BCG-rapport: Företagen slirar på väg mot klimatmålet

Report this content

Att bli koldioxidneutrala står högst upp på agendan för 75 procent av världens industriella företag, enligt en ny rapport från BCG. Men bara 13 procent har fullt ut implementerat strategier för att skära ner på utsläppen.

– Sverige kan vara ett föregångsland i den här omställningen, till exempel genom stålindustrin som ligger långt fram i ett globalt perspektiv, säger Mikael Ternhult, Partner på Boston Consulting Group och specialist på Operations.

STOCKHOLM 8 juli, 2020 - Klyftan mellan ambition och realitet är avgrundsdjup när det kommer till företag och utsläpp. I The Green Factory of the Future, en ny studie av Boston Consulting Group, har 1,188 ledare för globala företag inom produktion, så som bilindustrin, hälsovård, tech och konsumtionsvaror, tillfrågats om nuvarande och framtida implementering av strategier för att minska sina koldioxidutsläpp.

Här är några av slutsatserna från rapporten:

  • Hela 75 procent har utsläppsminskning som en topprioritet, medan bara 13 procent svarar att de redan implementerat en sådan strategi fullt ut.
 
  • Svenska SSAB lyfts fram som en föregångare med sitt mål att vara C02-neutralt 2026. Detta genom ny teknik för stålframställning som använder sig av fossilfri el och hydrogen.

 
  • Globala industrier måste kapa sina utsläpp med 45 procent till 2030 mot den nuvarande trenden.

 
  • Sverige har världens högsta koldioxidskatt, med 114€ per utsläppt ton. 46 länder hade 2019 implementerat koldioxidskatt, men skatterna döms ut som ineffektiva om de inte är tillämpade med samma villkor globalt.

 

Den högsta tröskeln för att ställa om tycks, enligt rapporten, vara den ekonomiska risken. 63 procent av deltagarna i studien tror att ändrade rutiner och ny teknik för att minska utsläpp kommer föra med sig ökade produktionskostnader.

– Nyckeln till framgång är att identifiera de mest effektiva sätten att skära ned på utsläppen av koldioxid. Man ska inte stirra sig blind på en eventuell ökad produktionskostnad. Det finns vinst att hämta hem mot att förekomma framtida regleringar, och från investerare exempelvis, säger Mikael Ternhult.

 

Så kan företagen jobba

Rapporten identifierar ett antal områden företag kan arbeta med för att minska med för att minska sina utsläpp.

  • Öka effektiviteten.
 
  • Ändra process eller teknologi.

 
  • Byta bränsle eller kraftkälla.

 
  • Återanvända och återproducera.

 
  • Fånga in koldioxid och använda den eller lagra den.

 
  • Klimatkompensera.

 

Ladda ned studien här: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Green-Factory-of-the-Future-June-2020_tcm9-252114.pdf

 

För att arrangera en intervju med Mikael Ternhult, vänligen kontakta:

Jacqueline Leksell genom att mejla leksell.jacqueline@bcg.com

Om Boston Consulting Group Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.