Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund som bedriver hamnverksamhet

Report this content

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som driver en hamn med reguljär färjetrafik.

Försöken genomförs under april månad och syftar främst till att rena bort zink, men också andra metalljoner och näringsämnen från vattnet. Bakgrunden är att nya regelverk ställer krav på hamnägaren att ta om hand och rena svart- och gråvatten från fartygen.

Ett högt innehåll av zink kommer från offeranoder i fartygens tankar och det används för att tankarna inte ska korrodera sönder. Det gör i sin tur att svart- och gråvattnet normalt inte pumpas till kommunala reningsverk eftersom avloppsslammets metallhalt då riskerar att bli för hög för att kunna spridas på åkrar.

- Ett ökat ansvarstagande för miljö inom sjöfartsnäringen är mycket välkommet. Med de specifika utmaningar som den här typen av avloppsvatten innehåller är vår teknik väl positionerad att erbjuda lösningar, säger Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

Prenumerera

Citat

Ett ökat ansvarstagande för miljö inom sjöfartsnäringen är mycket välkommet. Med de specifika utmaningar som den här typen av avloppsvatten innehåller är vår teknik väl positionerad att erbjuda lösningar
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions