Biofrigas Sweden AB undersöker möjligheterna att starta verksamhet i Norge

Biofrigas Sweden AB (BIOF) har skrivit en avsiktsförklaring (LOI, Letter of Intent) med en grupp norska entreprenörer för att kartlägga och utröna affärsmöjligheterna för flytande biogas (LBG) på den norska marknaden.

– Övergripande är den norska marknaden mycket intressant, säger Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas. Det finns en spännande potential i Norge, inte minst tack vare en statlig viljeinriktning att gå över mot fossila bränslen. Dessutom har Norge både en omfattande livsmedels- och jordbruksindustri, vilket utgör en stabil bas för att bygga upp en mer omfattande produktion av flytande biogas.

Enligt avsiktsförklaringen ska gruppen med de norska entreprenörerna vara klar med sin kartläggning till inledningen av hösten i år. Efter det förväntas Biofrigas kunna ta beslut om och, i så fall, hur företaget ska gå vidare med en kommersiell satsning i Norge.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Biofrigas undersöker Norska marknaden
Twittra det här