Citat

Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, det vill säga en positiv utveckling för vår kommun
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun
Vi jobbar ständigt med att utveckla kompetensen hos våra återförsäljare, vilket även kräver rätt kapacitet. Större lokaler i kombination med vårt utökade samarbete med Training Partner kommer bidra till just det. För oss var det läget i anslutning till befintlig utbildningsverksamhet och de möjligheter att växa på ett smidigt sätt som finns här som avgjorde
Thomas Langley från Renault Nordic AB
Att fler och fler stora, globala aktörer söker ett sammanhang som ger något mer är ett starkt bevis på att vi har lyckats skapa utbildningar i världsklass i en attraktiv miljö på oslagbart läge. Vi välkomnar Renaults expansion med en fortsatt härlig känsla av att ”nu vänder det”
Magnus Almquist, VD på Training Partner, en del av Drivelab som fortbildar fordonsindustrin. 
Styrkan med vår placering som utbildningsaktör här i Drivelab Center och Explore Arlandastad är dels närheten till flygplatsen, hotell, restauranger och annan service. Dessutom samlar vi ett flertal stora, välkända bilvarumärken för både lätta och tunga fordon som alla kan utbilda sig, använda våra moderna testbanor och även bli en del av vår tankesmedja
Magnus Almquist, VD på Training Partner
Då halkbanan ligger endast 25 minuter från Stockholm City kommer vi smidigt och miljövänligt genom samåkning kunna samla våra elever och bussa ut dem till banan vid övningstillfällena. Vi är glada att ha hittat en anläggning på optimalt läge och att kunna erbjuda våra elever Risktvåan på Sveriges modernaste och mest miljövänliga halkbana. Här kommer de få bästa förutsättningarna att praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet reagerar på olika slags underlag och förutsättningar.
Riyad Racho från Stockholm City Trafikskola
Det är fantastiskt att vi kan hjälpa fler att snabbare förverkliga drömmen om körkort! Vi är jätteglada att tillsammans med Stockholm City Trafikskola korta köerna till övningskörning på halkbana! Vi gör det dessutom med ett gemensamt hållbarhetstänk som omfattar såväl halkbanans förutsättningar som transporten dit.
Johan Lundberg Förvaltare, Explore Arlandastad/Drivelab
Car-O-Liner sökte ett sammanhang med möjlighet till samarbete och en plats som ligger strategiskt rätt. Här hittade vi rätt förutsättningar för oss att nå vår målgrupp och våra kunder. Vi är dessutom redan en etablerad samarbetspartner och leverantör av teknisk utbildning till flera av de varumärken som finns här.
Anna Nilsson, Manager Academy, Snap-on Equipment
Vi satsar på kompetensutveckling och målgruppsanpassade utbildningar inom bildindustrin. Våra nya lokaler gör det möjligt att erbjuda våra kunder och besökare en samlad plats för utbildning i samverkan med Drivelab och flera stora bilvarumärken.
Anna Nilsson, Manager Academy, Snap-on Equipment
Car-O-Liner är en perfekt pusselbit för Drivelab! Vi är otroligt glada att de, som det stora internationellt etablerade företag de är, satsar på etablering just här. Det är ett bevis på att vårt klustertänk är konkurrenskraftigt. Deras gedigna erfarenhet av fordonsindustrin och renommé inom utbildning kommer bidra till en stärkande synergieffekt. Drivelab verkar för att skapa utrymme och plats åt kunskapsutbyte mellan de aktörer som finns här vilket inte bara gynnar fordonsindustrin I stort men även slutkunder och besökare.
Johan Lundberg Förvaltare, Explore Arlandastad/Drivelab
Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten. Som grundare och långsiktig ägare vill jag passa på att välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot en värdeskapande resa tillsammans”
Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.
Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar möjligheter och rätt förutsättningar för att i egen regi, och tillsammans med partners, utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Att noteringen är kraftigt övertecknad visar att det finns ett förtroende för vårt strukturkapital, affärsmodell och inte minst för vår ledning med Dieter Sand i spetsen”
Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.
Noteringen av Arlandastad Group är en verklig milstolpe i bolagets historia. Jag är oerhört stolt över det vi hittills har levererat och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling. Vi har en betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda och ser även en rad andra potentiella fastighetsaffärer framför oss. Som noterat bolag får vi en kvalitetsstämpel och ökad tillgång till kapitalmarknaden som gör det möjligt att skyndsamt realisera dessa möjligheter och därmed skapa ytterligare värde för såväl hyresgäster, medarbetare som våra nya och befintliga aktieägare
Dieter Sand, VD för Arlandastad Group
Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda är det givetvis mycket tillfredställande att som grundare och långsiktig ägare kunna ta bolaget till en noterad miljö. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten
Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group
Arlandastad Group har genom åren byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en notering och tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden och nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden som skapar värde för såväl våra aktieägare som för samhället i stort
Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group
Vid sidan av att realisera den fulla potentialen i vårt stora markområde i Arlandastad har vi för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar nya möjligheter och rätt förutsättningar för att driva eller samverka med partners i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare och ägare
Dieter Sand, VD för Arlandastad Group
Jag är mycket glad över att Lars Thagesson förstärker styrelsen med gedigen kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen, och inte minst transaktionsområdet. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens i bolaget vilket stärker vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären
Peter Wågström, ordförande i Arlandastad Group
Det är givetvis mycket roligt att SBB ser potentialen i vårt bolag och att vi har en gemensam syn på vägen framåt. Genom SBB får vi ytterligare en stark partner med gediget fastighetskunnande, brett nätverk och finansiella muskler som vi kan samverka med i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare, ägare samt samhället i stort
Dieter Sand VD, Arlandastad Group
Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i Arlandastad har vi sedan en tid för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom året byggt upp ett gediget kunnande som tillsammans med SBB, som en av Europas ledande fastighetsaktörer, skapar nya möjligheter och än bättre förutsättningar att ger oss en flygande start på att etablera en mer diversifierad fastighetsportfölj
Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group via Gelba Management
Arlandastad Group och Per Taube som huvudägare har visat att de är en strategisk partner avseende utvecklingen kring Stockholm Arlanda och därmed större infrastrukturprojekt. SBB som är Europas ledande ägare av social infrastruktur räknar med att bidra med ny infrastruktur samt fastighetsutvecklingskunnande för att ytterligare stärka såväl Stockholmsregionen som andra strategiska platser
Ilija Batlijan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar inom området!  Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter,
Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad
Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter,
Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad
Här finns utrymmet att skapa affärsmöjligheter i bästa läget. Vi har redan fått ett stort intresse från marknaden för etablering i F60. Med tanke på de miljardbelopp som investeras i Arlandaområdet varje år är intresset högt från bland annat de verksamheter som står för själva byggnationerna av de investeringar som görs
Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Explore Arlandastad
Med färdigställandet av tunneln möjliggör vi exploateringen av bland annat F60 på östra sidan om E4:an. Vi bygger en stadsdel där vi anpassar utvecklingen efter terrängen och har fokus på att arbeta hållbart och långsiktigt. Det skapar även en bra grund för våra kommande miljöcertifieringar,
Erik Nyberg Projektchef, Explore Arlandastad.
Med tanke på den expansion som pågår i Arlandaområdet är en etablering i Explore Arlandastad strategiskt viktig för oss. Vi kommer kunna möta upp efterfrågan både från dem som arbetspendlar till och från området permanent men även för dem som exempelvis bygger upp mässor och event eller arbetar med någon av de många olika byggprojekt som pågår i området. Vi kommer erbjuda våra gäster en flexibel och alternativ boendeform
Stefan Pedersen, Senior Partner Stockholm Hotel Apartments.
Vi har i flera års tid märkt av en ökad efterfrågan på longstay i området och med mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO är efterfrågan högre än någonsin. Stockholm Hotel Apartments blir ett jättevälkommet komplement till det utbud som finns här idag. Det är fantastiskt när goda idéer som den här verkligen få ta plats
Erik Nyberg, Projektchef på Arlandastad Group, som är ägare av Scandinavian XPO
Scandinavian XPO är en fantastisk ny mötesanläggning med stor potential. En unik arena som kombinerar effektiva hallar med mysiga lounge- och konferensytor på ett optimalt sätt. Till skillnad mot exempelvis Stockholmsmässan där de skapar många egna mäss- och mötesformat är Scandinavian XPO formad som en neutral arena med stor flexibilitet för att kunna välkomna alla aktörer samt andra stora mässbolag att förlägga sina egna mötes-, evenemangs-, och mässformat hos oss. Det innebär en liten och snabbrörlig organisation som ser till att hålla koll på kundernas behov på ett agilt sätt.
Patric Sjöberg, ny ordförande i Scandinavian XPO AB
Här finns fantastiska ytor i ett optimalt läge! Explore Arlandastad är en självklar plats för företag, både rent geografiskt men även på grund av fördelarna med de starka synergieffekter vi skapar. Vi menar vad vi säger - här finns verkligen utrymme att tänka stort.
Dieter Sand, VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.   
Det känns mycket tillfredställande att som grundare och tidigare ordförande i bolaget nu lämna över ordförandeskapet till Peter. Han har efter sina tre år som styrelseledamot god kunskap om verksamheten, betydande branschkunskap samt erfarenhet från att verka i en noterad miljö. Vidare är jag mycket glad över att Maria Rankka samt Sunniva Fallan Röd förstärker styrelsen med kompletterande kompetens. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens och det stärker även vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären.
Per Taube, huvudägare i Arlandastad Group via bolaget Gelba Management AB.