Dela

Kontakt

 • Martin Ragnar

  VD och koncernchef


  +46708171116
 • Citat

  Med hjälp av vår AxoPur-teknik hoppas vi finna en metod att rena kundens avloppsvatten lokalt, vilket också skulle bidra till en mer hållbar matproduktion
  Sirkku Rönkä, VD Axolot Solutions Finland Oy
  Där koncentrationen är hög blir hälsoriskerna givetvis större. Därför är det angeläget att rena bort dem och att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Att SGI nu beviljar projektmedel visar att frågan om PFAS nu börjar tas på riktigt allvar.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår patenterade AxoPur-teknik uppskattas och ses som en attraktiv möjlighet när kunden ska bidra till en ökad återvinning i samhället.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Fiskodling är en framtidsbransch, men dess expansion kräver förbättrade miljölösningar. Därför känns det både roligt och viktigt att få chansen att utvärdera vår teknik närmare och att även Jordbruksverket ser en potential i detta projekt.
  Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions
  Ett ökat ansvarstagande för miljö inom sjöfartsnäringen är mycket välkommet. Med de specifika utmaningar som den här typen av avloppsvatten innehåller är vår teknik väl positionerad att erbjuda lösningar
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår teknik uppskattas och ses som en attraktiv lösning på en för kunden aktuell och problematisk situation
  Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions
  Detta försöksavtal är ett viktigt steg for oss in i ett snabbväxande industriellt segment, där vi hoppas kunna påvisa potentialen för vår AxoPur-teknik. Det handlar inte enbart om att rena vatten utan också om att möjliggöra recirkulation av de värdefulla näringsämnen som fångas upp i den så kallade flocken, inom ramen för AxoPur-processen.
  Sirkku Rönkä, VD Axolot Solutions Finland Oy
  Axolot har nu på kort tid skrivit tre provkörningsavtal. Det är en indikation på att marknaden är på väg att återhämta sig, men också på att vattenfrågan blir alltmer aktuell inom industrin. För Axolot innebär det att vi får chansen att i tre skilda branscher visa på potentialen för vår teknik och våra lösningar. I förlängningen är förhoppningen att få sälja kommersiella anläggningar. Anledningen till att just metallbearbetningsindustrin är nyfiken på våra lösningar är att metallbearbetning ger upphov till ganska komplexa vattenföroreningar som ofta innehåller både emulgerade oljor och toxiska metallföreningar. Just den kombinationen är svår för konventionell reningsteknik att adressera, men den är som klippt och skuren för AxoPur.
  Axolots koncernchef Martin Ragnar
  Det nya modellprogrammet gör att vi nu kan erbjuda marknaden en palett av kostnadseffektiva och flexibla lösningar, där vi också kan adressera riktigt små flöden där man kanske samlar ihop någon eller några kubikmeter vatten per vecka.
  Axolots koncernchef Martin Ragnar
  Det känns fantastiskt att kunna satsa vidare framåt på utveckling även under tider då corona-pandemin dragit ned takten på mycket i samhället
  VD för Axolot Solutions i Finland, Sirkku Rönkä
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera