Nestlé lanserar ny produkt med BioGaias probiotika

Nestlé har sedan slutet av 2014 påbörjat lanseringen av vällingprodukter med Lactobacillus reuteri Protectis för barn över ett år. Produkterna kommer framför allt att säljas på tillväxtmarknader.

Sedan flera år har BioGaia och Nestlé ett givande samarbete för att utveckla produkter med probiotika. Parterna har, som tidigare meddelats, ingått ett avtal som undertecknades 30 maj 2013 och som ger Nestlé exklusiva rättigheter att använda BioGaias patenterade probiotikastam Lactobacillus reuteri Protectis i ytterligare en produktkategori. Den nya produkten, vällingprodukter för barn över ett år, är resultatet av detta avtal.

Som vetenskapligt stöd för den nya produktkategorin finns resultat från kliniska studier, till exempel Pedro Gutiérrez studie som publicerades 2014 i Pediatrics som visar att Lactobacillus reuteri Protectis kan förebygga infektioner hos barn över ett år.

– Vi är nöjda och förväntansfulla över detta samarbete och ser fram emot att arbeta med Nestlé med lanseringen av den nya produkten med L. reuteri Protectis, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-01-12 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Vietnam
2014-12-11 BioGaia-produkt effektiv vid förstoppning hos vuxna
2014-12-01 BioGaia investerar i lovande forskningsföretag

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 10 februari 2015 kl 15.30.

För mer information 
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är nöjda och förväntansfulla över detta samarbete och ser fram emot att arbeta med Nestlé med lanseringen av den nya produkten med L. reuteri Protectis.
Peter Rothschild, vd BioGaia