Axolot Solutions tecknar avtal med Omni Polymers

Report this content

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening och recirkulation av processvatten vid Omni Polymers upparbetningsanläggning för återvunnen plast i Ängelholm.

Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär fyra månader och den kommer initialt att ha en kapacitet på 6 000 m3 per vecka. Kunden planerar för en framtida dubblering av kapaciteten varför AxoPur anläggningen även den är förberedd för en dubblering. Avtalet omfattar även ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer.

Omni Polymers AB, som är en pionjär inom området återvinning av sorterad plast från hushållsavfall, ägs av TMR gruppen och Plastonomy. TMR sköter allt som rör producentansvar för pappers-, metall- och plastförpackningar. Plastonomy är ett ingenjörs- och konsultbolag som designar, konstruerar, driver och automatiserar plaståtervinningsanläggningar. Anläggningen i Ängelholm är byggd för att initialt kunna producera 20 000 ton polyolefingranulat per år och den invigdes så sent som i oktober 2022. Ordervärdet för Axolot på den nu erhållna ordern uppskattas till ca 4.5 Mkr.

”Återvinning av plast är ett oerhört angeläget område som får alltmer uppmärksamhet. För att möjliggöra en återvinning av plast som kan användas för produktion av mer kvalificerade produkter så krävs det en effektiv tvättprocess. Det går åt stora mängder vatten i processen, vilket kräver en kvalificerad vattenrening i syfte att sluta tvättprocessen och recirkulera tvättvattnet. Axolot kan erbjuda unikt effektiv teknik för plaståtervinning, vilket denna första order inom applikationsområdet bekräftar. Vi uppskattar det förtroende som Omni Polymers med sina höga miljöambitioner visar oss genom denna order. Vi kommer att se till att de blir mer än nöjda med denna installation. Kännedomen om och intresset för vår unika och effektiva teknologi ökar alltmer. Vi är bara i början på en resa där vår mission är att aktivt bidra till en mer hållbar värld där rent vatten är en helt avgörande faktor”, säger Axolot Solutions VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2023 kl 16:10 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.