Dela

Om oss

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Kontakt

 • Sara Johansson

  Kommunikationschef


 • Citat

  En snabb omställning av energisystemet är helt avgörande för en hållbar utveckling. Som utmanare tar vi egna vägar för att hitta lösningar där vi baserat på ambitioner inom hållbarhetsområdet minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi i stort bidrar till utvecklingen av ett hållbart energisystem. Vinsterna är många. Resultatet kan därför mätas i olika valutor, kronor och mängden koldioxid (CO2) men även kund- och medarbetarnöjdhet finns med i vinstbegreppen.  
  Anna Stenströmer HR- och hållbarhetschef
  I ett nästa steg ser vi möjlighet att skapa ett sammanhängande nätverk för bolagets totala fastighetsportfölj. Inte bara för försörjning av separata fastigheter men också för elnätsamverkan mellan fastigheterna. Kan vi dessutom över tid erbjuda våra hyresgäster och samarbetspartners energilösningar ser vi det som ett välkommet bidrag till omställningen och en lönsam service för oss och våra kunder
  Thomas Cassel Affärsutvecklare, Arlandastad Group
  Våra kunder efterfrågar hållbara och säkra event. Möjligheten med att leverera egenproducerad el till evenemangen ser vi som en stor fördel för oss och våra kunder, både vad gäller lönsamhet och resiliens
  Anna Bauer vd, Scandinavian XPO
  Vi befinner oss i ett utvecklingsläge där vi ser att Bretts långa erfarenhet och expertis kring etablering och drift av flygplats kommer ha stark påverkan på Stockholm Skavsta Airports utveckling. Bretts breda nätverk och kunskap om nationell och internationell linjeutveckling är precis vad flygplatsen och Skavsta i stort behöver. Vi är glada över att Brett valt Skavsta
  Kjell-Åke Westin, styrelseordförande Stockholm Skavsta Airport
  Stockholm Skavsta Airport är en unik utmaning med enorm potential. Med ett dynamiskt och framåtriktat ägarbolag i ryggen och en fullserviceflygplats med kunniga kollegor var det här helt enkelt för spännande för att säga nej till. Jag ser fram emot att arbeta med teamet i Skavsta
  Brett Weihart, blivande vd för Stockholm Skavsta Airport
  Skavsta är en plats utöver det vanliga. Potentialen ligger i en kombination av den stora utvecklingsbara marken, att Skavsta är en knutpunkt där flera transportslag inklusive flyget möts och inte minst att kommunen, som också är delägare, pekat ut området som ett prioriterat utvecklingsområde. Allt detta tillsammans med kommande järnvägen Ostlänken gör Skavsta till ett spännande tillväxtområde av betydelse för svensk tillväxt. Jag ser fram emot att börja min nya tjänst och arbeta tillsammans med kollegor och samarbetspartners
  Daniel Christensen, blivande Chef Fastighetsförädling Explore Skavsta
  Det händer mycket i Skavsta. Vi sätter de stora penseldragen för en hållbar utveckling av vårt markinnehav och Daniels breda palett av kunskapar inom bland annat ledarskap och stadsutveckling passar perfekt in i det läge vi befinner oss i
  Erik Nyberg, Chef för fastighetsförädling Arlandastad Group
  Periodens resultat ökade trots lägre intäkter under årets första kvartal. Ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten genomförs enligt plan och förväntas ge successiv effekt under året. Vi planerar för ett högre tempo i fastighetsutvecklingen under året både i Skavsta och Arlandastad, med fortsatt starkt fokus på att förbättra lönsamheten och värna likviditeten.
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Det är glädjande att vi nu fått möjlighet att samarbeta med goda grannar för Skavstas långsiktiga utveckling. Till de byggnader som planeras på marken ser vi stora möjligheter med att bjuda in och samarbeta med verksamheter som kan stötta och bygga både flygplatsens och områdets utveckling. Här skulle exempelvis hantverkare, ställningsfirmor och bilmekaniker passa in och också kringprodukter för flygplatsen, likt rekond av bilar för de som flyger från Stockholm Skavsta Airport
  Dieter Sand vd för Arlandastad Group som äger Stockholm Skavsta Flygplats AB
  Jag har under en period funderat på Fjellskärs Gårds och fastighetens nästa utvecklingssteg och det här projektet känns rätt. Att vara en del av Skavstas utveckling är ett projekt för spännande att säga nej till. I Stockholm Skavsta Flygplats AB har jag hittat den perfekta långsiktiga partnern och ser fram emot ett nära samarbete
  Nils Wachtmeister, ägare av Fjellskärs Gård
  Idag står hotellet på ofri grund, genom att själva äga marken får vi till en bättre lösning, där vi kan fokusera på hotellets långsiktiga utveckling i Skavsta. I takt med att Stockholm Skavsta Airport utvecklas och arbeten med Ostlänken fortgår ökar efterfrågan av övernattning. Idag har hotellet 145 hotellrum. Ytterligare 75 hotellrum kan inredas alternativt anpassas till kontor för att möta en ökad efterfrågan på kort tid
  Thomas Söderlund, Connect Skavsta Property
  Det är glädjande att våra kort- och långsiktiga arbeten i Skavsta redan har gett en god effekt. Med ett lågt ingångsvärde av marken och en försäljning som mer än väl överstiger den externa värderingen har vi gjort en bra affär som ligger i linje med hur vi förädlar vår mark samtidigt som våra övriga mark- och byggrättsvärden påverkas positivt. Samarbetet med Connect kommer att fortsätta i samma goda anda, precis som tidigare, för en fortsatt utveckling av Skavsta
  Dieter Sand vd för Arlandastad Group som äger Stockholm Skavsta Flygplats AB
  Arlandastad Groups intäkter ökade under året medan resultatet tyngdes av högre räntekostnader. Åtgärder för att stärka intjäningsförmåga och lönsamhet börjar få genomslag. Trots en osäker omvärld skapade vi affärer till attraktiva fastighetsvärden, och noterade en tilltagande aktivitet mot slutet av året. Likviditeten stärktes genom avtalet med Trafikverket
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Anna har på kort tid etablerat sig som en nyckelperson i vår organisation och har snabbt blivit en kraft för förändring. Hennes engagemang för hållbarhet, kopplat med hennes förmåga att leda och inspirera, har gjort betydande avtryck i vår verksamhet. Att utse Anna till HR- och hållbarhetschef och inkludera henne i koncernledningen är ett naturligt steg i vår strävan att bidra till omställningen och skapa en hållbar framtid, både för företaget och samhället i stort
  Dieter Sand, vd för Arlandastad Group
  Att arbeta med hållbar utveckling har alltid varit mitt passionerade fokus. HR-frågor så som personalinitiativ går hand i hand med hållbarhet och kan skapa meningsfulla förändringar. Som HR- och hållbarhetschef ser jag fram emot att förena dessa två viktiga områden, skapa en arbetsmiljö där människor inte bara trivs och växer utan också aktivt bidrar till strävan mot en hållbar och ansvarsfull framtid
  Anna Stenströmer, blivande HR- och hållbarhetschef, Arlandastad Group
  Marie är en skicklig HR-chef som är uppskattad av både ledare och medarbetare i koncernen. Hon har haft en positiv inverkan på bolaget under åren hon har arbetat här. Det är tråkigt att hon lämnar oss. Jag kan bara gratulera hennes nya arbetsgivare till en bra rekrytering och önskar Marie lycka till i hennes nya roll
  Dieter Sand, vd, Arlandastad Group
  Det känns dubbelt att lämna då jag trivs väldigt bra i bolaget. Jag är glad att jag under mina år här har fått förtroendet att leda och utveckla koncernens HR-frågor. Vi har fantastiska medarbetare och jag vill önska dem lycka till i deras och bolagets fortsatta utveckling
  Marie Sterner Henriksson, Head of HR, Arlandastad Group
  evroc är ett spännande bolag med ett stort fokus på hållbar utveckling. Vi är glada över att tillsammans med evroc äga och utveckla en fastighet som förväntas ge global uppmärksamhet och med sin arkitektoniska design bli ett nytt landmärke för Stockholm. Vi är glada över att evroc valt Explore Arlandastad och ser fram emot nästa steg i vårt samarbete. Det här blir Arlandastad Groups fjärde joint venture inom loppet av två år. JV-samarbeten medför att vi, tillsammans med partners, snabbar på utvecklingen i våra etableringsområden
  Dieter Sand, vd, Arlandastad Group
  Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av molntjänster kopplat till AI-revolutionen. Vi vill att det här datacentret ska bli ett landmärke för hållbarhet, teknik och arkitektur. Att göra det på ett strategiskt läge som Arlandastad är en viktig del i vår plan
  Mattias Åström, vd och grundare, evroc
  Sedan 2012 har Arlandastad Group arbetat med att utveckla Arlandastad till en internationell destination för verksamheter där människor kan mötas. De stora möten och evenemang som har anordnats i arenan visar att vi redan är där. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen med Scandinavian XPO Congress Center som ska locka ännu fler internationella möten till Stockholmsregionen och Arlandastad
  Dieter Sand, vd, Arlandastad Group
  Det har gått bra för Scandinavian XPO med flera stora och viktiga möten under de senaste åren. Vi ser att behovet ökar för den här typen av möten och planerar nu för att möta upp efterfrågan och expandera med en byggnad som ska välkomna delegater till stora internationella kongresser. Jag ser att framtidens hållbara kongresser med fördel ska ligga flygplatsnära vilket öppnar upp för tillgängliga och säkra möten på en ny nivå. Scandinavian XPO erbjuder just det
  Patric Sjöberg, styrelseordförande, Scandinavian XPO
  Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av ökade finansiella kostnader i perioden till följd av högre räntor. Trots det osäkra marknadsläget ökade antalet intresseförfrågningar och under kvartalet tecknade vi fler nya hyresavtal än tidigare kvartal i år. Kostnadsläget gör att vi vidtagit ytterligare åtgärder i form av organisatoriska förändringar i syfte att förbättra lönsamheten. Likviditeten stärks också framöver genom avtalet med Trafikverket om förebyggande skadeersättning på 385 Mkr kopplat till järnvägen Ostlänken. Ersättningen betalas ut i omgångar med start från fjärde kvartalet
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Det är oerhört glädjande att Quality Hotel har fått det här priset. Redan från start när vi tog fram konceptet för Scandinavian XPO såg vi de stora möjligheterna med att placera en mötes- och evenemangsarena i Arlandastad. Med 5 minuter till Stockholm Arlanda Airport, 20 min till Uppsala och 30 min till Stockholm har vi byggt en arena med människan och mötet i fokus, till många av våra besökares glädje
  Dieter Sand, CEO Arlandastad Group
  Som fastighetsutvecklare är vi stolta över att den destination vi skapar ger möjligheter för våra hyresgäster att växa. Vi bygger för framtiden och utvärderar nu möjligheten att expandera arenan ytterligare
  Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling Arlandastad Group
  Allt var verkligen möjligt. Från lokalanpassningar till tillträdesdatum. Flexibiliteten som vi har mött här har varit helt fantastisk. Det har underlättat så mycket för oss både som individer och egenföretagare
  Rebecca Wodajo, VD på Skincare by Us. 
  Det är glädjande att vi har ett fortsatt förtroende från vår bank. Vi utvecklas tillsammans och ser ett stort värde i att fortsatt jobba med lokala aktörer. Finansieringen ger oss möjlighet att fortsätta följa vår utvecklingsplan för platsen. Det i kombination med det stöd vi har av kommun och näringsliv vad gäller Skavstas utveckling känns fantastiskt
  Dieter Sand, CEO Arlandastad Group
  Vi tror på Arlandastad Group som huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats AB. Bolaget har levererat det man lovat och vi har en stark tilltro om att det fortsatt kommer vara så. Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga samarbete
  Sören Schelander VD, Sörmlands Sparbank
  Här har vi hittat en plats som passar perfekt för vår verksamhet. Med ett toppenläge fem min från Arlanda, rymliga, ljusa lokaler, goda inlastnings- och parkeringsmöjligheter och med möjlighet till boende under samma tak för våra inresande kunder skapar vi Skincare by us nya hem. Här kan vi fortsätta växa och ge vår varma och kvalitativa service
  Therese Mathisen, ägare av Skincare by us
  Det är glädjande att få välkomna våra nya hyresgäster. Det visar på ett fortsatt intresse för etablering i Explore Arlandastad. Vi jobbar långsiktigt med våra hyresgäster och tillika samarbetspartners för att få till en så hållbar utväxling som möjligt, gröna hyresavtal är ett exempel. Här finns utrymme för fler verksamheter att etablera sig, att tänka stort och växa över tid
  Catarina Sjömark, Affärsutvecklare Arlandastad Group
  För att hantera vår pågående expansion har vi letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen. Arlandastad Group var unika i sitt erbjudande med ett strategiskt läge. Vi är otroligt nöjda med hur professionella de är och viljan med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för alla parter. Vi tror på platsens utveckling och vi ser fram emot att öppna i våra nya lokaler 
  Stefan Wikman, värdehanteringschef på Bankomat AB
  Trots osäkerheten i omvärlden fortsätter vi att framgångsrikt skapa affärer och utveckla våra områden. Det är glädjande att få välkomna Bankomat som ny hyresgäst samtidigt som vi ser fram emot ett nära samarbete med BRA Bygg för att utveckla fastigheten
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Marknaden präglades av fortsatt osäkerhet och högre räntenivåer under perioden. Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av högre finansiella kostnader. Åtgärder för att förbättra lönsamheten börjar ge effekt och är högt prioriterade. En positiv signal är att vi ser ökad affärsaktivitet både i Arlandastad och Skavsta, och vårt fokus på att fylla vakanser har gett resultat i form av ett antal nya och omförhandlade avtal
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  i ska vara en accelerator för utvecklingen i de områden vi verkar i. För att driva utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv är det av största vikt att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte. Vi vill vara en möjliggörare och hoppas att våra två hubbar ska bidra till inspiration, ge möjlighet för kunskapsutbyte och att nätverk breddas.
  Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group
  Konferensen är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus. Som exempel kan vårt aktuella projekt med fullstora autonoma eldrivna bussar eller lanseringen av vårt nya hållbarhetsramverk ”Framtiden” vara relevant kunskapsdelning till andra aktörer. Vi ser fram emot att bli en officiell hubbarrangör för Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens som sänds 15 september från hubbar runt om i hela Sverige.
  Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group
  Jag har under min första tid hos Arlandastad Group sett den potential som bolaget har. Att ta klivet över till en fast tjänst där jag kan bidra med expertis i ett långsiktigt perspektiv känns helt rätt. Med min erfarenhet inom bank, bygg och fastighet i kombination med ett driv att förstå affären kommer jag kunna bidra till ytterligare utveckling av bolaget
  Henrik Morén blivande CFO, Arlandastad Group
  Fantastiskt roligt att få med Henrik i vårt Dreamteam. Med hans fantastiska driv och analysförmåga, i kombination med bred och lång erfarenhet är jag helt övertygad om att detta blir en perfect match
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Vi ska fortsatt vara en drivkraft för förändring och investera i flera projekt och initiativ som främjar en hållbar framtid​​​​​​​
  Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
  Omvärldsläget är alltjämt utmanande. Våra hyresintäkter och övriga intäkter mer än fördubblades första kvartalet. Trots det minskade resultatet till följd av ökade finansiella kostnader, planenligt ökade kostnader i Skavsta samt negativ orealiserad värdeförändring för förvaltningsfastigheterna. I en osäker marknad står vi stabilt, vilket stöds av vår fastighetsvärdering och vår finansiella ställning
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  I ett nära samarbete med kommunen och regionen ser vi att platsen kommer få en stor vikt inte bara den närmsta tiden, utan på lång sikt. Därför känns det spännande att vi, som ett ungt bolag, kan lyfta unga arkitekter som har samma stora planer och visioner som vi. Att vi tillsammans bygger för framtiden. Här finns utrymme och mark att tänka stort! Och vi triggas av att bryta mönster och att inte gå i andras fotspår för att våga tänka nytt
  Maria Karlsson, Chef för Fastighetsförädling i Explore Skavsta som ägs av Arlandastad Group.
  Med tävlingsbidragen får vi full utväxling i arbetet att hitta de innovativa lösningar som vi som kommun och våra partners tillsammans vill samlas kring och bygga mot. Med en välrenommerad och internationell tävlingsorganisation får den spridning, publicitet och uppmärksamhet kring områdets unika förutsättningar som vi önskar oss
  Tobias Ossmark, arkitekturstrateg Nyköpings kommun
  Under årets sista kvartal har vi fokuserat på att utveckla de stora affärer som vi skapat under året. Vi fortsätter bygga ett bolag med stark finansiell ställning och tar hand om de möjligheter som våra stora utvecklingsprojekt skapar. Vår låga belåningsgrad om 25 procent, en snittlöptid på koncernens lån på 3,1 år samt en kassa på cirka 400 Mkr skapar trygghet i en turbulent marknad
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.
  Det är väldigt glädjande att välkomna Anna till Arlandastad Group när vi nu accelererar vårt hållbarhetsarbete. Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer hon att bli en stor tillgång i bolagets fortsatta resa mot en hållbar omställning genom egna åtgärder och i samverkan med andra
  Dieter Sand, vd för Arlandastad Group
  Arlandastad Group är inne i ett expansivt skede och ska nu ytterligare stärka hållbarhetsarbetet. Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med nya kollegor på Arlandastad Group få vara med på en oerhört spännande resa och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Det som dessutom lockade mig till rollen var bolagets värdegrund och löfte, utrymme att tänka stort
  Anna Stenströmer, blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group
  Jag brinner för ny teknik, nya idéer och nya sätt att tänka för en hållbar framtid. Med digitalisering, digital transformation och elektrifiering kan vi ta oss an de största utmaningarna och göra dem till våra största möjligheter
  Anna Stenströmer, blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group
  Vi är glada över att Norwegian lanserar två nya direktlinjer från Stockholm Skavsta Airport då de tidigare inte har trafikerat flygplatsen. Det här innebär att vi utökar tillgängligheten mellan Sverige och Spanien, något som har efterfrågats av resenärer sedan en tid tillbaka. Det här är ett viktigt steg i vår långsiktiga plan att utveckla flygplatsen och området runt omkring tillsammans med vår huvudägare Arlandastad Group
  Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport. 
  Vi är glada över att kunna lansera direktflyg till Spanien från en flygplats i Sverige som vi inte tidigare har trafikerat. Med den nya direktlinjen från Stockholm Skavsta Airport blir det både lättare och snabbare för ännu fler resenärer i denna region att kunna flyga till spanska solkusten. Vi ser fram emot att välkomna resenärer ombord i våra moderna och bränsleeffektiva flygplan
  Magnus Thome Maursund, EVP Network, Pricing & Optimisation på Norwegian
  Vi har nu lagt grunden för utvecklingen av Stockholm Skavsta Airport. Vi har rekryterat flygplatsens nya vd Jesper Fredmark och även rekryterat Maria Karlsson, nuvarande näringslivschefen för Nyköpings kommun som kommer bli Chef för Fastighetsförädling för Explore Skavsta. Båda börjar sina tjänster i början av januari
  Kjell-Åke Westin styrelseordförande, Stockholm Skavsta Airport
  Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat JV- och intressebolag med externa parter för att säkra en fortsatt hög takt framåt samt etablerat oss på en ny plats med förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB. En viktig milstolpe för vår framtida tillväxt
  Dieter Sand CEO, Arlandastad Group
  Jespers bakgrund och hans starka ledarskap ger oss goda förutsättningar att leda Stockholm Skavsta Flygplats utveckling in i framtiden. Han har i sitt tidigare arbete visat på stor förmåga att vända verksamheters resultat till positiva, så väl organisatoriskt som ekonomiskt. Att Jesper dessutom delar koncernens värderingar inom gott affärsmannaskap och fokus på utveckling av vårt starka team borgar för en positiv utveckling
  Kjell-Åke Westin, Styrelseordförande Stockholm Skavsta Flygplats
  Den framtidstro som finns på flygplatsen, de nya ägarna och inte minst utvecklingen kring flygplatsen gjorde det omöjligt för mig att tacka nej. Det här är en fantastisk utmaning med möjligheter
  Jesper Fredmark
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp