Dela

Kontakt

 • Martin Ragnar

  Vice VD och Chef Teknologi & Utveckling


  +46 708 17 11 16
 • Lennart Holm

  VD och koncernchef


  +46 706 30 85 62
 • Citat

  Vi uppskattar det förtroende som Sandahlsbolagen med sina höga miljöambitioner visar oss genom denna order på en nyckelfärdig AxoPur anläggning. Vi kommer att se till att de blir mer än nöjda med denna installation. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att nyfikenheten och intresset för vår unika och effektiva teknologi ökar dag för dag. Vi är bara i början på en resa där vår mission är att aktivt bidra till en mer hållbar värld där rent vatten är en helt avgörande faktor
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  I takt med att fokus ökar på hållbar produktion av mat så ökar också behovet av landbaserade fiskodlingar. För att säkerställa friska och välmående fiskar och minimera påverkan på omgivande vattenrecipienter så är vattenkvaliteten en helt avgörande nyckelfråga. Med AxoPur så kan Axolot erbjuda en unik och effektiv lösning som möjliggör långsiktigt hållbara fiskodlingar, vilket är en fantastisk möjlighet för alla involverade intressenter
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Anläggningen i Borås är den första av vad vi tror kan komma att bli många containerbaserade AxoPur-anläggningar av standardtyp och utgör en värdefull referens för Axolot. Vi bedömer att marknaden för kostnadseffektiva och mobila vattenreningsenheter som klarar ett brett spektrum av föroreningar är stor och växande. Dessutom tror vi att upplägget där kunden hyr anläggningen av oss kommer att vara attraktivt för många
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Det känns otroligt spännande att Axolot nu på allvar etablerar sig på den norska marknaden, där vattenrening idag är en het fråga givet att den norska lagstiftningen nu skärps och det ställs nya och hårdare krav på industrin. Det skapar möjligheter för Axolot då vi erbjuder en effektiv och mycket konkurrenskraftig lösning, inte minst inom sektorer som fiskodling och metallframställning som är stora i Norge. Genom våra nya partners i Norge får vi dessutom en springande start vilket lovar gott för vår utveckling i landet.
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Vi har etablerat ett mycket gott samarbete med Tilapia i Norge. Deras utomordentligt starka kontaktnät har på kort tid öppnat dörrar för oss inom den gigantisk norska fiskodingsindustrin. Axolots teknik fungerar mycket bra på applikationer inom såväl fiskodling som för fiskslakterier, något som vi redan byggt upp erfarenhet runt hos mindre kunder i Sverige och Finland. Att vi nu kommer in på den stora norska marknaden är förstås mycket spännande och en stor möjlighet för Axolot.
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Genom lanseringen av vår nya generation AxoPur 2.0 öppnas möjligheter att påbörja en bearbetning av nya marknadssegment såsom kommunala verksamheter och processindustrier med större flöden av avlopps- och processvatten. Samtidigt så blir vi ännu mer konkurrenskraftiga inom de marknadssegment som redan bearbetas.
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  För att illustrera funktionaliteten och visa hur processen ser ut har vi nu spelat in en kort videofilm som visar en av AxoPur-enheterna under drift, i en industriell miljö. Vi hoppas att filmen kan ge såväl potentiella kunder och investerare som beslutsfattare en bättre förståelse för hur vår teknologi fungerar och hur den kan driftsättas i industriella miljöer. Härigenom ges våra kunder möjligheten att samtidigt förbättra sin vattenhantering, göra en insats för miljön och reducera sina kostnader.
  Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Denna provkörningsorder markerar ett stort steg för Axolot, där AxoPur-teknikens fördelar gör att en kund nu omprövar ett tidigare ställningstagande kring sitt teknikval. Vattenrening är en komplex verksamhet. Svårigheten att med blotta ögat skilja ett gott resultat från ett mindre gott gör det också lätt att ibland tro att till exempel ett filter löser samma uppgifter som en avancerad reningsutrustning. Så är självklart inte fallet.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Med hjälp av vår AxoPur-teknik hoppas vi finna en metod att rena kundens avloppsvatten lokalt, vilket också skulle bidra till en mer hållbar matproduktion
  Sirkku Rönkä, VD Axolot Solutions Finland Oy
  Där koncentrationen är hög blir hälsoriskerna givetvis större. Därför är det angeläget att rena bort dem och att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Att SGI nu beviljar projektmedel visar att frågan om PFAS nu börjar tas på riktigt allvar.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår patenterade AxoPur-teknik uppskattas och ses som en attraktiv möjlighet när kunden ska bidra till en ökad återvinning i samhället.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Fiskodling är en framtidsbransch, men dess expansion kräver förbättrade miljölösningar. Därför känns det både roligt och viktigt att få chansen att utvärdera vår teknik närmare och att även Jordbruksverket ser en potential i detta projekt.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions
  Ett ökat ansvarstagande för miljö inom sjöfartsnäringen är mycket välkommet. Med de specifika utmaningar som den här typen av avloppsvatten innehåller är vår teknik väl positionerad att erbjuda lösningar
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår teknik uppskattas och ses som en attraktiv lösning på en för kunden aktuell och problematisk situation
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Detta försöksavtal är ett viktigt steg for oss in i ett snabbväxande industriellt segment, där vi hoppas kunna påvisa potentialen för vår AxoPur-teknik. Det handlar inte enbart om att rena vatten utan också om att möjliggöra recirkulation av de värdefulla näringsämnen som fångas upp i den så kallade flocken, inom ramen för AxoPur-processen.
  Sirkku Rönkä, VD Axolot Solutions Finland Oy
  Axolot har nu på kort tid skrivit tre provkörningsavtal. Det är en indikation på att marknaden är på väg att återhämta sig, men också på att vattenfrågan blir alltmer aktuell inom industrin. För Axolot innebär det att vi får chansen att i tre skilda branscher visa på potentialen för vår teknik och våra lösningar. I förlängningen är förhoppningen att få sälja kommersiella anläggningar. Anledningen till att just metallbearbetningsindustrin är nyfiken på våra lösningar är att metallbearbetning ger upphov till ganska komplexa vattenföroreningar som ofta innehåller både emulgerade oljor och toxiska metallföreningar. Just den kombinationen är svår för konventionell reningsteknik att adressera, men den är som klippt och skuren för AxoPur.
  Axolots koncernchef Martin Ragnar
  Det nya modellprogrammet gör att vi nu kan erbjuda marknaden en palett av kostnadseffektiva och flexibla lösningar, där vi också kan adressera riktigt små flöden där man kanske samlar ihop någon eller några kubikmeter vatten per vecka.
  Axolots koncernchef Martin Ragnar
  Det känns fantastiskt att kunna satsa vidare framåt på utveckling även under tider då corona-pandemin dragit ned takten på mycket i samhället
  VD för Axolot Solutions i Finland, Sirkku Rönkä
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera