Besqab produktionsstartar bostadsprojekt i Hagastaden

Report this content

Besqab kompletterar nu projektet Legeras 97 ägarlägenheter med ytterligare 98 bostadsrättslägenheter i Hagastaden. Därmed är hela projektet produktionsstartat. Legera ligger i ett attraktivt läge vid hörnet Norra Stationsgatan och Dalagatan och första inflyttning beräknas till tredje kvartalet 2022.

I ett centralt läge i Hagastaden uppför Besqab ett nytt bostadskvarter med totalt 195 lägenheter och stadsradhus. Den första etappen om 97 ägarlägenheter produktions-startades i november 2020. Nu produktionsstartas även den andra och sista etappen om 98 bostadsrättslägenheter.  
 

- Vi har haft en väldigt bra marknadskontakt i projektet, både för ägarlägenheterna och för bostadsrätterna. Vi färdigställde tidigt flera visningslägenheter för att kunna visa kunderna de effektiva planlösningarna och den höga standarden i bostäderna, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

Legera är ett av Besqabs innerstadsprojekt och utgör en del av Hagastadens utveckling i ett läge med gångavstånd till Odenplans station, stadslivet i innerstan och med närhet till grönområdet i Hagaparken.
 

Fakta om bostadsprojektet Legera Hagastaden

  • ANTAL Totalt 195 lägenheter, varav 97 ägarlägenheter och 98 bostadsrätter
  • BOSTADSSTORLEKAR 1 - 6 rum och kök  
  • ARKITEKT Lindberg Stenberg Arkitekter      
  • INFLYTTNING Från tredje kvartalet 2022
  • UPPLÅTELSEFORMER OCH BOSTADSTYPER Ägarlägenheter, Stadsradhus i ägarform, Bostadsrätter, Takvåningar i etage

För mer information:
Carola Lavén, VD Besqab, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57
Lotta Niland, Chef projektutveckling bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46
Christina Durling, kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, 08-409 416 26

 

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 19:15 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Taggar: