Dela

Om oss

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet.

Kontakt

 • Sara Johansson

  Kommunikationschef


 • Citat

  Vi är glada över att Norwegian lanserar två nya direktlinjer från Stockholm Skavsta Airport då de tidigare inte har trafikerat flygplatsen. Det här innebär att vi utökar tillgängligheten mellan Sverige och Spanien, något som har efterfrågats av resenärer sedan en tid tillbaka. Det här är ett viktigt steg i vår långsiktiga plan att utveckla flygplatsen och området runt omkring tillsammans med vår huvudägare Arlandastad Group
  Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport. 
  Vi är glada över att kunna lansera direktflyg till Spanien från en flygplats i Sverige som vi inte tidigare har trafikerat. Med den nya direktlinjen från Stockholm Skavsta Airport blir det både lättare och snabbare för ännu fler resenärer i denna region att kunna flyga till spanska solkusten. Vi ser fram emot att välkomna resenärer ombord i våra moderna och bränsleeffektiva flygplan
  Magnus Thome Maursund, EVP Network, Pricing & Optimisation på Norwegian
  Vi har nu lagt grunden för utvecklingen av Stockholm Skavsta Airport. Vi har rekryterat flygplatsens nya vd Jesper Fredmark och även rekryterat Maria Karlsson, nuvarande näringslivschefen för Nyköpings kommun som kommer bli Chef för Fastighetsförädling för Explore Skavsta. Båda börjar sina tjänster i början av januari
  Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport
  Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat JV- och intressebolag med externa parter för att säkra en fortsatt hög takt framåt samt etablerat oss på en ny plats med förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB. En viktig milstolpe för vår framtida tillväxt
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Jespers bakgrund och hans starka ledarskap ger oss goda förutsättningar att leda Stockholm Skavsta Flygplats utveckling in i framtiden. Han har i sitt tidigare arbete visat på stor förmåga att vända verksamheters resultat till positiva, så väl organisatoriskt som ekonomiskt. Att Jesper dessutom delar koncernens värderingar inom gott affärsmannaskap och fokus på utveckling av vårt starka team borgar för en positiv utveckling
  Kjell-Åke Westin, Styrelseordförande Stockholm Skavsta Flygplats
  Den framtidstro som finns på flygplatsen, de nya ägarna och inte minst utvecklingen kring flygplatsen gjorde det omöjligt för mig att tacka nej. Det här är en fantastisk utmaning med möjligheter
  Jesper Fredmark
  Ett starkt team med ett gemensamt mål och driv är nyckeln till framgång. Nu ger vi Sverige, Nyköping och oss som arbetar på Stockholm Skavsta Flygplats en ännu större anledning att känna stolthet om flygplatsen och dess långsiktiga utveckling!
  Jesper Fredmark
  Jag ser fram emot att bli en del av en kraftig tillväxtresa i ett område som jag känner så väl och arbetat med i många år. Att få vara med och skapa en destination från grunden och utmana gamla sanningar. Och framför allt att bli en del av ett bolag med ett stort driv och engagemang. Det passar mig och min personlighet. Nu ska vi utveckla morgondagens stad och en kommunikationsnod av rang
  Maria Karlsson
  Vi är väldigt glada över att Maria har valt att arbeta med oss. Hennes långa erfarenhet som affärsutvecklare, med ett starkt ledarskap, hennes goda lokalkännedom och ett nätverk på både lokal och regional nivå gör henne till rätt person på rätt plats. Marias erfarenhet från offentlig sektor kommer även säkerställa ett fortsatt professionellt samarbete med kommun och region som är viktigt för områdets utveckling
  Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
  Jag är mycket nöjd med att vi har säkrat en stabil och långsiktig grund för vår resa i Skavsta. Givet att vi befinner oss mitt i en utmanande period med en osäker omvärld uppskattar vi naturligtvis våra bankers förtroende för vår affär. Finansieringen med Sörmlands Sparbank är starten på ett nytt långt samarbete. Att banken dessutom är lokal går helt i linje med hur vi arbetar nära våra samarbetspartners
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Finansieringen ger oss en bra bas för utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats. Inledningsvis tar vi oss tiden att utreda vilken typ av flyg och verksamheter som ska finnas på plats med ambition att framtidssäkra driften för flygplatsen. Med Sörmlands Sparbank som tror på oss och affären får vi möjlighet att arbeta än mer framåtlutat
  Kjell-Åke Westin Styrelseordförande, Stockholm Skavsta Flygplats.
  Det är glädjande att Bake My Day valt Explore Arlandastad som platsen för sin expansion. Bageriet bidrar till områdets utveckling och 150 till 200 nya arbetstillfällen. Och förhoppningsvis även nya kommuninvånare
  Dieter Sand, Arlandastad Group
  Bolagets fastighetsbestånd närmar sig ett värde av sju miljarder. Halvårsresultatet på 680,9 Mkr, en sänkt belåningsgrad till 23 procent och en stärkt kassa ger stabilitet och långsiktighet i en utmanande tid. Andra kvartalet har inneburit tillträde till dels ett Joint Venture för F60 Företagspark och dels Stockholm Skavsta Flygplats AB som bolaget avtalade om under årets första kvartal. Resultatet för halvåret uppgick till 680,9 Mkr. Det ökade resultatet beror till stor del på transaktionerna för F60-affären och förvärvet av Skavsta som gav positiva resultateffekter om cirka 70 Mkr respektive 337 Mkr exklusive skatt. Belåningsgraden minskade till 23 procent (27), en effekt av att marknadsvärdet på fastigheterna har ökat. Den låga belåningsgraden ger stabila förutsättningar i en orolig omvärld. Den ger oss även goda förutsättningar för framtida finansieringslösningar. Totalt ökade intäkterna från 78,8 till 131,1 Mkr, en ökning med 67 procent. Intäktsökningen är drivet av en normalisering för våra operativa bolag, nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Belåningsgraden var 23 procent (27)
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Med tillträdet säkrar vi en framtida produktionsvolym i ett ökat tempo tillsammans med erfarna partners. F60 Företagspark kommer bidra till hela områdets tillväxt. Ett område som växer och som vi har lång erfarenhet av att verka i
  Dieter Sand, vd för Arlandastad Group
  Läget för företagsparken är unikt, direkt vid E4, granne med Arlanda flygplats och med klara och generösa byggrätter belägna mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är redan igång med att erbjuda kundanpassade lokaler för både mindre och stora verksamheter med mycket bra respons och även produktionen har påbörjats, så vi ser fram emot en intensiv höst till att börja med
  Joakim Einarsson Chef Fastighetsutveckling, Cavandium
  Trots en turbulent omvärld med kriget i Ukraina och en ökad inflation och osäkerhet har året startat bra för Arlandastad Group. Intäkterna ökade med 26 procent jämfört med föregående år, ökningen kommer främst från hyresintäkter. Under årets första kvartal avtalade vi om tre stora affärer som har lagt grunden för en ökad utvecklingstakt i Explore Arlandastad samtidigt som vi förverkligade vårt mål att finnas på fler platser. Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 24 Mkr (18), drivet av nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Totalt ökade intäkterna från 37 till 47 Mkr, en ökning med 26 procent, hänförligt till en normalisering av dotterbolaget Training Partners verksamhet samt att omsättningshyran påverkats positivt av att pandemirestriktionerna upphört. Belåningsgraden var 25 procent (27)
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Vi har ett växande intresse för etableringar i Explore Arlandastad. För vår del har det därför handlat om att hitta rätt partner som kan leverera hög kvalitet till området och andra hyresgäster för att ge en god service till våra många nuvarande och kommande hyresgäster, säger  Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare Explore Arlandastad.
  Thomas Cassel, Kommersiell projektledare Explore Arlandastad
  Phoenix-koncernen och OTRE är två stora investerare som varit aktiva på den nordiska fastighetsmarknaden i många år. Vi känner dem väl och ser fram emot att bredda investerarbasen med ytterligare starka, långsiktiga internationella investerare som stöttar Arlandastad Groups tillväxtresa framgent. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna som aktieägare!
  Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group AB.
  För att hantera vår pågående expansion har vi letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen. Vi har involverat flera fastighetsutvecklare och kommuner och insåg att stora ytor är väldigt svåra att hitta. Speciellt med en kort tidsplan på 24 månader. Där har Arlandastad Group varit unika i sitt erbjudande och även med sin flexibilitet att skapa ett Joint Venture med oss. Vi är otroligt nöjda med hur professionella de är och flexibla med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för båda parter. Vi tror på platsens utveckling och vi ser fram emot att snart öppna i våra nya lokaler
  Moses Isik VD, Bake My Day Holding AB.  
  Det är glädjande med det fortsatt positiva gensvar vi får från marknaden. Det visar på ett högt intresse för att etablera eller expandera sina verksamheter här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Bake My Day, där vi tillsammans kommer skapa långsiktiga värden för platsen och bolaget. Att bageriet samtidigt bidrar till så många nya arbetstillfällen i Explore Arlandastad känns otroligt bra
  Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group.  
  Det här projektet passar oss perfekt, det har samma potential som vårt projekt i Arlandastad. Nyköping har ett mycket attraktivt läge med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer.  Första etappen omfattar en utökad projektportfölj på mellan 5–10 miljarder kronor, ett betydande tillskott till vår befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgår till cirka 40 miljarder kronor.
  Dieter Sand VD och Koncernchef, Arlandastad Group
  Flygplatsen är en viktig motor i regionen och därför är det glädjande att just Arlandastad går in som ny huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats. Vi ser att Skavsta i och med detta kan ta en tydligare roll i det nationella flygplatssystemet samtidigt som flygplatsen får en ägare som är expert på fastighetsutveckling och som har mycket bra möjligheter att skapa en lönsam flygplats. Som kommun ser vi verkligen framemot att fortsätta utveckla flygplatsområdet tillsammans.
  Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping
  Det här är en fantastisk affär dels då det är ett strategiskt steg för VINCI Concessions solcellsverksamhet och dels för fortsättningen av vår befintliga flygplatsstrategi som är baserad på investeringar i områden med hög tillväxtpotential. Vi är mycket nöjda över att arbeta med Arlandastad, en solid partner och ett företag som kommer att fortsätta den utveckling som VINCI Airports vid Stockholm Skavsta initierat i samarbete med Nyköpings kommun.
  Nicolas Notebaert, VD för VINCI Concessions och ordförande för VINCI Airports
  Vi är glada över att inleda ett strategiskt samarbete med Swiss Life Asset Managers och Cavandium som kommer bidra till en ökad exploateringstakt av området. Affären bekräftar den potential som finns i våra byggrätter och de betydande förädlingsvärden som kommer att kunna realiseras över tid
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.
  Det är en hög efterfrågan på den typ av lokaler som ska produceras i F60 och vi ser fram emot att påbörja förverkligandet av företagsparken tillsammans med Arlandastad Group. Det är glädjande att få ingå detta partnerskap och vara en del av den spännande utveckling som sker i detta strategiska och mycket expansiva område
  Joakim Einarsson, Chef Fastighetsutveckling, Cavandium.
  Årets fjärde kvartal bjöd på vår hittills enskilt största markaffär där vi säkrade ytterligare 1,4 miljoner kvadratmeter mark i anslutning till Explore Arlandastad. Scandinavian XPO agerade också värdarena för ett lyckat OSSE-möte med ministrar från 57 länder. 2021 blev en milstolpe för Arlandastad Group med många positiva händelser: En lyckad notering, första etappen av miljardprojektet Scandinavian XPO färdigställdes, nya hyresgäster och nya möjligheter för bolaget. Vi går nu in i en fas med högre tempo i både befintliga och nya projekt. Vi ökade intäkterna med 68 procent till 199 Mkr och resultatet uppgick till 176 Mkr. Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj uppgick per den sista december till 6 166 Mkr (5 690), en ökning med 8 procent under 2021
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Det är enormt glädjande att Catarina och Per har valt att börja arbeta med oss. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i är det fortsatt viktigt att hitta rätt personer som bidrar till bolagets tillväxt och som delar våra värderingar. Med Catarina och Per på plats stärker vi upp med två seniora roller inom projekt- och affärsutveckling och kan arbeta ännu mer framåtriktat
  Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling på Explore Arlandastad, som ägs av Arlandastad Group.
  Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Det är glädjande med en fortsatt positiv utveckling i Arlandastad och Sigtuna kommun. Dels ur ett tillgänglighetsperspektiv med en samlad hubb för idrotten, dels över möjligheten att stärka kommunens möjligheter till ökad hälsa och välmående. Idrottsverksamhet och föreningsliv för barn och ungdomar är viktiga pusselbitar där vi ser att en god hälsa under uppväxten skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet, det vill säga en positiv utveckling för vår kommun
  Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Kommun
  Vi jobbar ständigt med att utveckla kompetensen hos våra återförsäljare, vilket även kräver rätt kapacitet. Större lokaler i kombination med vårt utökade samarbete med Training Partner kommer bidra till just det. För oss var det läget i anslutning till befintlig utbildningsverksamhet och de möjligheter att växa på ett smidigt sätt som finns här som avgjorde
  Thomas Langley från Renault Nordic AB
  Att fler och fler stora, globala aktörer söker ett sammanhang som ger något mer är ett starkt bevis på att vi har lyckats skapa utbildningar i världsklass i en attraktiv miljö på oslagbart läge. Vi välkomnar Renaults expansion med en fortsatt härlig känsla av att ”nu vänder det”
  Magnus Almquist, VD på Training Partner, en del av Drivelab som fortbildar fordonsindustrin. 
  Styrkan med vår placering som utbildningsaktör här i Drivelab Center och Explore Arlandastad är dels närheten till flygplatsen, hotell, restauranger och annan service. Dessutom samlar vi ett flertal stora, välkända bilvarumärken för både lätta och tunga fordon som alla kan utbilda sig, använda våra moderna testbanor och även bli en del av vår tankesmedja
  Magnus Almquist, VD på Training Partner
  Då halkbanan ligger endast 25 minuter från Stockholm City kommer vi smidigt och miljövänligt genom samåkning kunna samla våra elever och bussa ut dem till banan vid övningstillfällena. Vi är glada att ha hittat en anläggning på optimalt läge och att kunna erbjuda våra elever Risktvåan på Sveriges modernaste och mest miljövänliga halkbana. Här kommer de få bästa förutsättningarna att praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet reagerar på olika slags underlag och förutsättningar.
  Riyad Racho från Stockholm City Trafikskola
  Det är fantastiskt att vi kan hjälpa fler att snabbare förverkliga drömmen om körkort! Vi är jätteglada att tillsammans med Stockholm City Trafikskola korta köerna till övningskörning på halkbana! Vi gör det dessutom med ett gemensamt hållbarhetstänk som omfattar såväl halkbanans förutsättningar som transporten dit.
  Johan Lundberg Förvaltare, Explore Arlandastad/Drivelab
  Car-O-Liner sökte ett sammanhang med möjlighet till samarbete och en plats som ligger strategiskt rätt. Här hittade vi rätt förutsättningar för oss att nå vår målgrupp och våra kunder. Vi är dessutom redan en etablerad samarbetspartner och leverantör av teknisk utbildning till flera av de varumärken som finns här.
  Anna Nilsson, Manager Academy, Snap-on Equipment
  Vi satsar på kompetensutveckling och målgruppsanpassade utbildningar inom bildindustrin. Våra nya lokaler gör det möjligt att erbjuda våra kunder och besökare en samlad plats för utbildning i samverkan med Drivelab och flera stora bilvarumärken.
  Anna Nilsson, Manager Academy, Snap-on Equipment
  Car-O-Liner är en perfekt pusselbit för Drivelab! Vi är otroligt glada att de, som det stora internationellt etablerade företag de är, satsar på etablering just här. Det är ett bevis på att vårt klustertänk är konkurrenskraftigt. Deras gedigna erfarenhet av fordonsindustrin och renommé inom utbildning kommer bidra till en stärkande synergieffekt. Drivelab verkar för att skapa utrymme och plats åt kunskapsutbyte mellan de aktörer som finns här vilket inte bara gynnar fordonsindustrin I stort men även slutkunder och besökare.
  Johan Lundberg Förvaltare, Explore Arlandastad/Drivelab
  Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten. Som grundare och långsiktig ägare vill jag passa på att välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot en värdeskapande resa tillsammans”
  Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.
  Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar möjligheter och rätt förutsättningar för att i egen regi, och tillsammans med partners, utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Att noteringen är kraftigt övertecknad visar att det finns ett förtroende för vårt strukturkapital, affärsmodell och inte minst för vår ledning med Dieter Sand i spetsen”
  Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.
  Noteringen av Arlandastad Group är en verklig milstolpe i bolagets historia. Jag är oerhört stolt över det vi hittills har levererat och ser fram emot nästa fas i bolagets utveckling. Vi har en betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda och ser även en rad andra potentiella fastighetsaffärer framför oss. Som noterat bolag får vi en kvalitetsstämpel och ökad tillgång till kapitalmarknaden som gör det möjligt att skyndsamt realisera dessa möjligheter och därmed skapa ytterligare värde för såväl hyresgäster, medarbetare som våra nya och befintliga aktieägare
  Dieter Sand, VD för Arlandastad Group
  Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda är det givetvis mycket tillfredställande att som grundare och långsiktig ägare kunna ta bolaget till en noterad miljö. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten
  Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group
  Arlandastad Group har genom åren byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en notering och tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden och nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden som skapar värde för såväl våra aktieägare som för samhället i stort
  Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group
  Vid sidan av att realisera den fulla potentialen i vårt stora markområde i Arlandastad har vi för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar nya möjligheter och rätt förutsättningar för att driva eller samverka med partners i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare och ägare
  Dieter Sand, VD för Arlandastad Group
  Jag är mycket glad över att Lars Thagesson förstärker styrelsen med gedigen kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen, och inte minst transaktionsområdet. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens i bolaget vilket stärker vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären
  Peter Wågström, ordförande i Arlandastad Group
  Det är givetvis mycket roligt att SBB ser potentialen i vårt bolag och att vi har en gemensam syn på vägen framåt. Genom SBB får vi ytterligare en stark partner med gediget fastighetskunnande, brett nätverk och finansiella muskler som vi kan samverka med i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare, ägare samt samhället i stort
  Dieter Sand VD, Arlandastad Group
  Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i Arlandastad har vi sedan en tid för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom året byggt upp ett gediget kunnande som tillsammans med SBB, som en av Europas ledande fastighetsaktörer, skapar nya möjligheter och än bättre förutsättningar att ger oss en flygande start på att etablera en mer diversifierad fastighetsportfölj
  Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group via Gelba Management
  Arlandastad Group och Per Taube som huvudägare har visat att de är en strategisk partner avseende utvecklingen kring Stockholm Arlanda och därmed större infrastrukturprojekt. SBB som är Europas ledande ägare av social infrastruktur räknar med att bidra med ny infrastruktur samt fastighetsutvecklingskunnande för att ytterligare stärka såväl Stockholmsregionen som andra strategiska platser
  Ilija Batlijan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
  Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar inom området!  Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter,
  Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad
  Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter,
  Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad
  Här finns utrymmet att skapa affärsmöjligheter i bästa läget. Vi har redan fått ett stort intresse från marknaden för etablering i F60. Med tanke på de miljardbelopp som investeras i Arlandaområdet varje år är intresset högt från bland annat de verksamheter som står för själva byggnationerna av de investeringar som görs
  Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Explore Arlandastad
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp