Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en aktör inom testverksamhet

Report this content

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som är verksam inom testverksamhet. Kunden behöver rena vatten från brandbekämpning.

Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att rena vatten som förorenats i samband med brandbekämpning. Vid sådan verksamhet kan många olika typer av föroreningar hamna i vattnet, vilket ställer särskilda krav på en bred och effektiv rening. Försöken kommer att genomföras under juni månad.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Brandbekämpning är en intressant verksamhet ur ett vattenreningsperspektiv. De föroreningar som hamnat i vattnet har hittills inte fått särskilt stor uppmärksamhet. Detta ändras nu snabbt och här vill Axolot vara med och hjälpa olika aktörer att göra skillnad.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

Prenumerera