Dela

Kontakt

 • BioGaia AB
  Kungsbroplan 3, 103 64 Stockholm
  +46 (0)8 555 293 00
  http://www.biogaia.se
 • Isabelle Ducellier

  vd


  +46 (0)8 555 293 00
 • Citat

  Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Som tidigare meddelats beror minskningen på leveransförseningar från vår leverantör i Belgien och på minskade royaltyintäkter. Försäljningen av produkter ökade med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 1 %). Vårt ökade fokus på Asia Pacific (APAC) och Americas fortsätter ge resultat. Under kvartalet ökade försäljningen i regionerna med 16 % respektive 17 %. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 10 %, drivet av ökad efterfrågan hos konsument men också lanseringar på både befintliga och nya marknader. På grund av leveransproblem hos vår leverantör i Belgien minskade försäljningen till våra distributionspartner av framförallt BioGaia Protectis tabletter. Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi fortsätter det täta samarbetet med våra leverantörer för att minska risken för en upprepning av liknade problem i framtiden
  Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
  Leveransförseningarna är naturligtvis mycket olyckliga, men vi bedömer att försäljningsminskningen är temporär och att förseningarna inte påverkar våra långsiktiga förväntningar och sälj- och marknadsföringsstrategier. Vi ser däremot över våra inköpsrutiner för att minska risken för en upprepning av liknade problem
  Isabelle Ducellier koncernchef BioGaia AB
  Försäljningen under andra kvartalet ökade med 11 % (exklusive valutaeffekter 5 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, ökade med 20 % (exklusive valutaeffekter 14 %). Produktförsäljningen inom Barnhälsa ökade med 19% och drevs främst av vår största produkt, BioGaia Protectis droppar, men också av BioGaia Protectis tabletter. Vår vuxenportfölj, framför allt BioGaia Prodentis och BioGaia Protectis tabletter, växte med 27 %. Till ökningen bidrog även lanseringen av BioGaia Osfortis i kvartalet. Ökningen inom Vuxenhälsa är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp. Rörelsekostnaderna ökade med 7 % under kvartalet vilket resulterade i ett rörelseresultat på 78,5 miljoner kronor, en ökning med 8 % jämfört med andra kvartalet föregående år, och en rörelsemarginal på 35 %. Vi fortsätter att lansera våra produkter på nya marknader samtidigt som vi investerar i verksamheten för att fortsätta vår tillväxt
  Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
  Abbott är sedan många år vår partner i ett antal latinamerikanska och även några asiatiska länder. Vi ser stor potential i detta partnerskap och ser fram emot en framgångsrik lansering i Uruguay
  Isabelle Ducellier, vd, BioGaia
  Försäljningen under första kvartalet ökade med 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, det vill säga exklusive royaltyintäkter, ökade med 19 % (exklusive valutaeffekter 11 %). Vår största produkt, BioGaia Protectis droppar för spädbarn, ökade på samtliga marknader. Vår vuxenportfölj med framför allt BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis tabletter växte med 54 % vilket är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp. Försäljningen i Americas minskade med 9 % vilket är en följd av kvartalsvariation. Kostnaderna ökade med 28 % för huvudverksamheten (exklusive de forskningsintensiva dotterbolagen BioGaia Pharma och MetaboGen) vilket beror på strategiska satsningar för att accelerera framtida tillväxt. Inklusive dotterbolagen ökade kostnaderna med 34 %. Den högre kostnadsutvecklingen jämfört med försäljningsökningen gjorde att rörelseresultatet minskade med 17 % jämfört med första kvartalet 2018. Jag ser naturligtvis inte detta som en bestående trend utan en kortsiktig effekt av att vårt royaltyavtal med Nestlé förändrades vid årsskiftet samtidigt som vi satsar kraftigt i verksamheten.
  Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia
  Vår studie visar att tillskott med Lactobacillus reuteri 4659 två gånger dagligen i 10 dagar under den akuta fasen av okomplicerad divertikulit resulterar i minskning av både smärta och inflammation samt kortare sjukhusvistelse. Baserat på resultaten föreslår vi att patienter med akut okomplicerad divertikulit ges tillskott med denna probiotika, som ett komplement till standardbehandling med antibiotika
  Veronica Ojetti, docent vid katolska universitetet i Rom, Italien
  Benskörhet är en vanligt förekommande, global sjukdom. Att bibehålla god benhälsa och förebygga benskörhet är därför ett viktigt fokusområde för BioGaia. Jag är väldigt glad att vår partner Everidis kommer att lansera BioGaia Osfortis i USA. Det är en viktig marknad med stor potential för denna produkt. Successivt kommer fler marknader att lansera BioGaia Osfortis.
  Isabelle Ducellier, vd för BioGaia
  “Fri från” är en konsumentdriven trend och produkter utan socker, gluten och andra tillsatser efterfrågas alltmer. Bland probiotiska produkter som inte är mejeriprodukter är kapslar en viktig produktformulering som uppfyller de krav som ställs. Vi är därför glada att kunna lansera vår första kapselprodukt. Den finska marknaden är en mogen probiotikamarknad och vi ser fram emot en framgångsrik lansering. Senare i år kommer kapslarna att lanseras på fler marknader.
  Isabelle Ducellier, vd för BioGaia
  2018 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för BioGaia. Vi nådde en försäljning på 742 miljoner kronor vilket innebar en tillväxt på 16 % om valutaeffekterna exkluderas. Försäljningen ökade i alla regioner, EMEA, Asia Pacific och Americas, och i både barn- och vuxensegmentet. Vi fortsätter att växa snabbarre än marknaden, som beräknas växa med ungefär tio procent per år. Som nytillträdd vd tar jag över en verksamhet med en positiv trend - och med stor potential.
  Isabelle Ducellier, vd BioGaia
  Jag ser fram emot att arbeta inom den snabbt växande probiotikamarknaden, i ett bolag med en unik kombination av forskning i framkant och ett starkt varumärke.
  Isabelle Ducellier, vd på BioGaia
  Tredje kvartalet blev ännu ett starkt kvartal med en tillväxt på 18 % (10 % valutajusterat) jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen drevs av försäljning av BioGaia Protectis droppar men även av god tillväxt av BioGaia Prodentis tabletter. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Värt att notera att försäljningen ökade starkt i USA och att utrullningen av BioGaia Gastrus tabletter fortsätter med god tillväxt. För den senaste 12-månadersperioden uppgick försäljningen till 702 (584) miljoner kronor, en ökning med 20% (19% valutajusterat).
  Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
  Vi är väldigt nöjda med att ha nått denna viktiga milstolpe inom produktutvecklingen och ser fram emot kommande studier och det fortsatta samarbetet med BioGaia och våra partner.
  Sara Malcus
  Med en etablerad och mycket professionell partner som bWellness hoppas jag att försäljningen av våra väldokumenterade BioGaia Protectis-tabletter i Australien kommer att bli framgångsrik
  Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
  Det andra kvartalet blev ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 29 % (26 % valutajusterat) jämfört med andra kvartalet föregående år. Tack vare god tillväxt i både barn- och vuxensegmentet nådde vi för första gången över 200 miljoner kronor i försäljning. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet.
  Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia
  MetaboGen har snabbt uppnått de uppsatta milstolparna, vilket gör att vi får ett mer omfattande och ännu närmare samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers inom det heta mikrobiomområdet. Vi ser fram emot dessa samarbeten med tillförsikt.
  Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia
  Bland äldre kvinnor drabbas upp till 50 procent av frakturer. Att Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 visats kunna minska benförlusten i denna grupp är därför mycket lovande. Vi hoppas att ytterligare studier bekräftar resultaten så att detta nya sätt att behålla god benhälsa och därmed minska risken för frakturer i högre åldrar kan komma till nytta både för den enskilda individen och för samhället.
  Sebastian Schröder, tillförordnad vd, BioGaia
  Vi är mycket glada att vi har kunnat rekrytera Isabelle. Hon har ett stort kunnande och gedigen internationell erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring till konsument, som har blivit en allt viktigare komponent för vår affärsutveckling. Isabelle har också den intellektuella nyfikenhet och energi som behövs för att kunna sätta sig in i den avancerade forskningen inom våra affärsområden inklusive mikrobiomområdet. Här kommer också hennes erfarenheter från Barncancerfonden väl till pass.
  Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia
  Jag är glad att vi fortsätter vår expansion på den asiatiska marknaden genom att lansera våra produkter i ytterligare ett land.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Försäljningen under det första kvartalet 2018 uppgick till 157 miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 % (exklusive valutaeffekter) jämfört med motsvarande period föregående år. I första kvartalets intäkter 2017 ingick en ersättning, från avtalet med Kabaya Ohayo i Japan, för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse för lansering. Korrigerat för denna intäkt ökade försäljningen med 18 % (exklusive valutaeffekter). Intäktsökningen drevs framförallt av god utveckling i regionerna EMEA och Americas och jag är speciellt glad över den fortsatt fina utvecklingen i Östeuropa och Brasilien samt stark försäljning till USA där vårt täta samarbete med våra partner nu ger resultat.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Mikrobiomet är ett hett forskningsområde och MetaboGens verksamhet ligger därför helt i linje med utvecklingen av BioGaiagruppen. BioGaias kärnverksamhet, tillsammans med dotterbolaget BioGaia Pharma och nu också MetaboGen, ger oss en solid plattform för att kunna fortsätta ligga i probiotikaforskningens framkant
  Peter Rothschild
  Med en etablerad och mycket professionell partner som Dr. Reddy’s, och med tanke på storleken på den indiska marknaden, ser jag fram emot en bra lansering av våra droppar i Indien.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia
  Jag är glad att Sunstar nu lanserar vår väldokumenterade munhälsoprobiotika på flera europeiska marknader. Eftersom marknaden för probiotika för munhälsa växer ser vi en stor potential för BioGaia Prodentis inom de närmaste.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia
  Jag är mycket glad att vi nu lanserar nya produkter tillsammans med Medhouse och ser fram emot att bygga varumärket BioGaia även på vår hemmamarknad. D-vitaminbrist är vanligt här, särskilt under vinterhalvåret, och därför känns det logiskt att introducera produkter som innehåller en kombination av L. reuteri Protectis och D-vitamin.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia
  2017 blev ännu ett framgångsrikt år för BioGaia. En försäljningsökning på 15 % gjorde att vi ökade försäljningen med 80 miljoner kronor och nådde en årsomsättning på 615 miljoner kronor. Vi fortsatte därmed vår fina trend att öka våra marknadsandelar på en marknad som beräknas växa med ungefär 7 % per år. Vårt rörelseresultat passerade för första gången 200 miljoner kronor och nådde 234 miljoner kronor, en ökning med 17 % som resulterade i en rörelsemarginal på 38 %. Jag kan med facit i hand konstatera att vi på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera utvecklingsarbete och försäljningsfokus.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att ytterligare en av BioGaias produkter kommer att finnas tillgänglig i Kina. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika och Thailand, ser jag fram emot en lyckad lansering av BioGaia Protectis tabletter med Abbott i Kina.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Jag är mycket glad att vi nu lanserar nya produkter tillsammans med Medhouse och ser fram emot att bygga varumärket BioGaia även på vår hemmamarknad. D-vitaminbrist är vanligt bland nordbor, särskilt under vinterhalvåret. Det är därför logiskt att vi nu väljer att introducera produkter som innehåller både vår patenterade mjölksyrabakterie L. reuteri Protectis och D-vitamin
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Dessa nya meta-analyser bekräftar återigen att vi har den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. Idag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv och säker behandling när de rekommenderar BioGaia Protectis droppar till sina patienter.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Bland äldre kvinnor drabbas upp till 50 procent av frakturer. Att Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 visats kunna minska benförlusten i denna grupp är därför mycket lovande. Vi hoppas att ytterligare studier bekräftar resultaten så att detta nya sätt att behålla god benhälsa i högre åldrar kan komma till nytta.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Vi informerade om resultaten av denna studie redan i oktober 2015 men har nu tillfälle att lyfta fram dem igen. Det faktum att L. reuteri Protectis kan mildra fruktansvärda följder av diarrésjukdom, såsom kortväxthet, sämre mental förmåga och färdigheter som vuxen och bidra till minskning av återkommande diarré, ökad tillväxt och förbättrad livskvalitet för barn i länder i södra Afrika är mycket uppmuntrande.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Försäljningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 156 miljoner kronor, vilket var en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det starka andra kvartalet, då försäljningen till vår viktiga marknad Brasilien åter tog fart, innebär att vi efter sex månader uppnått en försäljning på 297 miljoner kronor, en bruttomarginal på 75 % och ett rörelseresultat på 115 miljoner kronor. Vi är på rätt spår och fortsätter arbetet med våra strategiska initiativ. Jag är också mycket glad att vi under kvartalet startade dotterbolaget BioGaia Pharma AB med målet att ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i den forskning och utveckling som bedrivs i vår kärnverksamhet.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Försäljningen under det första kvartalet 2017 uppgick till 141 miljoner kronor, vilket var en ökning med 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Detta i kombination med en stark bruttomarginal innebar att rörelseresultatet nådde 56 miljoner kronor och ökade med 9 %. Efter den starka avslutningen på 2016, fick några länder en blygsammare försäljningsstart på året. Därför var det glädjande att vi kunde kompensera för detta genom intäkter kopplade till de nya avtal som tecknades i december 2016 med Kabaya Ohayo Holding i Japan och fortsatt växande royalty-intäkter från Nestlé.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Vi fokuserar mycket på att utveckla vår munhälsoverksamhet och vår försäljning av Prodentis, där vi har starka kliniska bevis. Jag är därför mycket glad att vi har tecknat ytterligare tre avtal med starka partners i både Kanada och Asien.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Jag är mycket glad att vi tecknat detta exklusiva avtal som ytterligare bekräftar det givande samarbete vi har med Nestlé. Lanseringen av våra Protectis-droppar, som passar perfekt i Nestlés portfölj, innebär en stor möjlighet för oss att utöka vår närvaro i Asien och Stillahavsområdet.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Vi kan inte vara annat än nöjda med 2016. En försäljningsökning på 9 % efter valutajustering gjorde att vi överträffade en halv miljard och nådde en årsomsättning på 534,7 miljoner kronor. Detta innebar att våra marknadsandelar ökade trots att försäljningen till Brasilien, en av våra absolut viktigaste marknader, var låg på grund av lageruppbyggnad under 2015. Rörelseresultatet, exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT, nådde 199,4 miljoner kronor, en ökning med 14 % efter valutajustering, vilket ger en rörelsemarginal på 37 %. Den starka finansiella utveckling vi haft samtidigt som vi arbetat med att bygga basen för framtida tillväxt och signerat nya distributionsavtal i Japan och Thailand, visar styrkan i vår affärsmodell, hos våra medarbetare och våra produkter och gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia A
  Vi har ett starkt fokus på att expandera vår verksamhet i Asien och jag är mycket glad att BioGaias produkter kommer att finnas tillgängliga i ytterligare ett betydelsefullt land i regionen. Baserat på de positiva erfarenheter vi redan har av att samarbeta med Abbott i Latinamerika, ser jag fram emot en lyckad lansering av våra produkter med Abbott i Thailand
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Tredje kvartalets omsättning drevs av en mycket stark försäljning i Asien och Europa, där lanseringen av EasyDropper fortsätter. De första nio månadernas nettoomsättning uppgick till 395,9 miljoner kronor och det är mycket glädjande att vi nu passerat 2015 års nivå, trots förra årets kraftiga lageruppbyggnad i Brasilien. Lovande är också utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som visat tillväxt två kvartal i rad. Jag vill också nämna att den kliniska studie om minskad tandköttsinflammation hos gravida, som vi redan rapporterat om, tagits mycket väl emot av våra partners samt att det är mycket tillfredsställande att vi tecknat försäljningsavtal i Väst- och Östafrika
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Jag är mycket glad att vi har tecknat ett avtal som ger BioGaia tillgång till centrala och östra Afrika, en marknad med stor potential för våra produkter. Phillips Pharma Group är en stark och pålitlig partner med lokal närvaro på flera viktiga marknader och jag ser fram emot ett givande samarbete.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Första halvårets nettoomsättning uppgick till 269,9 miljoner kronor och det är mycket glädjande att vi i princip nått samma nivå som under samma period 2015 trots den kraftiga lageruppbyggnad vi då hade i Brasilien. Andra kvartalets resultat drevs av en mycket stark försäljning i Europa där lanseringen av Easy Dropper fortsätter, en stark försäljning i Asien och en modest försäljningsökning i USA och Kanada. Viktigt att notera när det gäller USA och Kanada är dock att den ackumulerade försäljningen första halvåret 2016 ökade med 21 % jämfört med samma period föregående år. Jag vill också lyfta fram den fina utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som ökade med 15 % jämfört med andra kvartalet 2015 till del beroende på den fortsatta utrullningen av ProDentis och Gastrus. Slutligen bevisar två nya kliniska studier, den ena om behandling av buksmärta hos barn och den andra om minskad tandköttsinflammation hos gravida (en ny målgrupp för oss), ytterligare styrkan i våra produkter.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB
  Vår studie visar att sugtabletter med L. reuteri kan vara ett värdefullt komplement för att hålla graviditetsgingivit under kontroll
  professor Ulrich Schlagenhauf
  Magont är vanligt bland barn och påverkar ofta det dagliga livet genom till exempel oro och frånvaro från skolan. Det är därför mycket glädjande att denna studie, som bekräftar tidigare resultat med L. reuteri Protectis, visar att BioGaia ProTectis kan erbjuda dessa barn ett effektivt, säkert och enkelt alternativ.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Det första kvartalet visade, jämfört med motsvarande period föregående år, en palett av försäljningsframgångar i Kanada och USA, en modest utveckling i Europa samt försäljningsminskningar i Asien och Övriga världen. Till glädjeämnena hörde en framgångsrik lansering av vår nya Easy Dropper, som på sikt ska ersätta glasflaskorna för våra droppar, samt två metaanalyser som bekräftade effekten av BioGaia ProTectis vid kolik och effekten av BioGaia ProDentis vid tandlossningssjukdom. I slutet av perioden delade vi ut aktierna i IBT till våra aktieägare och sedan dess är IBT ett självständigt bolag som är noterat på Nasdaq First North.
  Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.
  En metaanalys anses vara den högsta bevisnivån för en hälsoeffekt och nu finns åtta sådana analyser med BioGaia ProTectis. Samtidigt som detta tydligt bekräftar BioGaia ProTectis som den främsta behandlingen för spädbarn med kolik, försäkrar det också sjukvårdspersonal runt om i världen om att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProTectis droppar till sina patienter.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  BioGaias ProDentis som tillägg vid behandling av patienter med implantat är en lovande ny indikation. Med BioWellTech har vi en stark och erfaren lokal partner inom detta område och vi hoppas därför på en framgångsrik lansering av BioGaia ProDentis i Hong Kong.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Metaanalysen bekräftar BioGaia ProDentis unika position som den enda kliniskt bevisade probiotikan för patienter med kronisk tandlossningssjukdom. I dag kan tandvårdspersonal runt om i världen vara säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProDentis som tillägg till standardbehandling till sina patienter. Det är också uppmuntrande att författarna föreslår att L. reuteri kan användas för att minska användningen av systemisk antibiotika och därigenom, potentiellt, minska risken för antibiotikaresistens.
  Axel Sjöblad, vd, BioGaia
  Vi kan inte annat än att vara nöjda med året som gått. En försäljningsökning på 16 % efter valutajustering gjorde att vi närmar oss en försäljning på en halv miljard. Enligt de uppgifter vi har ökar den totala marknaden för probiotiska kosttillskott med omkring 8 % årligen vilket betyder att vi vinner marknadsandelar. Vårt rörelseresultat nådde 152 miljoner, vilket ger en rörelsemarginal på över 31 %. Detta trots 20,6 miljoner kronor i kostnader för vårt dotterbolag IBT. Utan dessa kostnader hade rörelsemarginalen blivit hela 36 %.
  Peter Rothschild, vd BioGaia.
  Den nya metaanalysen bekräftar återigen vår position som den främsta behandlingen för spädbarn med kolik. I dag kan sjukvårdspersonal runt om i världen vara helt säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar BioGaia ProTectis droppar till sina patienter.
  Peter Rothschild, vd, BioGaia
  Vi är glada att IBT har nått viktiga milstolpar. Detta bekräftar att IBT:s läkemedelsutveckling möter kraven från både FDA och Läkemedelsverket för att inleda kliniska studier på för tidigt födda barn, de mest sårbara individerna man kan tänka sig.
  Peter Rothschild, vd BioGaia och styrelseordförande i IBT
  ”Vi kan nu genomföra kliniska studier både i USA och i ett EU-land och är naturligtvis mycket glada att kunna fortsätta läkemedelsutvecklingen med syftet att ta fram en förebyggande terapi för NEC.
  Staffan Strömberg, vd IBT
  Asien är en marknad med stor potential och jag är glad över att BioGaias produkter kommer att finnas i ytterligare ett land här. Med den ansedda lokala partnern Axero hoppas vi på en framgångsrik lansering av våra nyckelprodukter i Sri Lanka
  Peter Rothschild, vd, BioGaia
  Jag kan konstatera att tredje kvartalets försäljning och resultat var mycket tillfredställande. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 41 % och rensat för valutaeffekter med 30 %
  Peter Rothschild, vd BioGaia AB.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp