Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 12 maj 2021

Report this content

Som tidigare kommunicerats har Biofrigas Sweden AB (publ) (“Biofrigas” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) samt delat ut Teckningsoptioner till aktieägarna i Bolaget. Första dag för handel med Teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är den 12 maj 2021 och kortnamnet kommer vara BIOF TO1.

Villkor för Teckningsoptionerna

Totalt emitteras 2 976 250 Teckningsoptioner, varav 1 190 476 i den riktade emissionen av units och 1 785 774 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 30 mars 2022, dock kan teckningskursen uppgå till högst 9,45 SEK (motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i den riktade emissionen av units) och lägst Bolagets kvotvärde. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Biofrigas tillföras ytterligare maximalt ca 28,1 MSEK, beroende på teckningskurs. Utspädningen av antalet aktier och röster i Bolaget kommer under sådana förhållanden att uppgå till cirka 26 procent.

Rådgivare

Eminova Partners AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Första dag för handel med teckningsoptioner
Twittra det här