BCG: 9 av 10 stora bolag mäter sina utsläpp fel - AI kan bli räddningen

Report this content

9 av 10 stora bolag mäter inte sina utsläpp korrekt. Det gör vägen till Net Zero lång, svår och dyr, men möjligheterna med rätt teknik och data är stora.

– AI-baserade verktyg kan användas av företag för att på ett effektivt sätt etablera en detaljerad och transparent syn på sin startpunkt, och enklare löpande mäta och följa sina utsläpp. Det hjälper företag att fokusera på rätt saker för att minska sina klimatavtryck, säger Andreas Lundmark, Managing Director och Partner på BCG i Stockholm och expert på AI.

BCG har i en stor undersökning intervjuat 1 290 företag i nio industrier runt om i världen kring hur de mäter och följer upp sina koldioxidutsläpp. 85 procent av de tillfrågade företagen vill sänka sina utsläpp, men bara nio procent kan mäta dem på ett fullgott sätt, och endast 11 procent har nått sina utsläppsmål de senaste fem åren.

– Svenska företag är i samma läge. Det finns en stor vilja och ambition att mäta och följa upp utsläppen för att kunna minska sin påverkan, men det saknas kunskap och rätt verktyg. Om man inte enkelt kan etablera en startpunkt och sedan följa sina utsläpp, hur ska man då sätta in rätt åtgärder och mål framåt? säger Andreas Lundmark.

Ett av problemen med företagens utsläppsmätningar är tillgången på tillförlitlig och detaljerad data på hur ett företags aktiviteter förbrukar resurser, en annan utmaning är att sedan matcha den datan mot korrekta emissionsfaktorer. Dels från den egna verksamheten, men framför allt de sekundära utsläppen - från leverantörskedjor, distribution och produktens hela livscykel.

81 procent av de tillfrågade företagen medger att deras utsläppsmätningar är bristfälliga, vilket begränsar möjligheterna att ställa om. 85 procent av bolagen mäter exempelvis fortfarande sina utsläpp manuellt. ​​

– AI-verktyg hjälper till att automatisera många av de svåra momenten, till exempel hypergranulär matchning mot emissionsfaktorer, och möjliggör därmed att mäta utsläpp tillförlitligt och effektivt över tid. Vi jobbar mycket med att använda tekniken för att optimera urvalet av insatser med målet att reducera utsläppen framåt, säger Andreas Lundmark.

Med hjälp av AI kan man idag exempelvis förutse kundbehov, optimera inköp och produktion, driva den effektivare och därmed minska överproduktion och resurs- och energislöseri. Detta går att applicera på i stort sett vilken verksamhet som helst.

– Med AI-tekniker kan man skapa mycket bättre transparens än vad som annars är möjligt, så att företagen får en sannare bild, och därmed kan fokusera sitt klimatarbete dit det gör mest nytta, säger Andreas Lundmark på BCG.

Siffrorna kommer från BCG GAMMAS nya rapport Use AI to Measure Emissions—Exhaustively, Accurately, and Frequently

Läs mer i BCG och World Economic Forums rapport Supply Chains as a Game-Changer in the Fight Against Climate Change. Kort information om den rapporten på svenska finns här.

För att arrangera en intervju med Andreas Lundmark, vänligen kontakta:

Sandra Ehne genom att mejla ehne.sandra@bcg.com eller ring +46 07 270 15 25

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är är ett globalt managementkonsultföretag som samarbetar med ledare över hela världen för att tackla deras största utmaningar. Vi är marknadsledande i Norden och arbetar med bolag runt om i hela Sverige. I globala team med bred branschkompetens utmanar vi status quo och hjälper organisationer att växa, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med över 90 kontor i fler än 50 länder. För mer information, vänligen se www.bcg.com. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns en stor vilja och ambition att mäta och följa upp utsläppen för att kunna minska sin påverkan, men det saknas kunskap och rätt verktyg.
Andreas Lundmark