Besqab utökar byggrättsportföljen med 280 bostäder i Huvudsta

Report this content

Kommunstyrelsen i Solna stad fattade igår kväll beslut om en principöverenskommelse med Besqab avseende förvärv av byggrätter för bostäder i Huvudsta. Detaljplaneförslaget möjliggör utveckling av cirka 250 bostadsrättslägenheter och cirka 30 stadsradhus i ett attraktivt läge i anslutning till Huvudsta Gård och Huvudsta strand.

Utvecklingen av området avser nya flerbostadshus i hörnet Armégatan och Huvudstagatan med omkring 250 bostadsrättslägenheter med centrumverksamhet i lokaler i bottenvåningarna. Mitt emot, längs Krysshammarvägen, planeras för cirka 30 attraktiva stadsradhus. Detaljplaneförslaget för kvarteret inrymmer också en ny skola för årskurs F-9 som Solna stad kommer att uppföra, och som ersätter den skola som idag ligger på fastigheten. Samtidigt omvandlas Armégatan till en lummig stadsgata i enlighet med den nya detaljplanen.
 

- Det här är ett mycket centralt läge i Huvudsta där vi ser fram emot att tillsammans med Solna Stad utveckla en attraktiv miljö med höga boendekvalitéer. De nya bostäderna tillsammans den nya skolan kommer bidra till att ytterligare stärka närmiljön och de fina värden som finns här med närhet till vatten, grönområden och goda kommunikationer med exempelvis två tunnelbanestationer, säger Besqabs VD, Carola Lavén. 

Köpe- och exploateringsavtal beräknas tecknas med Solna stad under hösten 2021. Köpeskillingen uppgår till cirka 580 Mkr och kommer att erläggas etappvis. Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021 med ett planerat antagande vid årsskiftet 2021/2022.

Marken för radhusbebyggelsen bedöms kunna tillträdas under 2023 och marken för flerbostadshusen tillträds efter det att den nya skolan färdigställts, preliminärt 2025.

Produktionsstart beräknas till 2023 avseende stadsradhusen och 2026 avseende gäller flerbostadshusen.

Kontaktpersoner:
Carola Lavén, VD, 08 - 409 415 57, carola.laven@besqab.se
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, 08 - 409 416 46, lotta.niland@besqab.se

Christina Durling, kommunikationschef, 08 - 409 416 26, christina.durling@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Taggar: