Botnia Exploration erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 18 december 2017

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB (publ) (”Botnia Exploration”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 18 december 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 15 december 2017.

- Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för Botnia Explorations fortsatta utveckling och tillväxt. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Jag vill även passa på att tacka AktieTorget för ett mycket gott samarbete under de åren som gått, säger Thomas Ljung, VD på Botnia Exploration.

Botnia Exploration kommer fortsatt att handlas under kortnamnet BOTX med nuvarande ISIN-kod SE0010494708. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Botnia Explorations hemsida, www.botniaexploration.com.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för Botnia Explorations fortsatta utveckling och tillväxt. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget.
Thomas Ljung, vd