Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn

Report this content

Bankgarantin för efterbehandlingsreserven vann laga kraft den 4:e juli och arbetet med att starta gruvdrift vid guldfyndigheten Fäbodtjärn har gått in i en mer intensiv fas. Förberedelsearbetena innefattar att bereda marken för industriområdet med ambitionen att starta drivningen av rampnedfarten innan vintern.

 Bilden visar arbetet med förskärning där rampnedfarten skall ligga. 

 

Vattenhantering är ett omfattande och mycket viktigt arbete. Inledande möten med Länsstyrelsen har hållits med diskussioner om egenkontrollprogram och rutiner kring dessa för att säkerställa att vi uppfyller de krav och villkor som ställts på oss. Arbetet med att anlägga en stor klarningsbassäng om ca 90x50 meter samt dimensionering av ett vattenreningsverk pågår.

 

Vi har beslutat oss för att anlita Bergteamet som entreprenör för bergarbetena och ett avtalsförslag föreligger. Bergteamet har en lång erfarenhet av underjordsarbeten och med deras lokala närvaro med huvudkontor i Boliden ser vi att de kommer bli en nära och bra samarbetspartner framöver.

 

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar