En av fyra svenskar plockar bär på självplock

24 procent av svenska folket plockar bär på ett självplock i sommar och 30 procent köper bären direkt av odlare. Samtidigt har intresset för att koka egen sylt ökat jämfört med för två år sedan. Det visar en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. 

Intresset för att koka egen sylt tycks ha ökat i Sverige. Mer än var fjärde svensk, 27 procent av dem över 18 år, är mer intresserade av att koka egen sylt nu än för två år sedan. Mest har intresset ökat bland unga barnfamiljer och i åldersgruppen 18-34 år. Här är andelen med ökat intresse för syltkokning större än 40 procent.
Sammantaget planerar var tredje svensk, 34 procent, att koka egen sylt i sommar.

Intresset för att koka saft är svalare. Bara var fjärde, 25 procent, planerar att koka saft i sommar. Störst är intresset på landsbygden där fyra av tio planerar ett saftkok. Lägst är intresset i storstäderna. Här är andelen som vill koka saft mindre än 20 procent.

Hur svenskarna kommer över sina bär varierar. Och många kombinerar flera olika sätt. Var fjärde svensk, 24 procent av dem över 18 år uppger att de kommer att plocka bär på självplock och 30 procent köper bären färdigplockade direkt av odlare. Dubbelt så många, över 50 procent, köper bären i butik eller ett torgstånd och 46 procent uppger att de kommer att plocka vilda bär. Var tredje svensk, 33 procent, odlar egna bär som de plockar.

Kartläggningen av svenska folkets bärvanor har gjorts av undersökningsföretaget YouGov på Uppdrag av Bärfrämjandet och Svenskt Sigill. Undersökningen är representativ för hela landet och har besvarats av 1023 personer i åldrarna 18-74 år under perioden 16-20 maj 2012.

Tabellerna från undersökningen bifogas som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information se www.barframjandet.se eller kontakta:

Calle Eriksson, ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 847 99 59
Pernilla Netler, vice ordförande Bärfrämjandet, telefon: 070 – 768 58 24

Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Det säkrar att råvarorna alltid kommer från svenska kontrollerade gårdar med höga krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. 
Svenskt Sigill etablerades 2002 och har idag 3 800 anslutna svenska odlare och uppfödare. 84 procent av konsumenterna känner till märket.

Taggar: