Biofrigas avslutar verifiering på verkstad - planerar för utflyttning till kund

Report this content

Ser möjligheter att vidareutveckla koldioxid som en kompletterande produkt.

Biofrigas har under en tid arbetat med att verifiera tekniken för sin CryoSep-anläggning på verkstad. Efter en månads tester återstår nu endast ett fåtal mindre försök och bolaget planerar nu för att flytta ut anläggningen till kund.

- Det har varit en intensiv testperiod och jag vill passa på att tacka alla som bidragit till att vi nu går vidare till nästa steg. Vi har lyckats med en rad planerade förbättringar och nu vill vi, även om vi inte är helt färdiga, bekräfta dessa i verklig miljö med målet att producera flytande metan, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske. I samband med verifieringen har vi även fått värdefull input till framtida utvecklingsområden.

- Framför allt har vi tagit stora steg framåt när det gäller koldioxid. Vi ser ett ökat kommersiellt intresse för biogen koldioxid som ett komplement till flytande biogas och vi har nu en utmärkt möjlighet att vidareutveckla vårt erbjudande inom det området. Med rätt kvalitet på koldioxiden är det en eftertraktad produkt inom industrin, och vi påbörjar nu arbetet att implementera stöd för detta i våra kommande anläggningar. I och med denna förbättring så ser vi en tydlig ökning i det kommersiella värdet i produkten.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-12 08:45 CET.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Biofrigas avslutar verifiering på verkstad - planerar för utflyttning till kund
Twittra det här

Citat

Det har varit en intensiv testperiod och jag vill passa på att tacka alla som bidragit till att vi nu går vidare till nästa steg. Vi har lyckats med en rad planerade förbättringar och nu vill vi, även om vi inte är helt färdiga, bekräfta dessa i verklig miljö med målet att producera flytande metan.
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB