Idag inleds handeln i Biofrigas aktier på Spotlight Stock Market

Idag den 18 juni 2020, inleds handeln i Biofrigas Sweden AB:s (”Biofrigas”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”BIOF” och aktiens ISIN-kod är SE0014262887.  

Nyemission av aktier inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en övertecknad nyemission om cirka 170 procent (inklusive teckningsförbindelser) varav den allmänna delen, det vill säga den del som inte sedan tidigare avtalats via teckningsförbindelseavtal, tecknades till cirka 337 procent. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avser likvid och 1 MSEK avser ersättning till brygglånegivarna som kvittas mot aktier tillsammans med brygglånet i nyemissionen) före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Biofrigas cirka 960 nya aktieägare.

- Det har varit en både spännande och intensiv period inför noteringen. Det är glädjande att intresset för noteringen varit så stort och vi hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske. Finansieringen ger oss nu möjligheter att skala upp verksamheten, slutverifiera och kommersialisera bolagets anläggning samt bygga en försäljningsorganisation för bearbetning av marknaden.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas noteras idag på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Biofrigas - Första dag för handel
Twittra det här

Citat

Det är glädjande att intresset för noteringen varit så stort och vi hälsar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget.
Jonas Stålhandske, VD