Dela

Om oss

Bixia arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el och är idag ett av de elbolag som köper in störst andel lokalproducerad el i Sverige. Företaget utvecklar hållbara energitjänster anpassade efter framtidens elmarknad och omsatte 7,1 mdkr under år 2022.Läs mer på www.bixia.se

Citat

Riklig vind i Tyskland och Norden, gott om vatten i södra Norge och en fortsatt låg förbrukning får elpriserna att falla dramatiskt
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Sommarens enorma nederbörd har gett betydligt bättre förutsättningar för resten av året.
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Så här låga priser har vi aldrig sett i norra Sverige förr.
Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.
Så här låga priser har vi aldrig sett i norra Sverige förr.
Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.
Vi har på väldigt kort tid gått från att vara en lågintressebransch till att bli det stora samtalsämnet
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia
Genom att lyfta goda exempel på klimatlösningar kan vi inspirera fler att ta initiativ för klimatet.
Fredrik Karlsson, projektledare på Bixia
Vi har lyckats vända den negativa utvecklingen på bara nio månader tack vare extraordinära insatser från våra medarbetare
Pär Kaller, vd Bixia
Toppnoteringen är både en effekt av att det blåst mycket över hela landet och att mycket ny vindkraft har installerats i Sverige
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Fram till år 2040 räknar vi med att elanvändningen kommer att öka med cirka 155 TWh. Det beror främst på utvecklingen inom transport- och industrisektorn, och till viss del på att fler datacenter etablerar sig i Norden. Vår bedömning är emellertid att produktionen ökar i ännu högre takt, vilket bland annat beror på EU:s skärpta utsläppsmål som påskyndar utbyggnaden av förnybar energi samt att vi ser en nedgång i investeringskostnaden för vind- och solkraft, något som på sikt utgör lågprisalternativet
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Priserna på el har störtdykt under januari, efter de panikartat höga priserna i december. Orsaken är det milda och stundtals blåsiga vädret i Europa, som fått gaspriset att falla. Priserna har varierat från 39 öre per kWh upp till 1,51 kronor per kWh på dygnsbasis
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi har under de senaste åren sett ett ökande intresse för hållbara elavtal med lokalt producerad förnybar el bland företagskunderna, vilket gynnar oss. Vi är mycket stolta över att Sågtjänst i Syd, vars medlemmar har stort fokus på hållbarhet i både verksamhet och produkter, har valt att inleda ett samarbete med oss
Christian Andersson, företagssäljare på Bixia
Prisutvecklingen 2022 har fortsatt där 2021 slutade med mycket höga priser på gas och kol vilket har skapat höga elpriser i hela Europa. Flera kraftkällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft har producerat mindre än vanligt vilket ökat behovet av den dyra fossila kraften och Europa har importerat Nordens billigare kraft. Resultatet har blivit att vi tidvis har legat nära de euorpeiska priserna
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Under tisdagen och onsdagen den här veckan har vi sett något så ovanligt som att Frankrike varit marginalprissättande för Sverige via Tyskland mellan klockan 06 och 18, även höglasttimmarna under torsdagen. Samtidigt fick Norra Sverige (elprisområde 1 och 2) nytt prisrekord under onsdagen. Och allt tyder nu på att medelpriset på elbörsen NordPool slår nytt rekord under innevarande vecka på drygt 3,50 kronor per kWh
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Genom att producera sin egen el med solceller blir man mindre känslig för elmarknadens svängningar. Samtidigt har solcellerna blivit både effektivare och billigare att producera vilket gör att det kan bli en riktigt lönsam affär
Stefan Takac, affärsenhetschef på Bixia
Det här är ett stort ögonblick och vi är otroligt glada och tacksamma för utmärkelsen. Det är verkligen ett kvitto på att alla fantastiska individer som jobbar med detta gör skillnad. Idag vet hela Skaraborg vilka vi är och Ätbart börjar etablera sig i övriga landet. Nu, med hjälp av stipendiet, kan vi växla upp och sprida våra verksamheter vidare för att utbilda om matsvinnsfrågor och omfördela osålda livsmedel i hela Sverige
Mickaël Gayet, ordförande i föreningen Ätbart
Stora skillnader under dygnet lär bestå men elförbrukningen under de timmar då det går åt mest el kommer att minska nu när vi går in i industrisemestern. Högtrycksbetonade dygn med låg vindproduktion kommer vi att fortsatt ha en tät koppling mot kontinentens priser i södra Sverige
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott
Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.
Även om vi på Bixia kan glädjas över att toppa listan kan vi absolut inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Energifrågan är en av våra viktigaste framtidsfrågor och då är det viktigare än någonsin att vi kan locka olika kompetenser till branschen
Charlotta Sund, styrelseordförande i Bixia och vd för Tekniska verken
När elräkningen blir en större del av hushållets kostnader skapas också incitament att skaffa solceller, dessutom är det lättare att räkna hem investeringen. Aldrig tidigare har vi intresset varit så stort för solceller som nu
Stefan Takac, affärsenhetschef på Bixia.
Vi är mycket glada över att Magnus har valt att komma tillbaka till oss på Bixia. Hans branschkunskap, kompetens inom finansiell handel och ledarskap kommer att stärka oss ytterligare
Pär Kaller, vd på Bixia
Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar elpriset. Det har hänt mycket sedan avregleringen 1996. Likt 1996 är det fortfarande fundamentala faktorer som temperatur, nederbörd som spelar en stor roll för elpriset. Men de senaste åren har vinden fått en större påverkan eftersom vi fått in betydligt mer vindkraft i systemet
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Får vi inte ett mycket blött tredje kvartal så kommer det vara ont om vattenkraft i Norge hela nästa vinter. Det får till följd att våra elpriser i Norden får en tätare koppling till kontinenten och blir därmed fortsatt höga
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det behöver göras mer för att begränsa klimatförändringarna, vilket tydligt framgår av FN:s senaste IPCC-rapport som fastställer att utsläppen fortsätter öka. Samtidigt finns det ljuspunkter när det gäller klimatlösningar inom exempelvis sol-, vindkraft och batterilagring. Men vi alla måste göra vad vi kan och lära av varandra, därför känns det värdefullt att uppmuntra de goda exempel som finns
Fredrik Karlsson, projektledare på Bixia
Vi är mycket glada över att få samarbeta med Kalmar Energi som är ett innovativt energibolag med höga klimatambitioner som ligger i linje med Bixias
Stefan Braun, vice vd på Bixia
Vi är mycket glada och stolta över att ha fått Affärsverkens förtroende att hantera balansansvaret för deras leverans och produktion av el. Det är ett energibolag som ligger i framkant när det gäller energiomställningen och vi ser fram emot att tillsammans utveckla förmågan att bidra med ytterligare stödtjänster för ett stabilt elsystem
Stefan Braun, vice vd på Bixia
Vi kan summera en extrem vinter på elmarknaden, med stora ekonomiska konsekvenser för förbrukande kunder men bättre tider för producenterna, tvärtemot 2020. Men trots osäkerheten på marknaden till följd av kriget i Ukraina blev elpriset inte lika högt som marknaden befarade i december
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det har blåst mer än normalt för årstiden samtidigt som vi kan se effekten av att det installerats många nya vindkraftverk under sista kvartalet 2021. Under de senaste veckorna har vindkraften stått för 23 procent av den nordiska elproduktionen medan kärnkraften stått för 16 procent
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. Potentialen på våra breddgrader är långt bättre än de flesta tror. Tillsammans med Cellsolar hoppas vi att få ännu fler villaägare att bli solelsproducenter under 2022
Stefan Takac, affärsenhetschef på Bixia
Förutsättningarna och därmed prisbilden har förändrats enormt på ett år. Under förra året föll råvarupriserna i samband med coronakrisen när världens ekonomier gick på lågvarv. Dessutom hade vi i Norden ett kraftigt överskott på vattenkraft på grund av mycket nederbörd samt en rekordmild vinter och hög vindkraftsproduktion. I år har förutsättningarna varit de motsatta
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Priset på den nordiska elbörsen Nordpool har varit nedåtgående under oktober från toppnoteringarna i september, men börjat stiga igen under november. Även om det är svårt att prognostisera priset just nu så kommer det med stor sannolikhet bli mycket dyrt i nästa vecka
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det känns fantastiskt att bli uppmärksammad för det vi gör och att vinna den här utmärkelsen i så hård konkurrens. Det betyder mycket för oss, inte minst pengarna som gör att vi kan sprida vår kunskap om hur man kan driva ett småskaligt lantbruk i samklang med det ekologiska systemet. Intresset är stort och nu kommer vi att kunna ta emot fler besökare här på gården
Christian Dahlqvist
Elpriset har aldrig tidigare varit så högt under sommarperioden om vi räknar juni till augusti som helhet. Om vi jämför med förra sommaren, där priset var det lägsta någonsin, blir kontrasterna naturligtvis mycket stora. Ifjol såg vi det blötaste och mildaste året någonsin, medan det har varit ett torrt år hittills med magasinsnivåer omkring 20 procentenheter lägre än ifjol. Lägg till det en pandemi och befarad lågkonjunktur med bränslepriser i botten och en marginalkostnad som gav kontinentala priser omkring 50 öre lägre per kWh än vad vi ser idag så har vi förklaringen till prisdifferensen i år mot ifjol
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det är extrem skillnad på årets och förra årets elpriser. Ifjol hade vi ett enormt överskott på vatten och inlåst kraft i hela Norge och norra Sverige som vi inte kunde exportera. Dessutom bränslepriser på mycket låga nivåer till följd av pandemin. Idag har vi en normaliserad hydrologisk situation och vattenkraftsproducenterna styr prisbilden
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott
Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.
Det beror till stor del på att exportmöjligheterna har förändrats. Sedan den havsbaserade strömkabeln Nordlink, mellan södra Norge och nordvästra Tyskland, togs i drift i slutet av förra året har vi kunnat exportera mer el från Norden till kontinenten där priserna är högre. Det gör också att incitamenten att producera för vattenkraftsproducenterna ökar
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi verkar lokalt och för oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av näringslivet här i Småland. Därför känns samarbetet med Bixia självklart då de också är ett lokalt företag som dessutom köper in sin el direkt från små lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter
Lisa Johansson, Hållbarhetsansvarig på Emilshus
Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Växjö Energi få fortsätta bidra till ett stabilt elsystem. I framtiden kommer fler flexibilitetsförmågor att behövas för att säkra vårt elsystem. Det arbetar vi intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Växjö Energi
Stefan Braun, vice vd på Bixia
Det gångna året har varit omskakande där många människor och företag har drabbats hårt. Ur det perspektivet har vi på Bixia varit skonade, inga medarbetare har varit svårt sjuka och vår affär har inte påverkats nämnvärt av pandemin. I ett tidigt skede lyckades vi ställa om vår dagliga verksamhet har fungerat väl. Det vi inte trodde var möjligt i början på året blev snabbt en vardag
Pär Kaller, vd på elbolaget Bixia
Förra våren hade vi extremt välfyllda snö- och vattenmagasin samtidigt som det var relativt milt väder i mars och april, vilket gjorde att efterfrågan var lägre. I år har vi mer normala nivåer i dessa magasin samtidigt som temperaturerna är lägre. Vår uppfattning är att prisbilden den kommande månaden landar omkring 30 öre per kWh, men dagar då det blåser mycket kan priset sjunka kraftigt
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Det medför något så ovanligt som att priset på el just nu är lägre än systempriset, i samtliga Sveriges elprisområden
Johan SIgvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroende från Regionen på vår hemmamarknad. Vi märker att allt fler kunder ställer klimatrelaterade krav i sina upphandlingar, något som vi på Bixia välkomnar
Fredrik Sternér, Key Account Manager på Bixia.
Nu hoppas vi att samarbetet med Willhem ska få ännu fler att vilja göra ett aktivt elval som gynnar både klimatet och de lokala elproducenterna
Fredrik Stenström Key Account Manager på Bixia
Det kyliga vädret ökar elanvändningen och mellan den 27 januari och 8 februari har vi importerat el för att klara efterfrågan även om vattenkraftverken har gått på högvarv. Det beror bland annat på att vi haft mindre vindkraft än normalt, istället är det dyrare produktionsslag som kol och gas som sätter marginalpriset
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Nu har vi återigen högtrycksbetonat väderläge vilket gör att vi använder mer el och då stiger priset på elbörsen. Men det här är ganska normala vinterpriser, förra året hade vi extremt låga priser till följd av den milda vintern
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Vattenkraftsproducenterna, som tidigare var tvingade att köra för fullt eftersom vattenmagasinen var nästintill fulla, har nu bättre kontroll och med mindre nederbörd i sikte kan de ta bättre betalt för att producera det som behövs. Samtidigt stiger elanvändningen snabbt både på grund av kylan och att ledigheterna är över och industrier drar igång sin produktion
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi har haft en extremt stark hydrologi under hela 2020. Stora snömängder i vintras som blivit till vatten och kontinuerlig påfyllnad via regn har bidragit till hög vattenkraftsproduktion. Den rekordmilda vintern ledde också till en långt lägre elförbrukning än normalt. Det gjorde att vi gick in i våren med redan goda magasinsnivåer och efter en kall maj blev snön till vatten under sommaren
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Trots det stora överskottet på el i Norden just nu är priserna i södra landet mycket höga. Vissa dagar kan priserna i söder vara upp till 20 gånger högre än i norra landet. Det beror helt enkelt på att flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris, och den senaste tiden har elområde 4 (södra Sverige) ofta priskopplats mot Själland och Baltikum. Priset på elbörsen NordPool styrs som på vilken börs som helst av utbud och efterfrågan
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Vi är mycket glada över att Eken har valt att samarbeta med oss. Det är ett unikt elavtal på elmarknaden som erbjuder en lösning där motsvarigheten till kundens el produceras av egna utvalda produktionskällor. Tillsammans täcker de här tre vattenkraftverken Ekens årliga elanvändning. Vi märker att efterfrågan på närproducerad el ökar i takt med att allt fler företag vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Eric Constantien, på Bixia.
Det var andra gången någonsin som samtliga elområden i Sverige hade negativa priser på el. Det är mer vanligt förekommande i exempelvis Danmark som har större andel vindkraft i förhållande till total produktion, och Tyskland som har subventioner varpå vindkraftsproducenter producerar även vid negativa priser. Men det lär bli vanligare även här i takt med att vi installerar mer vindkraft
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.
Eftersom vi har viss begränsning i kablarna mot Nederländerna, Polen och Tyskland kan vi inte exportera allt överskott vilket gör att priserna på el sjunker här i Norden
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp