2017 års elpriser – högsta på fyra år

Årets medelpris för el beräknas hamna på cirka 30 öre per kWh.  Det är åtta procent högre än förra året och hela 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är det högsta sedan 2013, enligt elbolaget Bixias årssammanställning.  

– Den främsta orsaken till den något högre prisnivån är de ökade kolpriserna. Men elpriset kunde ha blivit mycket högre om vi inte hade haft så god tillgång till vattenkraft som vi haft i år. Nu, i slutet av året har vi ett hydrologiskt överskott på 6 TWh och genomsnittet i år hamnar på minus 4 TWh, förra året var underskottet i snitt på 7 TWh, förklarar Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Vindkraftsrekord
Ytterligare en faktor som bidragit till att hålla nere elpriserna är den ökade vindkraftsproduktionen. Året är inte helt slut än, men prognosen för vindkraften i Norden ligger på 37,6 TWh vilket är 5 TWh högre än 2016.

– Att vindkraften har ökat beror dels på att det har blåst mer än förra året och dels på att det har installerats fler vindkraftverk, säger Matina Rosenberg.

Ännu en kärnkraftsreaktor har stängt
Det har under året installerats mycket mer förnybar elproduktion i Norden samtidigt som Sverige under året har stängt ytterligare en kärnkraftsreaktor – Oskarshamn 1.

– Nästa år kommer mängden förnybart öka ytterligare, tack vare det gemensamma elcertifikatsystemet med Norge fram till 2020, där målet är 28,4 TWh. Utöver mer förnybart väntas Finland starta upp sitt nya kärnkraftverk Olkilouto 3 i slutet av nästa år. Den totala produktionen av el väntas alltså att öka under nästa år, säger Matina Rosenberg.

Mer förnybart i övriga världen
Mängden förnybar energi ökar inte bara här i Norden. De globala, europeiska och nationella klimat- och miljömålen driver på utvecklingen av förnybart och bidrar till minskandet av fossila bränslen.

– Vi på Bixia märker av att allt fler vill veta var elen de förbrukar kommer ifrån. Vårt mål är att elen ska vara både förnybar och närproducerad och därför strävar vi efter att öka den förnybara elen från lokala producenter. Man kan säga att vi på ett modernt sätt går tillbaka i tiden, som det såg ut för 100 år sedan, då man byggde industrier i närheten av vattenkraft. Det är dit vi rör oss igen, tillbaka till framtiden, säger Matina Rosenberg.

Efter 2019 stiger priset
Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.

– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2019. Efter år 2019 kommer energibalansen att försvagas, beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 och ökad export av el ut från Norden, säger Matina Rosenberg. En försvagad energibalans innebär en högre prisnivå.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Jenny Johnson, pressansvarig Bixia,  070-676 83 09

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1200 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar