• news.cision.com/
  • Attana/
  • Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner

Ny Attana publikation - Ökad träffsäkerhet hos nya läkemedel genom applicering av Attanas teknik för att förstå och optimera komplexa interaktioner

Report this content

Attanas teknik var i fokus för ett ny artikel i tidskriften "Biosensors and Bioelectronics". Artikeln är ett resultat av ett samabete som har sitt ursprung i EU-projektet Dynano, mellan University of Namur, KTH, University of Massachusetts Lowell, Linnéuniversitet och Attana. I artikeln visas det att Attanas teknik är är ett utmärkt verktyg för att karakterisera och särskilja olika typer av interaktioner, vilket är viktigt för utvecklingen av nya målsökande läkemedel.

I artikeln demonstreras det hur Attanas QCM-teknik kan användas för att studera olika typer av interaktioner. I synnerhet används Attanas teknik för att belysa multivalenta effekter vid kolhydrat-lektin interkationer. Kontrollerade multivalenta effekter kan användas för att skapa väldefinierade och precisa glykosilerade nanopartiklar med optimal symmetri, laddning och storlek som har potential för att monitorerar klustrade glykoeffekter. Detta kan bland annat andvändas för att specifikt målsökande antibiotika some endast slår ut den oönskad bakterierna och lämnar de goda bakterierna orörda, dvs nästa generations antibiotika, som syftar till att elimenra antibiotika resistens.

Attana har systematiskt arbetat inom Dynano-nätverket för att utveckla experiment som är optimerade för studier av bakterier och kolhydrater. Den aktuella artikeln är ytterligare en artikel som stärker Attanas possition inom området och som bygger vidare på de tidigare framgångsrika artiklarna inom nätverket: 

Dessutom har andra Attanakunder publicerat relaterade resultat baserat på Attanas teknik:

En sammanställning av samtliga publikationer baserade på Attanas teknik finns här

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar