Analysguiden: Tillstånd för guldbrytning har vunnit laga kraft

Report this content

Botnia närmar sig gruvstart samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Aktien har rört sig sidledes i år och Analysguiden ser potential i aktien först efter att produktionen är igång.

Tillstånd för guldbrytning har vunnit laga kraft
Botnia meddelade nyligen att miljötillståndet som bolaget erhöll i december 2020 nu vunnit laga kraft. Vi bedömer därför att gruvstart i Fäbodtjärn närmar sig.

Trots överklagandet i våras fortsatte arbetet i under sommaren och hösten hög utsträckning för en planerad gruvstart i Fäbodtjärn under 2022., bland annat med förberedelser kring markanvisning och diskussioner med Dragon Mining och Boliden Rönnskär.

Förberedelser för gruvstart pågår
Förberedelser för gruvstart kan nu börja verkställas. Avgörande för en lönsam gruvbrytning är att Botnia når avtal om anrikning eller bearbetning av den brutna malmen. Förhandlingar pågår där ett spår är att nå ett leveransavtal med ett externt smältverk (Boliden Rönnskär). Under hösten 2020 tecknade Botnia också en avsiktsförklaring med Dragon Mining och har undersökt möjligheterna, med goda resultat, att bearbeta malm i Dragon Minings anrikningsverk i Västerbotten. Förhandlingar pågår även med Dragon Mining.

Guldpriset kvar på höga nivåer
Guldpriset ligger kvar på höga nivåer och uppgick till 1 800 USD/oz den 14 oktober. Botnias framtida lönsamhet är utöver guldprisutvecklingen beroende av utvecklingen USD/SEK. Räknat i svenska kronor uppgår guldpriset till omkring 500 tkr/kg idag. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under sommaren 2018 visade på god lönsamhet och positiva kassaflöden vid det dåvarande guldpriset om 364 tkr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats.

Attraktiva kassaflöden kommande år
Vi har flyttat fram våra prognoser från att gruvstart skulle ske under 2021 till 2022. Våra sammantagna prognoser för perioden 2022–2024 indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 157 Mkr. Aktien har de senaste åren haft en stark utveckling men har rört sig sidledes under våren och sommaren i avvaktan på tillstånd att påbörja produktion. Till dess att produktion startar och ett avtal nås kring bearbetning av malmen håller vi en avvaktande syn till aktien men ser ytterligare potential när produktionen är i gång.

Läs hela analysen

Prenumerera