Axolot Solutions har skrivit avtal om långtidsstudie

Report this content

Axolot Solutions har skrivit avtal om en fördjupande långtidsstudie av reningstekniken AxoPur® med en kund i återvinningsindustrin.

Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under tre månaders tid med start i augusti, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär en fortsättning på och en fördjupning av de tester som genomfördes i januari och syftar till att ta fram underlag för bland annat dimensionering av en fullstor kommersiell anläggning. Flera olika vattenflöden kommer att studeras med fokus på rening av i första hand emulgerad olja, men också övergångsmetalljoner och näringsämnen. Syftet är att finna en effektiv metod för rening av komplexa avloppsvatten i syfte att oskadliggöra dessa till gagn för en god miljö.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår teknik uppskattas. Vi har en attraktiv lösning på ett område som både kan hjälpa kunden att bli en attraktivare partner och samtidigt bidra till en bättre miljö.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.