Jordbruksverket beviljar projektmedel för fördjupad studie av miljöteknik

Report this content

Axolot Solutions har tillsammans med ett konsortium beviljats medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening vid en fiskodling i Jämtland.

Sensommaren 2020 genomförde Axolot preliminära studier där vatten från fiskodlingen hos Vattudalens Fisk pumpades i land för rening och återsläpp. Resultaten var intressanta och ledde vidare till en ansökan hos Jordbruksverket som såg potentialen i tekniken.

Jordbruksverket har nu beviljat projektmedel till en fördjupad utvärdering av Axolots teknik. Tillsammans med Vattudalens Fisk och Sweco och under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet kommer nu Axolots teknik att bli föremål för ytterligare studier.

- Fiskodling är en framtidsbransch, men dess expansion kräver förbättrade miljölösningar. Därför känns det både roligt och viktigt att få chansen att utvärdera vår teknik närmare och att även Jordbruksverket ser en potential i detta projekt, säger Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions.

Hos Vattudalens Fisk odlas fisken i kassar i en insjö. Trattar finns monterade under kassarna så att överskottsfoder och fekalier faller ner i dessa. Det smutsade vatten som samlas där pumpas upp för vidare behandling i ett trumfilter och därefter rening med AxoPur®-tekniken. Försöken genomförs i två steg, på försommaren respektive sensommaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

Prenumerera

Citat

Fiskodling är en framtidsbransch, men dess expansion kräver förbättrade miljölösningar. Därför känns det både roligt och viktigt att få chansen att utvärdera vår teknik närmare och att även Jordbruksverket ser en potential i detta projekt.
Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions