Biofrigas Sweden AB – Delårsrapport Q2-2023

Report this content

Biofrigas Sweden AB lämnar delårsrapport för andra kvartalet 2023.

Perioden 1/4 2023 – 30/6 2023       

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -1 854 (-1 666). Fokus under perioden har legat på fortsatt utveckling och verifiering av CryoSep samt marknadsbearbetning.
 • Resultat per aktie för bolaget uppgick till -0,14 SEK (-0,12).
 • Soliditeten uppgick till 72,5% (78,1%).

Första halvåret 1/1 2023 – 30/6 2023                            

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -3 628 (-3 622). Fokus under perioden har legat på fortsatt utveckling och verifiering av CryoSep, nya kunder samt uppbyggnad av framtida organisation och samarbetspartners.
 • Resultat per aktie för bolaget uppgick till -0,26 SEK (-0,26).

Väsentliga händelser under andra kvartalet                

 • I maj meddelade bolaget att man säkerställt kritisk prestanda i sin nya teknologiplattform för CryoSep.
 • I maj meddelade bolaget att dess VD och CFO ökar sina innehav.
 • I juni intervjuades VD Jonas Stålhandske av Analyst Group.
 • I juni meddelades Positiva regulatoriska besked avseende gödselgaspremien och ändringar i gruppundantagsförordningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång              

 • Inga väsentliga händelser har meddelats efter kvartalets utgång.

VD har ordet

Under andra kvartalet summerade vi utvärderingen av vår nya teknologiplattform och konstaterade att de väsentliga förbättringar som uppmätts under försöken levde upp till våra högt ställda förväntningar. Vi ser fram emot att nu få sätta samman vår första kommersiella enhet för leverans till kund så vi kan visa upp en helt ny och toppmodern referensanläggning för kunder och andra intressenter. Det kommer att göra stor skillnad i vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete och vi kommer löpande återkomma med information i takt med att den växer fram.

Kort efter att vi summerat våra tester kom även positiva regulatoriska besked. Förutom den väntade förlängningen av gödselgasstödet kom också möjligheten för Sverige att återinföra skattebefrielsen för biogasen då EU-kommissionens nya gruppundantagsförordning trädde i kraft 23 juni i år. Nu är det upp till våra politiker att ta tillvara på den möjligheten.

I maj samlades gasbranschen i Båstad på de årliga Gasdagarna. Biofrigas ställde ut med egen monter och jag var inbjuden att presentera våra tankar om småskalig förvätskning av biogas. Jag presenterade en analys kring busstrafiken, som idag står för hälften av all komprimerad biogas som tankas på stationer runt om i landet. I takt med elektrifieringen av bussarna, som går snabbt i Sverige, kan avsättningsmöjligheterna för komprimerad biogas minska väsentligt kommande år. Här finns nu en utmärkt möjlighet att ställa om till flytande biogas för tankning av tunga fordon vilket såklart är gynnsamt för Biofrigas. Omställningen berör mindre och medelstora anläggningar, både privata och kommunala, där vår CryoSep P är framtagen för att omvandla biogasen från gas till vätska.

På gasdagarna stärktes vår bild att det nu ser helt annorlunda ut gällande flytande gasens avsättningsmöjligheter. När det gäller tankning av tunga fordon så har det ökat från relativt blygsamma volymer under 2020 och 2021 för att sedan ta fart under 2022 och ökningen fortsätter under 2023 och vi har idag inte inhemsk produktionskapacitet att leverera de volymer som idag tankas i svenska tankstationer. Sjöfarten indikerar kraftigt ökade behov då nya regelverk träder i kraft och vi ser nu dessutom intressanta exportmöjligheter för flytande gas till exempelvis Tyskland där betalningsförmågan stärkts genom lokala incitament. Detta gör sammantaget att risken minskar vid denna typ av investeringar.

Vi har uppdaterat delar av vår hemsida och bland annat förbättrat vår nyhetssektion där vi lägger ut olika typer av nyheter löpande. Bland annat hittar du där lite fotografier från våra tester som vi genomförde innan sommaren och här ligger även presentationen från Gasdagarna som jag nämnde ovan. Gå gärna in på länken för att ta del av nyheterna och där kan du även prenumerera på nyheter och pressmeddelanden.

https://www.biofrigas.se/sv/media/nyheter

Kunddialogerna är i gång igen efter sommaren och det är härligt att vara tillbaka igen efter en skön semester.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Biofrigas Sweden AB lämnar delårsrapport för andra kvartalet 2023.
Twittra det här

Citat

Här finns nu en utmärkt möjlighet att ställa om till flytande biogas för tankning av tunga fordon vilket såklart är gynnsamt för Biofrigas. Omställningen berör mindre och medelstora anläggningar, både privata och kommunala, där vår CryoSep P är framtagen för att omvandla biogasen från gas till vätska.
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB