Biofrigas inleder satsning på marknaden i Tyskland

Report this content

Biofrigas har inlett ett omfattande projekt för att adressera marknaden i Tyskland.

Biofrigas har påbörjat ett omfattande projekt för att etablera sig på den tyska marknaden. Projektet kallas Swedish-German Cleantech Platform och drivs av Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av Energimyndigheten, vilka båda deltar i projektet. Programmet har startat och löper under 2023. I projektet ingår bland annat två resor till Tyskland för att knyta affärskontakter och inleda marknadsbearbetning.

Biofrigas har vidareutvecklat sin anläggning CryoSep till CryoSep P för högre kapaciteter, och genomför systemtester för denna under första halvåret i år. CryoSep P kommer att vara basen för erbjudandet i Tyskland.

- Den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ, säger Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB. Det kommer påverka både befintliga biogasanläggningar där man behöver öka kapaciteten, samt etablering av nya anläggningar.

Idag finns idag cirka 11 000 biogasanläggningar i Tyskland där merparten producerar el. Men subventionerna för elproduktion är på väg att fasas ut, och därför behöver man att titta på alternativa avsättningsområden för gasen och då är flytande biogas ett mycket intressant alternativ.

- Användningen av flytande biogas inom transportsektorn i Tyskland är prioriterat. Flytande biogas ger betydande logistikfördelar vid transport av gas till förbrukarna, säger Jonas Stålhandske. European Biogas Association bedömer att minst 5 000 nya anläggningar för biogasproduktion och uppgradering behöver byggas i Europa inom ramen för REPowerEU, och den tyska marknaden kommer utgöra en väsentlig del av dessa.

Om programmet:
Swedish-German Cleantech Platform är ett program som drivs av Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av Energimyndigheten. Programmet är skräddarsytt för små och medelstora företag med produkter, lösningar eller tjänster inom grön energi och energieffektivitet som letar efter affärsmöjligheter och partners i Tyskland. Varje år ges tio utvalda innovativa svenska små och medelstora företag möjlighet att delta.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Biofrigas inleder satsning på marknaden i Tyskland
Twittra det här

Citat

Den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ. Det kommer påverka både befintliga biogasanläggningar där man behöver öka kapaciteten, samt etablering av nya anläggningar.
Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas Sweden AB.