Kommuniké från extra bolagsstämma i Arlandastad Group

Report this content

Extra bolagsstämman i Arlandastad Group AB (publ) ("Arlandastad" eller "Bolaget") hölls idag den 1 november 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val och arvode till ny revisor

Extra bolagsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Den auktoriserade revisorn Oskar Wall avgick som personvald revisor. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Oskar Wall är huvudansvarig revisor. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99