad Groups tillväxtresa framgent. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna som aktieägare!
Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group AB.
För att hantera vår pågående expansion har vi letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen. Vi har involverat flera fastighetsutvecklare och kommuner och insåg att stora ytor är väldigt svåra att hitta. Speciellt med en kort tidsplan på 24 månader. Där har Arlandastad Group varit unika i sitt erbjudande och även med sin flexibilitet att skapa ett Joint Venture med oss. Vi är otroligt nöjda med hur professionella de är och flexibla med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för båda parter. Vi tror på platsens utveckling och vi ser fram emot att snart öppna i våra nya lokaler
Moses Isik VD, Bake My Day Holding AB.  
Det är glädjande med det fortsatt positiva gensvar vi får från marknaden. Det visar på ett högt intresse för att etablera eller expandera sina verksamheter här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Bake My Day, där vi tillsammans kommer skapa långsiktiga värden för platsen och bolaget. Att bageriet samtidigt bidrar till så många nya arbetstillfällen i Explore Arlandastad känns otroligt bra
Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group.  
Det här projektet passar oss perfekt, det har samma potential som vårt projekt i Arlandastad. Nyköping har ett mycket attraktivt läge med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer.  Första etappen omfattar en utökad projektportfölj på mellan 5–10 miljarder kronor, ett betydande tillskott till vår befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgår till cirka 40 miljarder kronor.
Dieter Sand VD och Koncernchef, Arlandastad Group
Flygplatsen är en viktig motor i regionen och därför är det glädjande att just Arlandastad går in som ny huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats. Vi ser att Skavsta i och med detta kan ta en tydligare roll i det nationella flygplatssystemet samtidigt som flygplatsen får en ägare som är expert på fastighetsutveckling och som har mycket bra möjligheter att skapa en lönsam flygplats. Som kommun ser vi verkligen framemot att fortsätta utveckla flygplatsområdet tillsammans.
Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping
Det här är en fantastisk affär dels då det är ett strategiskt steg för VINCI Concessions solcellsverksamhet och dels för fortsättningen av vår befintliga flygplatsstrategi som är baserad på investeringar i områden med hög tillväxtpotential. Vi är mycket nöjda över att arbeta med Arlandastad, en solid partner och ett företag som kommer att fortsätta den utveckling som VINCI Airports vid Stockholm Skavsta initierat i samarbete med Nyköpings kommun.
Nicolas Notebaert, VD för VINCI Concessions och ordförande för VINCI Airports
Vi är glada över att inleda ett strategiskt samarbete med Swiss Life Asset Managers och Cavandium som kommer bidra till en ökad exploateringstakt av området. Affären bekräftar den potential som finns i våra byggrätter och de betydande förädlingsvärden som kommer att kunna realiseras över tid
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.
Det är en hög efterfrågan på den typ av lokaler som ska produceras i F60 och vi ser fram emot att påbörja förverkligandet av företagsparken tillsammans med Arlandastad Group. Det är glädjande att få ingå detta partnerskap och vara en del av den spännande utveckling som sker i detta strategiska och mycket expansiva område
Joakim Einarsson, Chef Fastighetsutveckling, Cavandium.
Årets fjärde kvartal bjöd på vår hittills enskilt största markaffär där vi säkrade ytterligare 1,4 miljoner kvadratmeter mark i anslutning till Explore Arlandastad. Scandinavian XPO agerade också värdarena för ett lyckat OSSE-möte med ministrar från 57 länder. 2021 blev en milstolpe för Arlandastad Group med många positiva händelser: En lyckad notering, första etappen av miljardprojektet Scandinavian XPO färdigställdes, nya hyresgäster och nya möjligheter för bolaget. Vi går nu in i en fas med högre tempo i både befintliga och nya projekt. Vi ökade intäkterna med 68 procent till 199 Mkr och resultatet uppgick till 176 Mkr. Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj uppgick per den sista december till 6 166 Mkr (5 690), en ökning med 8 procent under 2021
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Det är enormt glädjande att Catarina och Per har valt att börja arbeta med oss. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i är det fortsatt viktigt att hitta rätt personer som bidrar till bolagets tillväxt och som delar våra värderingar. Med Catarina och Per på plats stärker vi upp med två seniora roller inom projekt- och affärsutveckling och kan arbeta ännu mer framåtriktat
Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling på Explore Arlandastad, som ägs av Arlandastad Group.
Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, det vill säga en positiv utveckling för vår kommun
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun
Vi jobbar ständigt med att utveckla kompetensen hos våra återförsäljare, vilket även kräver rätt kapacitet. Större lokaler i kombination med vårt utökade samarbete med Training Partner kommer bidra till just det. För oss var det läget i anslutning till befintlig utbildningsverksamhet och de möjligheter att växa på ett smidigt sätt som finns här som avgjorde
Thomas Langley från Renault Nordic AB
Att fler och fler stora, globala aktörer söker ett sammanhang som ger något mer är ett starkt bevis på att vi har lyckats skapa utbildningar i världsklass i en attraktiv miljö på oslagbart läge. Vi välkomnar Renaults expansion med en fortsatt härlig känsla av att ”nu vänder det”
Magnus Almquist, VD på Training Partner, en del av Drivelab som fortbildar fordonsindustrin.