BCG: Ekosystemkollaps ett hot mot hälften av världens företag

Report this content

Förstörda ekosystem kan radera hälften av världens BNP och utgör ett hot mot mängder av företag. Nu krävs åtgärder från näringslivet för att säkra både ekosystemen och deras egen överlevnad. BCG presenterar i rapporten ”The Biodiversity crisis is a business crisis” en väg framåt.
– Naturens kris är även en kris för ett enormt antal företag. De måste bli en del av lösningen i stället för en del av problemet, säger Olof Sundström, Managing Director & Partner på BCG, och expert på klimatomställning.

Klimatförändringar toppar agendan och har så gjort i många år när man pratar om framtida hot. Men även en minskande biologisk mångfald behöver komma upp högre på agendan. Runt hälften av världens BNP lutar sig tungt mot fungerande ekosystem, system som är hotade av förorening, överexploatering av land och hav, invasiva arter och klimatförändringar. Försämring av världens ekosystem beräknas redan kosta 5 biljoner dollar per år i förlust av naturresurser. Och uppsidan på målinriktat bevarande är enorm. Enligt studien är det ekonomiska värdet av att bevara världens ekosystem 150 biljoner dollar per år. Översvämningar, erosion och pandemier kommer att påverka varje hörn av affärsvärlden. 

– Näringslivet måste förstå att allt hänger ihop på ett intrikat och ömtåligt sätt. Ekonomiska värden i affärsverksamheter kommer snabbt raderas om ekosystemen som de värdena bygger på förstörs. Men om alla hjälps åt att bygga motståndskraft innebär det givetvis en vinst, för såväl företag och mänskligheten som för naturen, säger Olof Sundström.
 

Fyra värdekedjor står för 90 procent av allt tryck på världens ekosystem:

  1. Mat och dryck, inklusive paketering: 50%
  2. Infrastruktur och transport (inkluderar bostäder, offentlig infrastruktur och fordon): 25%
  3. Energi (inkluderar drivmedel, el och andra råvaror): 10%
  4. Klädindustrin: 10%
  5. Övrigt (exempelvis läkemedel, kosmetika och hemelektronik): 5-10%

Enligt BCG:s studie ligger det i alla företags affärsintresse att stärka jordens ekosystem. Brakar värdekedjorna samman brakar även företagen samman. Till exempel förlitar sig 75 procent av dagens livsmedelsproduktion på hotade pollinerare som bin, och 70 procent av de läkemedel som används mot cancer är naturliga substanser. Ekosystemen fungerar också som en nödvändig koldioxidsänka, genom att binda koldioxid från atmosfären. 

– Det här är ett globalt problem som kräver global kraftsamling. Även svenska företag måste dra sitt strå tills stacken, säger Sundström.

 Enligt studien kan företag börja genom att jobba med tre nyckelområden.

  1. Hantera företagets eget avtryck: Undvik, reducera eller kompensera det negativa avtrycket. 
  2. Innovation: Förändra värdekedjor och gör ekologisk mångfald till en del av affärsmodellen. 
  3. Avancerat stöd till ekosystem: Förstärk ekosystem utanför det egna avtrycket för att skapa motståndskraftiga värdekedjor.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

För att arrangera en intervju med Olof Sundström, vänligen kontakta:

Sandra Ehne genom att mejla ehne.sandra@bcg.com eller ring +46 07 270 15 25

Prenumerera

Media

Media

Citat

Näringslivet måste förstå att allt hänger ihop på ett intrikat och ömtåligt sätt. Ekonomiska värden i affärsverksamheter kommer snabbt raderas om ekosystemen som de värdena bygger på förstörs. Men om alla hjälps åt att bygga motståndskraft innebär det givetvis en vinst, för såväl företag och mänskligheten som för naturen.
Olof Sundström