Citat

Vi ser fram emot att välkomna nästa medarbetare till vårt team och erbjuder en mycket spännande, varierande och utmanande tjänst med goda möjligheter att vara med och påverka i en liten organisation med god stämning och där det är nära till beslut.
Jonas Stålhandske, VD
Det är glädjande att intresset för noteringen varit så stort och vi hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget.
Jonas Stålhandske, VD
Vi är mycket tacksamma för det stora intresset i vår nyemission. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Biofrigas och önskar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget!
Jonas Stålhandske, VD
Framtidens energilösningar måste bidra till att transporternas klimat- och miljöpåverkan minskar genom att förnybara och renare bränslen samt effektivare teknik används.
Jonas Stålhandske, VD
Framtidens energilösningar måste bidra till att transporternas klimat- och miljöpåverkan minskar genom att förnybara och renare bränslen samt effektivare teknik används.
Jonas Stålhandske, VD
Vår småskaliga produktionsanläggning, CryoSep, har viktiga och unika egenskaper som våra kunder efertraktar och därför vill vi stärka skyddet för vår teknologi med patent
Jonas Stålhandske, VD
Vi genomför nu en kapitalisering för att skala upp verksamheten, bygga en försäljningsorganisation för bearbetning av marknaden och kommersialisera vår anläggning.
Jonas Stålhandske, VD
... öppnar upp en stor potential för småskalig produktion av förnybar flytande biogas
Jonas Stålhandske, VD