Dela

Kontakt

 • Ulrika Engellau

  Presskontakt


  +46761271619
 • Länkar

  Citat

  Det har varit en brant inlärningskurva för de allra flesta när det gäller GenAI och många vill invänta att “hypen” har lagt sig innan de investerar i bred omfattning. Vårt råd till företagsledare är att utveckla en egen nyanserad bild både kring utvärderade användningsområden och framgångsfaktorer kring införande. Det finns en risk med att vänta allt för länge och därmed hamna långt efter de som varit tidiga med att experimentera och lära sig att realisera värdet av GenAI i sin verksamhet.
  Carin Forsling, Managing Director och Partner på BCG Sverige.  
  Vi ser att de som kommit längst driver en nyanserad agenda uppdelad i tre områden - ett möjliggörande av bred användning av co-pilots för att höja effektiviteten i vardagliga uppgifter för många människor, transformation av administrativa funktioner och slutligen innovation inom ett till två områden med signifikant påverkan på kundupplevelse, intäkt eller kostnader, exempelvis kundsupport eller produktutveckling.
  Carin Forsling, Managing Director och Partner på BCG Sverige.  
  Samlat engagemang från arbetsgruppen är viktigt men chefens inverkan när det kommer till att bygga psykologisk trygghet väger tyngst. Chefen sätter tonen genom att vara förebild och signalera vilka beteenden som uppmuntras på arbetet och vad som inte kommer att tolereras. Psykologisk trygghet kan endast frodas om den drivs från toppen.
  Nadjia Yousif, ledande inom DE&I på BCG och en av författarna till rapporten 
  Fördelarna med en arbetsplats som präglas av mångfald, förverkligas först när anställda känner sig trygga att ta risker och dela nya idéer. Att främja psykologisk trygghet kräver arbete och det är stundtals utmanande. Men ansträngningen lönar sig, såväl för företaget som de anställda.
  Gretchen May, global chef för mångfald, jämlikhet och inkludering på BCG och en av författarna till rapporten.
  I Europa kommer vi se en ännu tidigare och starkare övergång av återvunna material i elbilsbatterier, än det globala snittet. Jag ser mycket positivt på denna utveckling som är ett naturligt steg i elektrifieringsprocessen av motorfordon för såväl privatpersoner som industrin.
  Anna Avdeitchikova, Managing Director och Partner på BCG Sverige.  
  Att lyckas skapa en affärsmodell där färre produkter tillverkas, med bibehållen lönsamhet, är nyckeln till hållbar detaljhandel – men det är otroligt svårt. Det kräver både att man kan förändra sitt kunderbjudande, aktivera det lager som både bolag och kunder har och som inte används, samt att man har IT-infrastrukturen som stöder denna förändring. Det är riktigt spännande och inspirerande att ett företag som Houdini vågar vara först ut att experimentera med en mer helhetlig cirkulär butik.
  Nanna Gelebo, partner på BCG och ansvarig för projektet med Houdini. 
  Den enskilt största utmaningen i att minska klädföretagens klimatpåverkan är att minska andelen plagg som tillverkas och köps och samtidigt bibehålla eller stärka kundupplevelsen och lönsamheten. För att lyckas med det krävs ett skifte både hos företag och konsumenter. Vi har erbjudit och testat cirkulära affärsmodeller i drygt tio år och med våra lärdomar tar vi nu steget fullt ut och möjliggör för kunden att själv välja hur de vill ha tillgång till varje enskild produkt. Det kommer vara avgörande för att göra skillnad för våra kunder och för planeten.
  Eva Karlsson, VD för Houdini Sportswear.   
  Eftersom fler konsumenter känner en ökad ekonomisk press i år är de mer inriktade på fynd än någonsin tidigare. Många konsumenter kommer sannolikt att flytta sin julhandel till Black Friday i år, vi kommer därför troligtvis se en dipp under julhandeln när det gäller de större inköpen.
  Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG Sverige.  
  Novemberförsäljningsevenemangen övergår till en hel säsong av jakt på fynd och i år är konsumenterna redo att verkligen leta i utbudet för att få bäst valuta för sina pengar. Återförsäljare behöver relevanta rabatter och riktade annonser baserat på produktintressen om de ska konvertera köpare under vad som sannolikt kommer att vara en mycket konkurrensutsatt shoppingperiod.
  Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG Sverige.  
  Hängivna ängelinvesterare som hjälper nystartade företag med kapital, strategisk hjälp och ingångar i rätt nätverk spelar en stor roll för den europeiska tillväxten av nya företag, där har vi nu hunnit ifatt USA.
  Johan Öberg, Managing Director och Senior Partner på BCG i Stockholm och ledare för det globala Tech & Growth-segmentet på BCG.   
  För att människor ska våga satsa på den relativa osäkerhet som det innebär att starta ett nytt företag, krävs det en grundläggande trygghet till samhällssystemet. Att det finns en stor drivkraft att skapa nya företag i Norden tycker jag är ett bevis på att det finns både förutsättningar och möjligheter för många att förverkliga sina affärsidéer.
  Andreas Grape, VD och medgrundare av Nordic Angels.  
  Det blir allt viktigare att belysa affärsänglarnas roll i det som skapar ett starkt ekosystem, det är trots allt personerna bakom firmor och banker och de som rör sig med eget kapital som tar de riskfyllda besluten att stötta entreprenörer och privatmarknaden när det inte känns tryggt nog för institutionellt kapital att sättas i spel. Med denna rapport har vi både kunnat mäta och kartlägga vilka de är samt åskådliggöra deras avgörande bidrag till framgången över hela Europa.
  Ash Pournouri, ordförande och medgrundare av Nordic Angels.  
  Även om e-handeln inte fortsätter att öka lika snabbt som under pandemin, har branschen genomgått en märkbar och varaktig förändring. Rivaliteten mellan nya aktörer och etablerade företag har ökat och nya köpbeteendena har betydande inflytande över dagens e-handelsförsäljning.
  Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG i Sverige.
  I både detaljhandels- och CPG-världen är klyftan mellan de e-handelsledare som lyckas växa och de som halkar efter tydlig men det är en klyfta som kan överbryggas. Många marknader och kategorier är fortfarande flera år bort från full mognad inom e-handel och det finns stora möjligheter att genom rätt investeringar och bolagssatsningar driva företaget mot en ökad tillväxt. Att däremot inte investera och se e-handeln som ett av de viktigaste områdena att vinna i är att förneka en ny verklighet. Detta måste också efterlevas i verkligheten och VD och ledningsgrupp måste säkra att e-handeln inte bara ses som en kanal utan an strategisk investering för hela bolagets välmående och framtid
  Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG i Sverige.
  Att i stor skala vidareutbilda människor och underlätta för omallokering av kompetent arbetskraft är avgörande för att lyckas nå klimatmålen.
  Johann Harnoss som arbetar med innovation kopplat till global talangförsörjning på BCG Henderson Institut.  
  Det finns många utmaningar för svenska företag i dag, till exempel energiomställningen, ökade krav på digitalisering och kostnadsinflationen. Jag ser fram emot att fortsätta vara drivande i BCG:s arbete med att hjälpa våra klienter i sina transformations- och strategiarbeten.
  Anders Madsen, Sverigechef och Managing Director & Senior Partner på BCG.
  En omställning i produktionskedjan innebär naturligtvis initiala investeringskostnader, något som bolagen ofta dock kan hämta hem relativt snabbt. Att implementera en mer cirkulär produktion är inte bara bättre ur miljö- och ekonomisk synpunkt, utan gör också den egna produktionslinjen mindre sårbar för förändringar i omvärlden och eventuella uteblivna eller fördröjda materialleveranser.
  Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till Nordic Circular Economy-rapporten.
  De företag som lyckas skapa mest värde ur AI följer 10-20-70-regeln. 10 procent av deras AI-arbete går till att designa algoritmer, 20 procent till att bygga underliggande teknologier och 70 procent till att stötta anställda och anpassa företagets affärsprocesser till AI. Vidareutbildning är avgörande för att lyckas med AI och måste ske regelbundet för att rusta medarbetare för nya sätt att arbeta.
  Daniel Sack, Managing Director och partner och nordisk ledare för BCG X.  
  Ett av de mest effektiva sätten att attrahera och behålla talanger är att öka sina anställdas känsla av inkludering. Trots det är det få företag som ser på sitt inkluderingsarbete som en nödvändighet. Vi tror att det till stor del handlar om de utmaningar som finns kring mätbarhet och därför har vi på BCG fokuserat på att ta fram just data och verktyg för att företag ska kunna mäta sitt förändringsarbete.
  Olof Darpö, delägare i BCG Sverige och ansvarig för BCG:s jämlikhetsfrågor i Norden. 
  Det är positiv att se hur innovation kommit tillbaka till toppen av bolagens agenda efter pandemin, vi på BCG har under längre tid tydligt sett hur det driver bolagens värdeskapande. Det är naturligtvis tråkigt att det inte finns något svenskt bolag på topp-50-listan i år, framförallt i dessa tider då vi generellt ser hur de svenska bolagen tappar marknadsandelar globalt. Min syn är, precis som det historiskt bevisats, att innovation är lösningen för att vända denna trend.
  Erik Flinck, vd och senior partner på BCG Sverige.
  Vi möjliggör för våra klienter att hitta lösningar på sina mest komplexa och svårlösta utmaningar, vilket har stor inverkan på näringslivet men också samhällen i stort. Jag är mycket stolt över det arbete som BCG gör för att hjälpa våra klienter upptäcka och nyttja sin fulla potential och samtidigt navigera i den oförutsägbara verklighet vi alla världen över upplever just nu.
  Erik Flinck, vd och delägare i BCG:s Sverigekontor.
  Det råder ingen tvekan om att de medicintekniska företagen har ett gediget arbete framför sig. Tydligt målsättning, implementering och uppföljning genom hela värdekedjan är avgörande för att lyckas. De som sätter en hög ambition och agerar nu har mycket att vinna.
  Erik Surtevall, partner och delägare i BCG.
  Medicintekniken är ett område som ofta förbises när vi pratar om behovet av minskade utsläpp och självklart ska huvudfokus för medicinteknikbolag vara att säkra bästa möjliga kliniska behandling för patienterna. Våra beräkningar visar dock att det ena inte behöver utesluta det andra, utan att bolag som är ledande när det gäller utsläppsreducering ser en mängd fördelar i form av lägre kostnader, möjlighet att attrahera talang och en stärkt marknadsposition. Allt detta ger ökade möjligheter att också driva större nytta för patienterna i slutändan.
  Filip Hansen, partner på BCG, expert på medicinteknik och medförfattare till rapporten. 
  Företag som inte investerar tid i att få sina anställda att känna sig stöttade och inkluderade på arbetet kommer istället behöva lägga betydligt mer tid på att ständigt leta nya talanger.
  Olof Darpö, partner och delägare i BCG. 
  Dessa siffror är djupt oroande. Det är extremt viktigt att kvinnor i högre utsträckning är med och formar den teknologi som kommer att påverka industrier, samhällen och oss individer på ett allt djupare plan i framtiden. Det är viktigt ur framförallt tre perspektiv: att säkra att de team som bygger framtidens beslutsmaskineri faktiskt tar olika perspektiv i beaktande och inte “hårdkodar” in fördomar samt att säkra att kvinnor får ta del av den ekonomiska tillväxt som kommer att skapas i dessa företag. Och till sist vet vi genom tidigare genomförda BCG-studier att mångfald leder till bättre innovation och högre lönsamhet vilket adderar ett tredje viktigt perspektiv.
  Carin Forsling, partner och delägare i BCG Sverige.
  Jag tror kriserna som dominerat under senare tid gjort fler medvetna om hur sårbara många system är, vilket motiverat företagsledare världen över att verkligen göra något åt det. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att de positiva möjligheterna kräver fortsatt politiskt stöd och prioritet, annars riskerar vi att gå miste om många möjligheter vi står inför nu. För att nå verklig förändring krävs både politisk styrning i rätt riktning och att människor är beredda att göra livsstilsförändringar, vilket kanske inte alltid är helt bekvämt. Lyckas vi med de två sakerna har vi mycket positivt att se fram emot
  Nanna Gelebo, partner på BCG Sverige.
  Vi befinner oss mitt i ett stort konsumtionsskifte där konsumenters likviditet förväntas sjunka ytterligare, då är det inte konstigt att fler skär ner på dyrare inköp. Samtidigt finns en stor möjlighet för företag att leda konsumenten mot produkter som är mer hållbara men som inte har ett högre pris. I bästa fall kan den pressade ekonomiska situationen skynda på utvecklingen mot mer miljövänliga produkter som är billiga, framförallt inom livsmedelsindustrin
  Nanna Gelebo, partner och expert inom detaljhandelsfrågor på BCG Sverige
  Alla företagsledningar behöver ta ett strukturerat grepp om sina förändringsresor och som en del av det adressera hur man arbetar. Det kommer inte vara lätt och många anställda som tycker att dagens modell är bekväm kommer att opponera sig men jag är övertygad om att det är avgörande för att bibehålla företagens konkurrenskraft på en internationell marknad.  
  Erik Flinck, VD och senior partner på BCG Sverige.
  Vi står inför en inflation som inte setts sedan Kalla kriget vilket i sig är en extrem faktor. Kombinerat med kraftiga överlager är situationen svårare än någonsin tidigare och risken att därför ta fel beslut överhängande. De företag som har ett strukturerat angreppsätt för att hantera situationen kommer gå vinnande ur den, samtidigt som många företag inte kommer att klara sig.
  Olof Darpö, Managing Director & Partner på BCG i Sverige.
  Bolag som är verkliga ledare inom ansvarsfull AI är ofta ansvarsfulla företag överlag. De som ligger i framkant av ansvarsfullt användande av AI är inte bara fokuserade på själva teknologin, utan AI:n utgör en naturlig förlängning av en värdedriven och ansvarstagande företagskultur som helhet.
  Andreas Lundmark, partner på BCG och ledare för BCG GAMMA.  
  Många företag pratar gärna om vikten av hållbarhet och kommunicerar sina Net Zero-ambitioner men det är för få som faktiskt arbetar för att inkludera klimatprioriteringar i de innovationslösningar som i praktiken kan leda till förändring och faktiska resultat. Samtidigt förväntar sig både investerare, aktieägare och konsumenter att storföretagen ska vara ledande i klimatarbetet.
  Erik Flinck, partner och VD för BCG:s Sverigekontor.
  Genom att röra sig bort från köttproteiner öppnas möjligheten till kortare, mer uthålliga och potentiellt mer lokala leveranskedjor. En utbredd ökning av alternativa proteiner kan lindra livsmedelskrisen, minska risken för störningar i leveranskedjan och spela en avgörande roll i hanteringen av klimatförändringarna.
  Nanna Gelebo, partner på BCG och specialist inom detaljhandel och hållbarhetsfrågor. 
  COP27 är ytterligare ett tillfälle att sammanföra privat och offentlig sektor och gemensamt komma framåt i det globala klimatarbetet. Under COP26 såg vi framsteg över en bred agenda men vi måste ta arbetet längre och öka takten, trots den globala ekonomiska nedgången och de geopolitiska utmaningarna vi alla står inför.
  Erik Flinck, delägare och VD för BCG i Sverige.  
  Jordbruket kommer att spela en avgörande roll för att Sverige ska nå sina klimatmål och svenska innovationer kan bli avgörande för den globala jordbruksomställningen.
  Nanna Gelebo, partner och expert på klimat på BCG
  Bristen på offentliga laddningsplatser och otillräcklig laddningsstruktur kan komma att avskräcka svenska konsumenter från att köpa elbil.
  Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm
  Att minska utsläppen av växthusgaser är vår generations största utmaning men samtidigt den största affärsmöjligheten med potential att bli Sveriges främsta exportvara.
  Nanna Gelebo, partner på BCG med fokus på detaljhandel och hållbarhet.
  Vi har en skyldighet att säkerställa att de AI-lösningar som vi skapar åt våra klienter har tydlig effekt utan att samtidigt introducera risker som kan skapa oavsiktlig skada för människor eller samhällen.
  Andreas Lundmark, partner på BCG i Stockholm och ledare för BCG GAMMA i Norden
  Efterfrågan på kvalificerad rådgivning växer. Den drivs framför allt av företagens utmaningar kopplade till den gröna omställningen, digitaliseringen och det nya geopolitiska läget. Det är utmaningar ett enskilt företag har svårt att lösa på egen hand.
  Erik Flinck
  Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Men de ger också Sverige och Norden en unik möjlighet.
  Thomas Jensen, Sverigechef BCG
  Att då och då skaka om portföljen och avyttra delar av företaget som inte hör till kärnverksamheten är definitivt lönsamt, framför allt i tider som dessa när det finns mycket kapital i omlopp
  Johan Öberg
  Jag är väldigt stolt över att vi som företag väljer att bidra till och vara på plats under klimatkonferensen, men framför allt över att vi till vardags långsiktigt samarbetar med andra. Det är vad som krävs för att vi ska kunna tackla klimatfrågan och röra oss framåt
  Thomas Jensen
  Det finns en stor vilja och ambition att mäta och följa upp utsläppen för att kunna minska sin påverkan, men det saknas kunskap och rätt verktyg.
  Andreas Lundmark
  Man tappar kunder på att inte vara bra på det här och mognadsgraden är lägre än den borde i Sverige.
  Olof Darpö, Managing Director och partner på BCG
  Svenska företag kämpar i motvind i USA. Det blir en naturlig konsekvens av att hamna efter i ett av de viktigaste områdena för att driva tillväxt.
  Olof Darpö, Managing Director och partner på BCG
  Det är tyvärr stor skillnad mellan hur många som är öppna mot vänner och familj, respektive mot kollegor och kunder. Vi vet att de som är öppna är mer kreativa och stannar längre på en arbetsplats, vilket innebär att satsningar på jämlikhet är lönsamma både för individen och arbetsgivaren.
  Thomas Jensen
  Många svenska bolag var snabba på att reagera, och har visat på en imponerande förmåga att både anpassa sig och fortsätta utvecklas framåt mitt i krisen
  Anders Madsen
  Vissa branscher har fått ett lyft, andra en dipp. Nu börjar vi skönja en återgång till normalitet, och frågan är vilka trender som ger vika och vilka som är här för att stanna.
  David Sandberg
  Kvinnor är fortsatt långt från de avgörande besluten i svenska storföretag, och där har många länder kommit längre
  Thomas Jensen
  Sverige står starkt, men inte heller vi kommer nå målen i Parisavtalet tillräckligt snabbt om inte fler ökar takten nu. Det finns stora kommersiella möjligheter och behöver göras stora investeringar när efterfrågan nu skiftar i rasande takt och hela värdekedjan byggs om.
  Mikael Ternhult. 
  Kriser driver ofta innovation, och så har det varit även under pandemin. Företag i Sverige har visat att man kan ställa om. Nu gäller det att fortsätta se utveckling och förändring som ett tillstånd att skapa och arbeta gemensamt i även efter den skarpa krisen.
  Thomas Jensen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp