Dela

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Citat

Vi har utgått från att det ska vara en varierad bebyggelse för att passa människor i olika faser av livet. En modern arkitektur med respekt och anpassning för den befintliga miljön. Vi har planerat för småskaliga kvarter med vidsträckt utsikt mot Vaxholmsfjärden.
Lotta Niland, regionchef Besqab
Det är glädjande att domslutet meddelats och att miljöaspekterna är ordentligt utredda. Bostadsområdet kommer att bli väldigt fint och är utvecklat med omtanke om miljö och människors hälsa omtanke om miljö och människors hälsa. Vi känner av ett stort intresse för projektet och planerar för en säljstart i höst med ambitionen att produktionsstarta så snart som möjligt.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi har ett stort intresse för vårt unika bostadskoncept och det är väldigt glädjande att vi nu kan produktionsstarta RAW Rosendal.
Oliver Thornton, VD RAW Property
RAWs koncept är unikt på marknaden och lockar flera olika målgrupper som tycker det är intressant att forma sitt eget framtida hem. Som aktiv ägare ser vi fram emot att fortsätta utveckla bostadsmarknaden och erbjuda en ny produkt som efterfrågas av kunderna.
Albert Koistinen, affärsutvecklare på Besqab och styrelseordförande i RAW Property AB
Besqab utvecklar bostäder för människor i alla åldrar och i Järfälla kommer vi nu att kunna erbjuda både välplanerade lägenheter i optimala kollektivtrafiklägen till unga förstagångsköpare och moderna småhus i trivsam villabebyggelse till barnfamiljer. Med dessa två markanvisningar fortsätter Besqab att utöka sin byggrättsportfölj med nya fina projekt.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet av Järfälla kommun att utveckla två attraktiva områden i kommunen. Det är första gången Besqab utvecklar bostäder i Järfälla och vi ser markanvisningarna som ett kvitto på att vi är en samhällsbyggare med kompetens att skapa bostäder anpassade till omgivningen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med kommunen i arbetet med att ta fram detaljplaner.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det är väldigt glädjande att kunna produktionsstarta ytterligare en etapp av detta fina projekt i Nacka. Det är verkligen roligt att kunna erbjuda högkvalitativa bostäder i ett högt och fritt läge med utsikt över Stockholms inlopp och samtidigt så nära stan.
Anette Frumerie VD
Vi har haft en väldigt bra marknadskontakt i det här projektet där vi redan sålt över hälften av de säljstartade bostäderna. På den stora visningsdagen den 10 maj kommer vi att lansera ytterligare 25 lägenheter.
Lotta Niland, regionchef Besqab
Förvärvet innebär att Besqab får tillgång till en större geografisk marknad och möjlighet till kombinationsprojekt då RAW redan har flera attraktiva projekt i sin portfölj och har ambitionen att förvärva fler byggrätter.
Magnus Ekström, CFO Besqab
Vi tycker att Besqab är den perfekta köparen och samarbetspartnern i och med deras långa erfarenhet av bostadsutveckling och samtidigt innovativa och nytänkande organisation.
Oliver Thornton, VD RAW Property
Vi tilltalades av konceptet som kompletterar vår projektportfölj. ”Råa” lägenheter tilltalar sannolikt kunder som vill få ned den initiala köpeskillingen och dels kunder som vill få möjlighet att mer fritt forma sin nya bostad med stöd av en erfaren bostadsutvecklare. Dessutom blir produktionstiden kortare.
Albert Koistinen, affärsutvecklare på Besqab och blivande styrelseordförande i RAW Property AB
Finansinspektionens preliminära bedömningar om en förändrad redovisning berör endast regelverket IFRS och påverkar inte Besqabs segmentsredovisning. Det påverkar heller inte hur vi styr affärs- och projektverksamheten. Vi anser att segmentsredovisningen är den mest rättvisande redovisningen och avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten.
Magnus Ekström, CFO Besqab
Styrelsen är mycket glad att vi kunnat rekrytera Carola Lavén som ny VD för Besqab. Hon kommer att tillträda som VD för Besqab i början av maj. Carola har lång erfarenhet från fastighetsbranschen med inriktning mot projektutveckling och är en mycket uppskattad ledare. Jag är övertygad om att Carola kommer kunna ta Besqab till nästa nivå genom att vidareutveckla Besqabs affär och organisation.
Olle Nordström, styrelseordförande i Besqab
– Anette har mycket framgångsrikt drivit företagets finansiella och operativa utmaningar och konsekvent levererat ett starkt resultat. Idag är Besqab ett annat bolag än vad det var för sju år sedan när Anette tog över. Besqab står nu väl rustat för att fortsätta växa verksamheten och öka antalet byggstarter.
Olle Nordström, styrelseordförande i Besqab
– Besqab är ett fantastiskt företag. Det är finansiellt starkt med engagerade och kompetenta medarbetare som levererar otroligt fina bostadsprojekt. Det har verkligen varit en förmån att få vara en del av Besqabs resa under den här tiden.
Anette Frumerie, VD på Besqab
Vi är glada att det växer fram en varierad bostadsmiljö här i Ultuna. Här utvecklas en stadsdel för alla, samtidigt som man visar respekt för att bevara det gröna.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Genom att utveckla hållbara bostadsmiljöer även här i Uppsala fyller vi ytterligare en pusselbit i vår bostadsportfölj.
Rickard S. Dahlberg, grundare och partner NREP
Under våren har bostadsmarknaden successivt stärkts och vi har haft en bra försäljningstakt i våra projekt. God bokningsnivå och positiva myndighetsbeslut möjliggjorde produktionsstart av 105 lägenheter i projektet Vélo i Stockholm. Under kvartalet tecknade vi avtal om att uppföra och sälja ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Vår starka finansiella ställning är en god grund i arbetet med att utveckla och produktionsstarta fler bostadsprojekt i eftertraktade lägen. Vi har ett antal spännande projekt framför oss och vår nya satsning på fastighetsutveckling av hyresbostäder öppnar upp för ytterligare möjligheter till tillväxt.
Anette Frumerie VD
- Villa Solhem vill vi skapa en omsorg med omtanke, integritet och valfrihet i riktigt fina och ändamålsenliga lokaler.
Karin Johansson, verksamhetschef på Villa Solhem
- Vi tackar för ett gott samarbete med både Vardaga och Stockholms stad i utformandet av det här fina vårdboendet, säger Bo Björfors, chef för fastighetsutveckling på Besqab. Vi ser fram emot att uppföra fler äldreboenden i staden framöver.
Bo Björfors, chef fastighetsutveckling på Besqab
Jag är mycket nöjd med avtalet vi har tecknat med NREP. Det visar på vår förmåga att skapa affärer med en intressant kategori av fastighetsinvesterare och som bidrar positivt till koncernens resultat. Genom avtalet kommer området får en diversifiering av upplåtelseformer vilket ger en ännu bättre boendemiljö för våra kunder. Vi är en erfaren aktör på marknaden som kan erbjuda kommuner och fastighetsägare olika upplåtelseformer för fler kundsegment och vi arbetar för att kunna genomföra fler hyresrättsprojekt i framtiden.
Anette Frumerie, VD Besqab
- Som en del i NREPs ambition att vara en ledande nordisk aktör inom segmenten bostäder, äldreboenden och logistik, är vi, NREP, mycket glada att ingå denna affär med Besqab. Affären innebär ett viktigt första steg i att bygga en långsiktig förvaltningsportfölj inom bostadssegmentet i Sverige. Kombinerat med NREPs uttalade hållbarhetsprofil passar projektet mycket väl in i vår investeringsstrategi.
Rickard Dahlberg, grundare och partner NREP
Marknaden återhämtar sig gradvis och vår försäljning ökade jämfört med samma kvartal förra året. Ett gott marknadsmottagande möjliggjorde att vi kunde produktionsstarta projektet Ekparken i Uppsala. Besqab har en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och ett konkurrens-kraftigt bostadserbjudande och med detta ser vi positivt på framtiden.
Anette Frumerie, VD
Vi har under 2018 verkat på en fortsatt avvaktande men stabiliserad marknad. Vi ser ett gott intresse för våra bostadsprojekt. Under året har vi produktionsstartat fyra nya projekt, varav två i det fjärde kvartalet. Vi förvärvade drygt 150 nya byggrätter under 2018 och arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet. Med vår finansiella styrka och samlade erfarenheter efter 30 år i branschen har vi goda förutsättningar att ta marknadsandelar.
Anette Frumerie, VD Besqab
- Det är roligt att se att det byggs fler nya bostäder här i Tyresö. En stor del av de inflyttade är hemvändare, samtidigt som vi hälsar välkommen även till helt nya Tyresöbor.
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö
- Vi är stolta att kunna starta ytterligare ett fint projekt här i Tyresö. En fin plats att bo på med skogen och sjön precis här bakom och hela skärgården inom räckhåll, samtidigt som det är bra kommunikationer in till stan.
Anette Frumerie, VD Besqab
Vi är väldigt glada att kunna produktionsstarta fler bostäder. Vi har god marknadskontakt i projektet och det visar att det är viktigt att jobba nära våra kunder och erbjuda rätt utformade bostäder i rätt läge.
Anette Frumerie VD
Alla myndighetsbeslut är nu äntligen klara. Kunderna efterfrågar fler större lägenheter så vi säljstartar en ny etapp redan den 6 januari.
Lotta Niland, regionchef
– Vi på Besqab välkomnar den här kvalitetsmärkningen. Att köpa en ny bostad är kanske den största affären i livet. Då är det oerhört viktigt att du som kund kan lita på att säljaren är seriös och långsiktig.
Staffan Grundmark, regionchef Besqab
Bostadsmarknaden var avvaktande men stabil under perioden och vi har god marknadskontakt i våra projekt. Vi planerar för fler produktionsstarter så snart myndighetsbesluten är på plats. Med en stark balansräkning och en attraktiv byggrättsportfölj ser vi med tillförsikt på framtiden. Vi står fast vid vår affärsmodell att erbjuda våra kunder ett långsiktigt tryggt bostadsköp.
Anette Frumerie, VD Besqab
Vi är stolta över att vi som samhällsbyggare kan erbjuda en helhet när vi utvecklar nya bostadområden. I Ultuna Trädgårdsstad ska du kunna bo oavsett var i livet du befinner dig.
Anette Frumerie, VD Besqab
Det är roligt att återigen kunna skapa ett vårdboende tillsammans med Ersta diakoni. Vi har redan ett lyckat samarbete i Sarahemmet i Nacka söder om Stockholm.
Bo Björfors, Chef för Fastighetsutveckling på Besqab
Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.
Anette Frumerie VD
- Vi tycker att det är mycket inspirerande att få vara med att utveckla den här anrika och charmiga stadsdelen med moderna bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.
Anette Frumerie, VD Besqab
Det är glädjande att vi kan påbörja ännu ett bostadsprojekt i Stockholm. Stockholm växer i rekordtakt och bostadsbyggandet är på historiskt höga nivåer. Detta projekt är ett fint exempel på hur man med bostäder och stadsutveckling kan bidra med nya kvaliteter till befintliga stadsdelar.
Jan Valeskog (S), Stadsbyggnadsborgarråd Stockholm Stad
Vi är stolta över att få vara med och utveckla Stockholms främsta miljöstadsdel med ett sådant fantastiskt läge. Att kunna bygga bostäder så nära city, med utsikt över Husarviken och med nationalstadsparken alldeles intill är helt unikt. Vi har märkt ett stort intresse från marknaden och det är bara ett fåtal lägenheter kvar till försäljning.
Anette Frumiere, VD Besqab
När Stockholm växer är det avgörande att vi också prioriterar klimatsmart stadsutveckling. Stockholm och Norra Djurgårdsstaden är ett internationellt föredöme i hållbart byggande och det här projektet är ett viktigt exempel på det.
Karin Wanngård, Finansborgarråd (S)
”Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala var fortsatt avvaktande under årets inledande månader. Under det första kvartalet har vi inte produktionsstartat några bostäder men positiva myndighetsbeslut och bra marknadskontakt i säljstartade projekt borgar för produktionsstarter framgent. Vi är väl rustade med en stark balansräkning, bra byggrätter samt nöjda kunder och medarbetare. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.”
Anette Frumerie, VD
- Besqab växer och utvecklas. Efter nästan 30 år i vårt kontor i Täby behöver vi nya modernare lokaler som är anpassade för vår verksamhet idag.
Anette Frumeie, VD Besqab
Vi har under 2017 haft ett stort intresse för våra bostadsprojekt, såväl i Stockholm som i Uppsala. Året avslutades på en avvaktande marknad, dock med fortsatt stark konjunktur och hög befolkningstillväxt. Knappt 700 nya byggrätter har förvärvats under 2017 och vi arbetar strategiskt med byggrättsportföljen för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet. Med vår finansiella styrka och våra samlade erfarenheter efter närmare 30 år i branschen har vi de rätta förutsättningarna för fortsatt framgång.
Anette Frumerie, VD
Vi är glada och stolta över att vårt målmedvetna och engagerade arbete att införliva våra kunders förväntningar och drömmar, ger resultat. Ett stort och varmt tack till våra kunder och till våra engagerade medarbetare.
Anette Frumerie VD
– Jag är glad över att kunna välkomna Magnus till Besqab. Hans gedigna bakgrund och långa erfarenhet av finansiellt ledarskap i bostadsbranschen passar väl med den kompetens vi söker till Besqab. Han blir ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp.
Anette Frumerie, VD
”Bostadsmarknaden har under hösten normaliserats. Vi ser en mer differentierad marknad med lokala variationer i utbud och efterfrågan, vilket gör det än viktigare med rätt läge och rätt utformning av våra projekt. Besqab har under rapportperioden haft en stabil utveckling med god lönsamhet. Kvartalets intäkter har förstärkts av särskilt hög aktivitet i vissa pågående projekt. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning och en väl avvägd byggrättsportfölj.”
Anette Frumerie, VD
Besqab har precis färdigställt en första etapp med 30 villor vid Prästgårdsvägen, där alla hus är sålda och inflyttade. Då är det väldigt roligt att kunna erbjuda fler småhus i de här fina omgivningarna.
Lotta Niland, regionchef Besqab
Försäljningen sker i enlighet med bolagets strategi att utveckla, förvalta och över tid omsätta de vårdboenden som vi utvecklar, säger Bo Björfors, chef för Fastighetsutveckling på Besqab. Nu när vi säljer känns det tryggt att lämna över till Heba som är en erfaren förvaltare.
Bo Björfors, chef Fastighetsutveckling
- Vi har tidigare utvecklat flera områden med eftertraktade bostäder i Uppsala och det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla en förlängning av stadskärnan i ett alltjämt växande Uppsala.
Albert Koistinen, regionchef Besqab
- Vi har sedan tidigare utvecklat flera områden med eftertraktade bostäder i Täby och det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla Täby
Anette Frumerie, VD
”Året har inletts med fortsatt hög efterfrågan på Besqabs projekt. Befolkningstillväxten på våra marknader och stor efterfrågan på bostäder borgar för en fortsatt stark utveckling. Vår byggrättsportfölj, med byggrätter i mycket eftertraktade lägen, utgör en bra bas för fortsatt tillväxt med långsiktig lönsamhet.”
Anette Frumerie, VD
- Vi har utgått från att det ska vara en varierad bebyggelse för att passa människor i olika faser av livet. Det blir en modern arkitektur med respekt för den befintliga miljön. Vi har planerat för småskaliga kvarter med vidsträckt utsikt mot Vaxholmsfjärden, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab.
Lotta Niland, regionchef
”Vi kan glädjande summera ett år av stark utveckling för Besqab. Under året har vi stärkt vår byggrättsportfölj, rekryterat nya medarbetare och med hög lönsamhet levererat efterfrågade bostäder till marknaden. Besqab gör sitt bästa helårsresultat hittills. Vi jobbar vidare mot att bli ett ännu bättre Besqab.”
Anette Frumerie VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp