Citat

Jag är mycket glad och nöjd över att vi fått denna inledande order, säger Mårten Olausson, CEO för Axolot Solutions Holding AB. Kunden är verksam inom ett för Axolot nytt och mycket intressant segment som dessutom växer kraftigt i hela världen. Att man valt en anläggning baserad på AxoPur-teknologin är ett tydligt tecken på teknologins bredd och användbarhet inom många olika applikationer.
Mårten Olausson
Jag är mycket glad och nöjd över att vi fått denna inledande order, säger Mårten Olausson, CEO för Axolot Solutions Holding AB. Kunden är verksam inom ett för Axolot nytt och mycket intressant segment som dessutom växer kraftigt i hela världen. Att man valt en anläggning baserad på AxoPur-teknologin är ett tydligt tecken på teknologins bredd och användbarhet inom många olika applikationer.
Mårten Olausson
De har sett tydliga förbättringar sedan vi tog AxoPur-enheten i bruk.
Carl Erik Guttormsen
Även om vi ännu är en liten spelare på en oändligt stor marknad är jag övertygad om att vi kan göra skillnad. Vi utgår från en genial teknologi som erbjuder helt nya möjligheter att rena och återcirkulera vatten. Det senare är oerhört viktigt då en av våra stora utmaningar i världen är att minska förbrukningen av vatten.
Martin Ragnar
Vi är mitt inne i en oerhört intensiv fas där vi sedan förra sommaren är igång med testkörningar i industriell skala ute hos olika kunder.
Martin Ragnar
Jag är otroligt glad och stolt över att vi lyckats attrahera dessa mycket kompetenta och erfarna rådgivare till Axolots Advisory Board. Mathias Bergman kombinerar ett starkt intresse för miljöfrågor med gedigen näringslivskompetens och ett mycket stort kontaktnät. Mats Eklund tillför en solid bas kring samspelet mellan tekniken och samhället och Kenneth M. Persson är en multientreprenör och ledande forskare inom vattensystem med uppenbar direkt nytta för Axolot Solutions. Vi har en ambitiös tillväxtresa framför oss, potentialen är stor men resan innebär också stora utmaningar. Därför värdesätter jag högt att få tillgång till så erfarna experter som kan bidra med kunskap, kontakter samt nya perspektiv och idéer.
Mårten Olausson
Axolot erbjuder en unik teknologi och företaget befinner sig i en mycket intressant fas. Möjligheten att växa till ett globalt bolag inom vattenrening och vattenrecirkulation finns definitivt där.
Mathas Bergman
Axolot erbjuder en ny teknisk lösning som kan utgöra en viktig grundbult i hållbara systemlösningar som kan användas över hela världen.
Mats Eklund
Axolots teknologi kan med fördel tillämpas inom många olika områden, så det finns stor potential för bolaget att växa.
Kenneth M Persson