Positiva resultat i första kinesiska studien med BioGaias droppar på spädbarn med kolik

En kinesisk studie på spädbarn med kolik visar att barn som fick Lactobacillus reuteri Protectis skrek signifikant mindre jämfört med barn som fick placebo.
Den nyligen publicerade studien är den femte positiva kolikstudien med Lactobacillus reuteri Protectis och resultaten bekräftar de positiva resultaten från tidigare studier.

Alla barn blev hjälpta
Alla barn blev hjälpta av Lactobacillus reuteri Protectis medan knappt 16 procent av de som fått placebo svarade på behandlingen. Dessutom visade studien att alla föräldrar till barn som fått Lactobacillus reuteri Protectis var nöjda med behandlingen medan motsvarande siffra bland föräldrar till barn i placebo- gruppen var knappt 16 procent. I studien deltog 42 spädbarn.

Studien publicerades i den medicinska tidskriften Antonie van Leeuwenhoek den 16 april 2015. Mer information om kolik, detaljer om studien samt tidigare kolikstudier med Lactobacillus reuteri Protectis finns via länkarna.

”Med denna studie – den femte oberoende, positiva studien med Lactobacillus reuteri Protectis på kolik – har vi ytterligare förstärkt vår position inom det pediatriska området. Vidare är det värdefullt att vi nu även har starka data inom detta område från en studie gjord i Kina”, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2015-04-08 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB
2015-03-26 BioGaias dotterbolag IBT startar studie redan i år
2015-03-23 BioGaia tecknar exklusivt avtal för munhälsoprodukterna i Mexiko

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 27 april 2015 kl 08.00.

För mer information 
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag. www.biogaia.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med denna studie – den femte oberoende, positiva studien med Lactobacillus reuteri Protectis på kolik – har vi ytterligare förstärkt vår position inom det pediatriska området. Vidare är det värdefullt att vi nu även har starka data inom detta område från en studie gjord i Kina
Peter Rothschild, vd, BioGaia