Botnia Exploration AB tecknar avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB

Report this content

Botnia Exploration har undertecknat en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvöppning, öppnande av gruva och drivning av guldgruvan Fäbodtjärn.

”Det är väldigt spännande att Botnia Exploration äntligen kan påbörja arbetet med att starta Fäbodtjärn. Vi kommer nu att utveckla verksamheten och då är det viktigt att knyta bra samarbetspartners till verksamheten där Veidekke besitter bred erfarenhet och kunskap med dokumenterat bra resultat. Deras uttalade filosofi att samverkan på alla individnivåer är viktigt för framgångsrika projekt är något som passar in väl i Botnia Explorations filosofi. De kommer att spela en viktig roll i vårt dagliga arbete i Fäbodtjärn och vi ser fram emot att jobba nära varandra”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB (publ).

”Det här är ett otroligt spännande projekt och vi är naturligtvis mycket glada och stolta över förtroendet från Botnia Exploration. Här har vi en möjlighet att tillsammans jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, i samverkan med fokus på involvering. Arbetar vi involverande med kund, samarbetspartners, projektörer och medarbetare når vi maximal effektivitet och kvalitet. Vi kan lägga fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar i samverkan," säger Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är väldigt spännande att Botnia Exploration äntligen kan påbörja arbetet med att starta Fäbodtjärn. Vi kommer nu att utveckla verksamheten och då är det viktigt att knyta bra samarbetspartners till verksamheten där Veidekke besitter bred erfarenhet och kunskap med dokumenterat bra resultat. Deras uttalade filosofi att samverkan på alla individnivåer är viktigt för framgångsrika projekt är något som passar in väl i Botnia Explorations filosofi. De kommer att spela en viktig roll i vårt dagliga arbete i Fäbodtjärn och vi ser fram emot att jobba nära varandra
Thomas Ljung, VD
Det här är ett otroligt spännande projekt och vi är naturligtvis mycket glada och stolta över förtroendet från Botnia Exploration. Här har vi en möjlighet att tillsammans jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, i samverkan med fokus på involvering. Arbetar vi involverande med kund, samarbetspartners, projektörer och medarbetare når vi maximal effektivitet och kvalitet. Vi kan lägga fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar i samverkan,
Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord