Biofrigas Sweden AB – Årsredovisning 2019

Biofrigas Sweden AB publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: https://biofrigas.se/investor-relations/.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6/4 2020 kl. 10:00 CET

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biofrigas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Biofrigas årsredovisning 2019
Twittra det här