Styrelse och ledning tecknar teckningsoptioner i Biofrigas Sweden AB

Report this content

Vid Biofrigas årsstämma den 25 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner till styrelse och nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 651 808 teckningsoptioner varav till VD totalt 267 866 optioner.

Löptiden är tre år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 9,07 kr, motsvarande 140% av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 18 juni – 2 juli 2020. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 0,85 kr per teckningsoption. I och med teckningen tillförs bolaget 554 037 kr.

– Jag är tacksam för möjligheten att stärka mitt ägande i bolaget och det kändes självklart att teckna min fulla andel. Jag är också glad över att styrelsen och övriga ledningen investerar ytterligare i bolaget, säger Jonas Stålhandske, VD för Biofrigas.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar