Försäljning av aktier i BioGaia

BioGaia har blivit informerade av Annwall & Rothschild Investments AB (A & R AB), huvudaktieägare i BioGaia, att de av privata finansiella skäl sålt 150 000 B-aktier i BioGaia AB till långsiktiga investerare. Efter försäljningen innehar A & R AB 6,3 % av kapitalet och 32,4 % av rösterna. A & R AB har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier i BioGaia inom överskådlig framtid. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2018-11-19 Isabelle Ducellier tillträder som vd på BioGaia
2018-10-24 BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2018
2018-10-08 MetaboGen når utvecklingsmål – första produkt klar för säkerhetsstudie

För mer information:
Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia, 0708-30 65 40

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Om oss

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se I Sverige säljs BioGaias produkter för maghälsa av Semper och Medhouse. Munhälsoprodukterna distribueras i egen regi. http://www.semperbarnmat.se/http://www.protectis.se/http://www.biogaia-prodentis.se/ Vill du ha mer information om BioGaia och BioGaia ProTectis ladda ner vår pressmapp via denna länk: http://www.biogaia.se/pressmaterial