Dela

Om oss

Biofrigas verksamhet är inriktad mot att framställa flytande biogas, LBG. Bolaget grundades 2012 och är beläget i Göteborg. Biofrigas har utvecklat en prisvärd produktionsanläggning (CryoSep) som gör det ekonomiskt hållbart även för småskaliga verksamheter att förvätska och producera det förnybara drivmedlet LBG.

Kontakt

 • Biofrigas AB (publ)
  Regnbågsgatan 8 B, 417 55 Göteborg
  +46 70 38 00 838
 • Citat

  Den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ. Det kommer påverka både befintliga biogasanläggningar där man behöver öka kapaciteten, samt etablering av nya anläggningar.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB.
  - Vi har noga följt IGF Biogas framfart som integratör på biogasmarknaden och med sin långa erfarenhet av projektledning, installation, drift, underhåll, övervakning och optimering av biogasanläggningar är bolaget ett mycket intressant komplement till vår verksamhet.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  - Med avtalet kan vi erbjuda våra kunder att förvätska biogas och vi ser en tydlig efterfrågan på marknaden av en sådan produkt. CryoSep blir ett bra tillskott till vår portfölj i vårt mål att agera som leverantör och integratör av kompletta lösningar för olika typer av biogaslösningar.
  Håkan Amnäs, huvudägare och styrelseordförande i IGF Biogas
  Vi presenterade nyligen vår uppdaterade mer marknadsinriktade strategi. Med bas i en fortsatt mycket stark finansiell ställning, vår uppdaterade teknologi och i ljuset av den stora energiomställningen i Europa ser vi mycket goda möjligheter för bolaget framåt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi gör detta för att vi vill bidra till ökad självförsörjning av gröna bränslen inom EU och för att öka vårt engagemang utanför Sveriges gränser. När så stora mängder biogas behöver produceras utöver dagens volymer kommer flytande gas vara av strategisk betydelse
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB
  Uppgradering och förvätskning av biogas är ett strategiskt område som skapar tydliga fördelar i logistikkedjan, vilket blir extra viktigt nu, när framför allt Europa måste säkra sin egen gasförsörjning.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - Förutom att skydda vår befintliga affär skapar patent förutsättningar för eventuell framtida licensiering av vår teknik vilket såklart kan skapa ytterligare intäktsströmmar framöver.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB.
  Avtalet med Vessige Biogas har skapat ringar på vattnet på marknaden och vi har identifierat ett 20-tal liknande aktörer, vilka vi nu bearbetar i vårt säljarbete.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Beslutet ligger i linje med vad som vi förväntat oss och bra att förutsättningarna nu är klara för de som vill satsa på detta viktiga område och bidra till energiomställningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - För oss är detta en fantastisk möjlighet att öka vår produktion av smarta biobränslen där vi kan dra nytta av redan gjorda investeringar. Vi ser att avsättningsmöjligheterna för flytande biogas är stora och vi har flera tunga lastfordon som passerar vår tankstation redan idag.
  Lars Paulson, styrelseordförande i Vessige Biogas.
  - Vessige Biogas är den perfekta kunden för vår lösning. Företaget har redan hela kedjan från lantbruk till uppgradering och dessutom en tankstation för komprimerad gas på sin anläggning. Med en CryoSep-anläggning kan Vessige Biogas nu erbjuda tankning av tyngre transportfordon genom att etablera en polerings- och förvätskningsanläggning samt en tankstation för flytande biogas i anslutning till sin befintliga verksamhet.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  Förutom att erbjuda den kraftigt växande transportmarknaden flytande gas kan man även erbjuda ett grönt alternativ till industrianvändarna där stora mänger naturgas används idag.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Riktigt bra att de sista pusselbitarna nu börjar ramla på plats kring stödet för biogas. Beslutet ligger i linje med vad som tidigare föreslagits men nu kan vi på allvar ta med det i beräkningarna när vi tittar framåt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vår långsiktiga målsättning är att kunna erbjuda våra kunder en lokal tankstationslösning som komplement till CryoSep som uppgraderar och förvätskar rötgas till flytande biogas.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi lägger det hittills viktigaste kvartalet i bolagets historia bakom oss. I december genomförde vi efterlängtade verifieringar av vår anläggning hos vår lantbrukskund med positiva resultat i linje med våra förväntningar.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Detta är ett lysande exempel på att de utvecklingsansträngningar vi gjort i bolaget nu får en positiv spin-off i en ny produkt mot en intressant marknad. Produkten kommer vara containerbaserad på samma sätt som CryoSep och är en utmärkt tilläggsmodul till befintliga eller nya uppgraderingsanläggningar med tydliga möjligheter i bland annat Norden och övriga Europa.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Beslutet ligger i linje med vad som tidigare föreslagits och vi konstaterar nu att det finns bred förankring i politiken i biogasfrågan.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  - Vi har nu visat att vi kan, under verkliga förhållanden, producera flytande biogas från rötgas och det här är något som vi kämpat för under en längre tid. Det har varit en lång resa och det känns såklart oerhört tillfredsställande att vi nu kan konstatera att vi lyckats genomföra vad vi siktat mot. Jag vill rikta ett särskilt tack till vår kund som delar vår vision om vad detta kan göra för lantbrukets framtid och till vår teknikorganisation med Marcus i spetsen som genom kunnande, noggrannhet, prestigelöshet och driv visat att vi tänkt rätt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Intresset för biogas är stort. Vi har en kontinuerlig och pågående dialog med såväl livsmedelsproducenter, lantbrukare och kommuner kring olika biogassatsningar, vilket understryker att den underliggande drivkraften för det gröna bränslet är stark.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi hoppas kunna avsluta innan vi går på ledigheterna inför jul.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Det har varit en intensiv testperiod och jag vill passa på att tacka alla som bidragit till att vi nu går vidare till nästa steg. Vi har lyckats med en rad planerade förbättringar och nu vill vi, även om vi inte är helt färdiga, bekräfta dessa i verklig miljö med målet att producera flytande metan.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Det är nu viktigt för oss att så fort som möjligt öka vår synlighet i våra två prioriterade marknadssegment, livsmedelsindustrin samt mindre lantbruk, genom att bearbeta dessa kundgrupper ännu mer effektivt än tidigare. Under hösten kommer vi därför att inleda förstärkningen av vår säljorganisation.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  - Vi har gjort avgörande framsteg i vår design och jag ser verkligen fram emot att få starta anläggningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Med en engagerad ägarkrets uppfattar jag en stor nyfikenhet kring hur vi skall klara verifieringen av vår teknik. För egen del har jag ett positivt lugn i frågan och det känns som att vi har ”knäckt koden” till lösningen på vår stora utmaning.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
  Vi diskuterar med aktörer som vill etablera en helt ny biogasproduktion men där det saknas nödvändig infrastruktur.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi kan börja öppna orderböckerna och på allvar börja diskutera affärer. Det är en viktig milstolpe som vi har strävat efter en tid.
  Jonas Stålhandske, VD, Biofrigas Sweden AB
  - Vi kan inte bortse från att pågående pandemi gör det svårare att genomföra vår ursprungliga plan, men genom att omdisponera var vi gör olika aktiviteter kan vi minimera störningarna. Vi kommer därför att förlänga testningen i vår verkstad och förkorta den hos vår kund.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  - Jag är glad att kunna bli aktieägare i Biofrigas nu när jag påbörjar min anställning i bolaget och jag ser fram emot att vara med och forma dess framtida tekniska verksamhet.
  Marcus Benzon, teknikchef i Biofrigas
  Chile är ett mycket intressant land för flytande biogas. De statliga regelverken där skärps, bland annat genom att  producenternas ansvar för restprodukter ökar från årsskiftet 2020/2021 genom den så kallade EPR-lagstiftningen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi har sett ett stort intresse för finansiella lösningar för att underlätta investeringsbesluten.
  Annika Sköldberg, CFO Biofrigas.
  Under kartläggningen konstaterade vi att det finns flera intressanta segment för oss i Norge, bland annat inom jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vi ser till exempel konkreta möjligheter inom fiskenäringen och vi vet att det finns stora förbrukare av flytande biogas inom sjöfarten.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas
  Jag är mycket glad över att Marcus valt att bli en del av Biofrigas. Han blir ett viktigt tillskott till vår verksamhet och kommer vara central i byggandet av Biofrigas under de kommande årens tillväxt.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Genom verifieringen har vi fått ett tydligt besked om att de förändringar som vi genomfört gett avsett resultat. Vi har också tagit till oss ny kunskap om hur anläggningen fungerar.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  - Vi ser stora möjligheter till framtida affärer i Storbritannien. Det känns bra och är rätt timing att trappa upp närvaron där nu med en representant på plats i regionen.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  - Vi ser med stor tillförsikt fram emot att regeringens kommande förslag utifrån Biogasmarknadsutredningen ska innebära genomförande av föreslagna åtgärder.
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  Vi står inför en spännande och intensiv höst där vi kommer att slutföra den tekniska verifieringen av vår anläggning med efterföljande sluttester i skarp kundmiljö.Testerna har hittills varit mycket lovande!
  Jonas Stålhandske, VD Biofrigas
  – Jag är riktigt nöjd med hur testerna fortlöpt och att vi uppnått förväntade resultat trots pågående pandemi och ser fram emot att ta del av arbetet under hösten som skall leda till att vi kan lägga verifieringsarbetet bakom oss och blicka framåt. Det finns ett mycket starkt intresse på marknaden för vår anläggning som den enda av sitt slag för kunder av vår storlek.
  Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas.
  Vi ser fram emot att välkomna nästa medarbetare till vårt team och erbjuder en mycket spännande, varierande och utmanande tjänst med goda möjligheter att vara med och påverka i en liten organisation med god stämning och där det är nära till beslut.
  Jonas Stålhandske, VD
  Det är glädjande att intresset för noteringen varit så stort och vi hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget.
  Jonas Stålhandske, VD
  Vi är mycket tacksamma för det stora intresset i vår nyemission. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Biofrigas och önskar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget!
  Jonas Stålhandske, VD
  Framtidens energilösningar måste bidra till att transporternas klimat- och miljöpåverkan minskar genom att förnybara och renare bränslen samt effektivare teknik används.
  Jonas Stålhandske, VD
  Framtidens energilösningar måste bidra till att transporternas klimat- och miljöpåverkan minskar genom att förnybara och renare bränslen samt effektivare teknik används.
  Jonas Stålhandske, VD
  Vår småskaliga produktionsanläggning, CryoSep, har viktiga och unika egenskaper som våra kunder efertraktar och därför vill vi stärka skyddet för vår teknologi med patent
  Jonas Stålhandske, VD
  Vi genomför nu en kapitalisering för att skala upp verksamheten, bygga en försäljningsorganisation för bearbetning av marknaden och kommersialisera vår anläggning.
  Jonas Stålhandske, VD
  ... öppnar upp en stor potential för småskalig produktion av förnybar flytande biogas
  Jonas Stålhandske, VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media